INTERPELACJA 17/2019

INTERPELACJA 17/2019

Szanowni Państwo,
korzystając z naszego konta na FB będziemy informować Was o składanych interpelacjach i zapytaniach kierowanych przez naszych radnych do Burmistrza oraz o otrzymanych odpowiedziach na zadane pytania.

W załączeniu pierwsza z interpelacji. Z góry przepraszamy za jakość skanowanych zdjęć.

KAŻDEMU NALEŻAŁ SIĘ KREDYT ZAUFANIA …

KAŻDEMU NALEŻAŁ SIĘ KREDYT ZAUFANIA …

Szanowni Państwo,
mieszkańcy Mrągowa kilka miesięcy temu wybrali w demokratycznych wyborach nowego Burmistrza oraz nową wizję rozwoju naszego miasta. Program Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej wpisywał się w ten rozwój i zyskał ogromną akceptację. Tym samym nasi radni stali się drugą siłą w Radzie Miejskiej (6 mandatów).

Członkowie MIS-u to osoby z kompetencjami, które zaangażowały się w pracę na rzecz rozwoju Mrągowa. Naszym celem jest realizacja programu wyborczego MIS-u, a współpraca z Burmistrzem Mrągowa jest oczywista, aby te założenia urzeczywistnić. Podejmując współpracę z Burmistrzem zastrzegliśmy w dżentelmeńskiej umowie, że realizacja programów jest równie ważna co wzajemne zaufanie. Jednakże udzielony kredyt zaufania niestety się wyczerpał!

Mrągowska Inicjatywa Społeczna nie zgadza się z nieprzemyślaną polityką kadrową i brakiem poszanowania dla funduszy publicznych. Ukoronowaniem tych działań jest bezzasadne zatrudnienie w naszym mieście II wiceburmistrza.

Informujemy również, że nie chcemy być „totalną” opozycją. Chcemy działać na rzecz miasta i mieszkańców. Będziemy wspierać pomysły na rzecz dobra wspólnego, proponowane zarówno ze strony Burmistrza, jak i innych sił w Radzie Miejskiej. Natomiast będziemy bezwzględnie krytykować bezrefleksyjne i nieobywatelskie sposoby zarządzania naszym miastem.

Radni
Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

 

Aktywny obywatel!

Aktywny obywatel!

Każdy mieszkaniec Mrągowa może być pomysłodawcą zmian w naszym mieście. Rada Miejska uchwaliła INICJATYWĘ OBYWATELSKĄ, która jest ważnym elementem demokracji bezpośredniej. Masz pomysł? Weź sprawy w swoje ręce!

Rada Miejska w Mrągowie ustaliła w jaki sposób mrągowianie mogą realizować w mieście oddolne inicjatywy społeczne. Uchwała nr 2 Rady miejskiej w Mrągowie z 28 lutego 2019 roku określa szczegółowe zasady wnoszenia INICJATYW OBYWATELSKICH, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.

Czego mogą dotyczyć inicjatywy obywatelskie? Otóż mogą dotyczyć wszystkiego, czym zajmuje się Rada Miejska.

KROK po KROKU jak wnieść inicjatywę obywatelską pod obrady Rady Miejskiej:
1. Utworzenie komitetu (min. 10 osób).
2. Zawiadomienie pisemne Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie 14 dni od utworzenia komitetu.
Zawiadomienie musi zawierać:
– podpisy wszystkich członków komitetu z podaniem ich miejsca zamieszkania,
– informację czego dotyczy przedmiot inicjatywy uchwałodawczej,
– projekt uchwały.
3. Podpisy co najmniej 300 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej z podaniem imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania.

Uchwała złożona przez obywateli musi przejść analogicznie taką samą procedurę obradowania jak projekt złożony przez radnego lub grupę radnych.

(art. 7 i 18 Ustawy o samorządzie gminnym).

Program opieki nad zwierzętami przyjęty!

Program opieki nad zwierzętami przyjęty!

Stopień rozwoju cywilizacji wyraża się stosunkiem człowieka do zwierząt” – Ghandi

Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej byli inicjatorami zmian do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Mrągowo na rok 2019, który został przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego br.
Do już istniejącego programu udało się włączyć kilka nowych elementów, które dadzą szersze możliwości dla społecznych karmicieli, opiekunów bezdomnych kotów oraz możliwości zgłaszania spraw bezdomnych zwierząt. W programie podane są numery telefonów pod które można dzwonić w razie znalezienia bezdomnego zwierzęcia. Zgłoszenia w sprawie bezdomnych zwierząt przyjmuje w dni robocze w godz. 7.00-20.00 – Straż Miejska pod nr tel 667959201, natomiast w pozostałych godzinach oraz w dni niepracujące – dyżurny KPP w Mrągowie pod nr tel. 997.

Nowością w programie jest stworzenie zakładki na stronie internetowej Urzędu Miasta, która będzie dotyczyła spraw bezdomnych zwierząt oraz możliwości ich adopcji. Wszystkim odłowionym bezdomnym zwierzętom zapewnione jest miejsce w schronisku w Bagienicach. Program określa również możliwość sterylizacji kotów wolnożyjących lub bezdomnych, której można dokonać po wypełnieniu wniosku (w załączeniu) i złożeniu go w siedzibie Straży Miejskiej. Obecnie na usługi sterylizacji i kastracji bezdomnych, wolnożyjących kotów odbył się przetarg w wyniku którego zostały wyłonione dwie lecznice Pro-Animal oraz Wita-Wet.

Po raz pierwszy mowa jest również o możliwości stawiania domków dla kotów wolnożyjących a społeczni karmiciele będą mogli liczyć również na pomoc doraźną, w postaci karmy lub środków na leczenie zwierząt. Dotyczy to sytuacji wyjątkowych i wymagane jest złożenie deklaracji społecznego opiekuna kotów wolno żyjących (w załączeniu) . Deklarację taką można złożyć obecnie w Straży Miejskiej .

Członkowie Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, jak i innych organizacji, które zajmują się opieką nad zwierzętami, min. Stowarzyszenie Kociarze Mrągowo, Wolontariusze Biegu na 6 łap, liczą na poprawę sytuacji Braci Mniejszych. Mamy również zapewnienia Burmistrza i Wiceburmistrza, że sprawa zwierząt jest dla nich równie istotna jak inne kwestie społeczne. Liczymy na rozwiązania systemowe, które polepszą byt kotów i psów, pozwolą odciążyć zwykłych obywateli. Zgłoszony został również przez radną Magdę Lewkowicz pomysł zwołania szerokiego posiedzenia przedstawicieli gmin z Burmistrzem Miasta Mrągowo w sprawie wypracowania wspólnych rozwiązań, dotyczących bezdomności zwierząt. Mamy nadzieję , że to początek czegoś dobrego .