Wspólne Oświadczenie Klubów Radnych

W dniu dzisiejszym zwołana została Sesja, już po raz kolejny w trybie smsowo – mailowym. Od prawie roku radni Rady Miejskiej w Mrągowie nie mogą w sposób prawidłowy wypełniać swoich mandatów, ponieważ Przewodniczący Rady Pan Henryk Nikonor utrudnia pracę radnych. Sesja XXXVI zwołana w normalnym trybie udowodniła, że ani przepisy ani względy sanitarne nie stoją na przeszkodzie, by pracować „normalnie”.

W dniu dzisiejszym mamy do czynienia z sesją absolutoryjną, czyli specjalnym posiedzeniem podczas którego zgodnie z prawem powinniśmy w obecności naszych mieszkańców podjąć debatę nt. Mrągowa. Niestety po raz kolejny jesteśmy świadkami działań uniemożliwiających wolną dyskusję. Jak można bowiem poważnie dyskutować smsami czy mailami!? Osoba publiczna, działająca w imieniu i dla mieszkańców nie może odmawiać dyskusji.

Z pewnością “pozyskani” przez Pana Burmistrza radni wygłoszą dziś ustami Przewodniczącego laurki pochwalne, które jednak jak się przyjrzeć nie zawierają żadnych poważnych faktów i argumentów.

Chcemy zwrócić uwagę na sprawy, które dziś nie będą poruszane, bo z jakiś względów, nie zostały zamieszczone w materiałach sesyjnych, a dotyczą omawianego
2020 r.

W raporcie nt. stanu miasta zabrakło istotnych faktów m. in.:

 • Rada Miejska w Mrągowie straciła swoje ustawowe kompetencje kontrolowania finansów miasta i poczynań Pana Burmistrza,
 • w Urzędzie i spółkach miejskich zatrudniani są ludzie bez kompetencji, znajomi Pana Burmistrza Bułajewskiego, czego przykładem niech będzie zatrudnienie i szybkie zwolnienie w kwietniu 2020 r. 2 z-cy Burmistrza,
 • zwłaszcza spółka Mrongoville nadzorowana w sposób szczególny przez Pana Burmistrza, konkuruje z mrągowskimi przedsiębiorcami w sposób nie tylko nieuczciwy,
  ale nawet nieracjonalny. Także poza prawem czego dowodem niech będzie skazanie wyrokiem w sprawie karno – skarbowej czołowej osoby z zarządu,
 • Mimo dużych zapowiedzi na początku kadencji ciągle brak jakiejkolwiek zorganizowanej formy współdziałania z mrągowską młodzieżą (np. Rada Młodzieży),
 • opóźnianie największej inwestycji ostatnich lat, czyli kolektorów deszczowych, których budowa powinna się już właściwie kończyć.
 • nieposzanowanie finansów publicznych, a nawet prawa, czego najlepszym przykładem jest do dzisiaj nie zakończona inwestycja ul. Kościelnej, bo rozpoczęta została bez wszelkich pozwoleń,
 • Ciągłe pogarszanie pracy Rady, czego przykładem niech będzie likwidacja Komisji Edukacji, “bo Komisja przedstawia negatywne opinie na propozycje Pana Burmistrza!”, wyrzucanie radnych z pracy w komisjach, brak woli włączenia radnych w prace komisji oraz bezprecedensowa Ilość uchwał zakwestionowanych przez wojewodę, co świadczy także
  o złej pracy burmistrza i obsługi prawnej,
 • likwidacja Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, bez merytorycznych przesłanek, jednej z najbardziej utytułowanej Informacji województwa i nie zaproponowanie w zamian niczego lepszego. Likwidacji, bo nie ma obecnie w strukturach Urzędu czegoś takiego jak MCIT,
 • podniesienie tzw. opłaty śmieciowej, bez podjęcia działań zmierzających
  do przeciwdziałania takiemu rozwiązaniu,
 • Podwyższenie diet radnym, mimo kryzysu epidemicznego,
 • Zatajanie korespondencji od Organu Nadzorującego (Wojewoda) wskazującej na niedopełnienie obowiązków przez Przewodniczącego Rady i w konsekwencji świadoma manipulacja by ukryć własne zaniechania.

W związku z powyższym Radni naszych klubów, świadomi obowiązków i odpowiedzialności za głos, nie mogą poprzeć dzisiejszych Uchwał związanych z udzieleniem absolutorium.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Doraczyński                                                           Robert Wróbel

Przewodniczący Klubu                                        Przewodniczący Klubu

Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej         Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej