Konkurs „Młodzi głosują” rozstrzygnięty. Vouchery po 400 zł rozdane!

Konkurs „Młodzi głosują” rozstrzygnięty. Vouchery po 400 zł rozdane!

Klub Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej w dniu 12 lipca ogłosił konkurs „Młodzi głosują” dla najmłodszych wyborców, którzy wzięli udział w wyborach prezydenckich.

W dniu 20 lipca zostało wybranych 3 laureatów, z których każdy otrzymał voucher na kwotę 400 zł. Nagrodę można zrealizować w mrągowskim sklepie Sport City  CH Fabryka.

Poza chęcią promowania postaw obywatelskich wśród mrągowskiej młodzieży, konkurs miał także inne cele. Akcja radnych MIS miała oczywiście związek z projektem uchwały zwiększający dietę mrągowskiego radnego aż o 400 zł. Uchwała została przyjęta na Sesji Rady w dniu 10 lipca, czyli na dwa dni przed wyborami. Termin został wybrany nieprzypadkowo. Zgłaszający uchwałę liczyli na zatuszowanie sprawy wśród innych wydarzeń dnia codziennego, w tym oczywiście bardzo medialnego wydarzenia jakim były wybory prezydenckie. Ze strony radnych MIS wysokość nagrody dla laureatów, także nie była przypadkowa.

Mrągowskie sprawy w ujęciu MIS oraz MWS. Rozmowa w”Nowinach Północy”.

Mrągowskie sprawy w ujęciu MIS oraz MWS. Rozmowa w”Nowinach Północy”.

O aktualnej sytuacji w Radzie Miejskiej w Mrągowie oraz ocenie działań Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego rozmawiał z Przewodniczącymi Klubów Radnych Robertem Wróbel (Mrągowska Inicjatywa Społeczna) oraz Jakubem Doraczyńskim (Mrągowska Wspólnota Samorządowa) redaktor „Nowin Północnych” Marek Szymański. Rozmowa ukazała się w nr 5/2020. Zapraszamy do lektury.

Mrągowska Inicjatywa Społeczna

Raport o stanie Gminy Miasto Mrągowo za rok 2019 przyjęty. Akceptujecie przedstawiony na sesji dokument?

W raporcie o stanie Gminy Miasto Mrągowo za 2019 rok można wyczytać jak Pan Burmistrz realizuje strategie i inwestycje zawarte w planie budżetowym na 2019 rok. Dokument zawiera także wiele przydatnych danych statystycznych. Budżet przyjęty w grudniu 2018 roku na 2019 rok został przygotowany w poprzedniej kadencji i nie został zmieniony. Jeśli chodzi o realizację inwestycji to większość została przygotowana już wcześniej, także jeśli chodzi o pozyskanie dofinansowania. Większość radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej wstrzymała się od głosu, a to ze względu na nierealizowane inwestycje (np. projektów Budżetu Obywatelskiego jak zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Plutonowej czy remontu ul. Żołnierskiej, stąd zresztą m. in. nadwyżka budżetowa) czy zaciągnięty jeszcze w zeszłym roku kredyt, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego.

W Raporcie nie znajdziemy więc takich rzeczy, które postrzegane są przez nas jako bardzo kontrowersyjne jak: wymiana zarządów spółek miejskich na ludzi bez kwalifikacji, co w konsekwencji wskazuje na nie liczenie się z wynikami finansowymi tych spółek, dziwne decyzje kadrowe jak zwolnienia wykwalifikowanych pracowników, a zatrudnianie kolejnych zastępców burmistrza bez żadnego doświadczenia zawodowego. Braki w porządnym przepracowaniu 2019 roku są widoczne dopiero w 2020 roku, znikomą ilością nowych inwestycji.

Temat kolektorów powraca co jakiś czas. Pojawił się również podczas sesji absolutoryjnej. Tłumaczenia, że miasto może dostać jeszcze więcej pieniędzy na chyba największą dotąd inwestycję wystarczają Wam, radnym MIS?

Sprawa kolektorów jest dla nas szczególnie ważna, bo jest to inwestycja o znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta i to na najbliższe kilkadziesiąt lat! W naszym programie wyborczym podkreślaliśmy bardzo istotną dla rozwoju sprawę śródmieścia. Miasto z własnego budżetu nie jest w stanie przeprowadzić inwestycji za prawie 26 mil. zł. ,a jeśli poważnie myśli się o rozwoju i inwestycjach w śródmieściu to bez realizacji tej inwestycji trudno wyobrazić sobie sensowną rewitalizację pl. Kajki, modernizację zrujnowanych ulic Mickiewicza, 8 Maja, Mazurskiej czy budowę porządnego, na miarę miasta powiatowego targowiska miejskiego. Realizacja tej inwestycji odblokuje także wiele hektarów nieużytków w centrum miasta pomiędzy ul. Królewiecka a Mrongowiusza. Wspierając się słowami Pana Burmistrza:

.. realizacja ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo umożliwi również przebudowę dróg w śródmieściu, a także pozwoli na wykorzystanie wielu terenów na potrzeby inwestycyjne i budownictwa.” To tylko część korzyści.

W podejściu do tak poważnego i strategicznego dla przyszłości Miasta tematu ujawnia się jakiś brak profesjonalizmu ze strony Urzędu Miasta, bo argumentacja w informacji o unieważnieniu przetargu nie odpowiada skali inwestycji (17 mil. zł. dofinansowania, przy zaangażowaniu własnym na poziomie ok. 9 mil. zł., ale rozłożonych na 3 lata), bo porównuje się ją do zakupu komputerów przez Urząd Miasta i ogólnie niesprecyzowanym, przyszłym problemom finansowym. Pan burmistrz zwlekał wiele miesięcy z rozpoczęciem projektu, potem unieważnił przetarg, a dopiero po tym fakcie zwrócił się do instytucji zarządzającej z prośbą o przesuniecie terminu realizacji inwestycji, nie mając wiedzy jaką odpowiedz uzyska. Jeżeli Miasto musi brać kredyty na rozwój, to właśnie na TAKIE PROJEKTY!

Być może prawdziwe powody niechęci dla tej inwestycji wskazał jeden z radnych, który nie widzi problemu w niezrealizowaniu takiej inwestycji, a mianowicie, że kolektory to wielkie rury w ziemi, których nie widać, a więc po zrealizowaniu Pan Burmistrz nie będzie mógł się specjalnie pochwalić taką inwestycją.

Sprawę kolektorów na pewno nie zostawimy.

Naprawdę nie widzicie żadnych pozytywów w obecnej kadencji władzy? Burmistrz zasługuje na krytykę z obozu MIS i MWS? Na którą swoją drogą jest bardzo odporny…

Trzeba przyznać, że Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski ma ciężki charakter, jeśli chodzi o współpracę. Jest coraz bardziej niechętny jeśli chodzi o dyskusję i rzeczową wymianę argumentów. Pan Burmistrz niestety nie stara się rzeczowo tłumaczyć swoich decyzji. Radni MIS natomiast to ludzie którzy podejmują decyzję według własnego zdania, które także muszą sobie wyrobić zasięgając informacji czy opinii. Coraz bardziej widać ze strony Pana Burmistrza niechęć do odpowiadania na nasze interpelacje i zapytania, a nawet rzuca się w oczy arogancki ton np. przy subiektywnej „ocenie”, że sprawa nie jest na tyle istotna, by a nią odpowiadać. Z realizacją mandatu radnego wiąże się jednak odpowiedzialność świadomego podejmowania decyzji, a także kontrola zarządzania majątkiem naszego Miasta. Mimo utrudniania nam realizacji mandatów radnych, a są one przecież wyrazem zaufania społecznego, będziemy kontynuować pracę na rzecz Miasta.

Niestety Miasto rozwija się gorzej niż mogłoby, co widać już w 2020 roku po poziomie nowych inwestycji.

Jako Mrągowska Inicjatywa Społeczna byliście już w tej kadencji po stronie burmistrza, choć – co głośno podkreślaliście jako klub – żadnej koalicji nie zawieraliście. Możliwy jest powrót MIS „na stronę burmistrza” albo… rozpad obecnego układu władzy? Inaczej trudno sobie wyobrazić poparcie Waszych działań przez większość. Za tej kadencji byli już radni, którzy „zdradzili”…

Po wygranych przez Stanisława Bułajewskiego wyborach otrzymał on od radnych MIS kredyt zaufania. Umówiliśmy się także co do realizacji postulatów z naszego programu wyborczego.

To była dobra decyzja, bo szanowała decyzję większości mieszkańców. Mamy nie tylko pozytywny program wyborczy dla Mrągowa, ale przede wszystkim przemyślany. Pan Burmistrz roztrwonił nasze zaufanie w trzy miesiące. W ich trakcie udało się zrealizować część naszych, co prawda małych pomysłów. Do sukcesów możemy zaliczyć postulowany przez nas remont Przedszkola Stokrotka. Pan Burmistrz nie miał zbyt przemyślanego programu wyborczego, dlatego też cieszymy się, że nasze pomysły zgłaszane na początku kadencji, których realizacje rozpoczęto, być może zostaną zrealizowane: jak uwolnienie pod inwestycje mieszkaniowe terenów przy os. Nikutowo i Mazurskim.

Jeśli chodzi o współpracę z Panem Burmistrzem, to Klub Radnych MIS nie uważa się za opozycję. Większość uchwał proponowanych przez Pana Burmistrza uchwalana jest większością głosów. Odnośnie działań, pomysłów czy uchwał, które budzą nasze wątpliwości jeśli chodzi o racjonalność, podejście do finansowania czy zarządzania ryzykiem stawiamy konkretne pytania. Mamy nadzieję, że z czasem przekonamy większość radnych naszą argumentacją i podejściem do pełnienia mandatu radnego. Proszę zwrócić jednak uwagę, jak mało jest w kadencji obecnej Rady Miejskiej radnych, którzy wspierają rzeczową argumentacją kontrowersyjne działania Pana Burmistrza. Większość nie zabrała nawet raz głosu! Faktycznie w tak małych miejscowościach jak Mrągowo należy wykazać się asertywnością i silnym charakterem jeśli chce się zachować własne zdanie, które może być przecież inne niż rządzącego Pana Burmistrza.

MIS szedł do wyborów z konkretnymi postulatami. Wprowadziliście do Rady Miejskiej liczny klub, co na obecną sytuację mówią Wasi wyborcy?

Nasi wyborcy dostrzegają „przerost formy nad treścią” w działaniach Urzędu Miasta. Więcej jest mówienia o działaniach i autopromocji niż realnych działań. Kandydaci na listach wyborczych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej to były osoby aktywne, z dużymi kwalifikacjami zawodowymi w różnych obszarach. Dlatego też faktycznie udało nam się wprowadzić liczne grono radnych. To byli ludzie kompetentni, którym nie na da „mydlić oczy pozorowanymi działaniami”. Na naszych wyborców nie działa „facebookowa” promocja nie wsparta realnymi działaniami.

Dziękuję za rozmowę.

Mrągowska Wspólnota Samorządowa

źródło: https://nowiny24.net/2020/06/24/nowiny-05-2020-nowiny-agro-01-2020/

Ile mrągowskich podatników będzie kosztować podwyżka diet radnych?

Ile mrągowskich podatników będzie kosztować podwyżka diet radnych?

Analizując projekt uchwały (nr. 2), który został wprowadzony do porządku obrad sesji RM zaplanowanej na dzień 10 lipca 2020r., nasuwa się jedno zasadnicze pytanie. Czy radni skupieni wokół „obozu władzy” poszli tam reprezentować mieszkańców czy raczej „dla pieniędzy”?!

W przygotowanym projekcie uchwały czytamy, że radni którzy podpisali wniosek zaplanowali sobie podwyżkę dotychczasowych diet o kwotę ponad 400 zł miesięcznie!

Jak się to ma do ostatnich wypowiedzi Burmistrza Stanisława Bułajewskiego, który twierdził, że mamy obecnie czas „największej katastrofy finansowej od czasu II wojny światowej”. Był to przecież jeden z powodów unieważnienia przetargu na budowę kolektorów deszczowych, czyli „największego projektu inwestycyjnego w historii Mrągowa”. Co się zmieniło? Czy już jesteśmy bezpieczni finansowo a radni zasłużyli na takie podwyżki?

By to wyjaśnić, warto przyjrzeć się pracy większości radnych obecnej kadencji oraz dołączonemu do uchwały uzasadnieniu!

Obecnie dieta radnego wynosi ok. 1107,00 zł. i „...jest rekompensatą za utracone zarobki oraz zwrotem kosztów związanych z pełnieniem mandatu (art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) więc ma charakter jedynie rekompensacyjny” – czytamy w uzasadnieniu. Warto zapytać kto z mieszkańców Mrągowa jest w stanie wymienić nazwiska wszystkich 21 radnych miejskich? Raczej niewielu mieszkańców! Bo niestety zdecydowana większość radnych z „obozu władzy” nie zabrała ani razu głosu podczas sesji czy posiedzeń komisji od początku kadencji!

Jakie utracone zarobki mają radni emeryci czy ci „wiecznie” bezrobotni? Czy naprawdę: „… w obecnej kadencji znacznie wzrosła częstotliwość odbywania posiedzeń co wiąże się ze znacznym zwiększeniem sytuacji w których radni tracą dochody …„?

Otóż w 2019 r. podjęto 110 uchwał, podobnie było w 2018 r., ale pamiętajmy tutaj o kilkukrotnych wyborach na przewodniczącego Rady Pana Nikonora czy powtórzonej z powodów błędów prawnych sesji XIV.

Czy radni muszą przygotowywać się do sesji? Oczywiście tak. Zapoznają się z projektami uchwał, związanymi z nimi ustawami, raportami czy sprawozdaniami? Ale jeśli ktoś chce za taką pracę pobierać dietę jako swoje „podstawowe wynagrodzenie” to znaczy, że nie jest gotowy by pracować „na rzecz lokalnej społeczności.”

Uważamy, że wysokość obecnej diety radnego w pełni pokrywa ewentualne koszty finansowe związane z pełnieniem mandatu radnego. Zaś manipulacja przedstawiona w uzasadnieniu nie zdaje egzaminu w konfrontacji z otaczającą nas rzeczywistością.

To decyzją Burmistrza i „grupy jego radnych”, ze względu na niepewność finansową budżetu wstrzymano między innymi działania dotyczące realizacji projektów Szkolnego Budżetu Obywatelskiego czy tegorocznego Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zmniejszono jego finansowanie na przyszły rok z 470 tyś. do jedynie 100 tyś! O kolektorach pisaliśmy już wcześniej.

Ale w tym samym czasie, na dzień przed ciszą wyborczą, w czasie wakacji, w piątkowe popołudnie planuje się przeforsować zwiększenie kwoty przeznaczonej na diety radnych o kwotę w wysokości ponad 62 000 tyś. zł. rocznie. Czy tego typu uzasadnienie i próba manipulacji nie obraża inteligencji mieszkańców? Wstyd!

W związku z powyższymi argumentami Klub Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej jest przeciwny uchwale zwiększającej diety radnym Rady Miejskiej w Mrągowie!

A co na ten temat sądzą Państwo? Zapraszamy w dniu 10 lipca br. o godz. 15.00 na posiedzenie Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta.

Program XXIV Sesji wraz z projektami uchwał. Zwracamy szczególną uwagę na projekt uchwały nr 2. (str. 4) wraz z podpisami radnych, którzy go poparli:

Uchwały-na-sesję-10.07.2020