Komisja Edukacji w nowej kadencji jest bardzo aktywna. Podejmuje nowe tematy, dopytuje się, prosi o dokumenty a najgorsze…., że jest tam aż trzech radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej!

Od stycznia 2019 roku Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski zabrał się za zmiany kadrowe w urzędzie miejskim oraz podległych mu spółkach miejskich, obsadzając stanowiska swoimi ludźmi. Pamiętamy też wszyscy o najdroższym stażu na stanowisku II zastępcy Burmistrza w historii naszego miasta. Pod nowym włodarzem radni miejscy, którzy zgodzili się bezwarunkowo wspierać Burmistrza mogą liczyć na określone korzyści: zachowanie stanowiska w spółce miejskiej lub rozpoczęcie w niej pracy czy chociażby rozpoczęcie kariery w muzealnictwie. Jak szybko się okazało, w tak małych miejscowościach Burmistrz ma duże możliwości wywierania wpływu na radnych. Nie wszyscy potrafili zachować się asertywnie! Niestety do dzisiaj aktywność Burmistrza ogranicza się głównie do internetowej autopromocji. Do dzisiaj nie zdążył zakończyć jeszcze żadnej swojej inwestycji, ale chętnie chwali się projektami przygotowanymi przez znienawidzoną poprzedniczkę uznając je za swoje.

W związku z powyższymi działaniami Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej odmówili wspierania kontrowersyjnych pomysłów, które dla miasta nie przynoszą korzyści a wynikają jedynie ze złych emocji rządzącego Burmistrza. Wspólnie z radnymi Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej wypełniają swój mandat podejmując świadome decyzje w oparciu o przeanalizowane dane i materiały. Ale by tak działać, należy czasami dopytać, złożyć interpelację, poprosić o wyjaśnienie a to z kolei nie podoba się Burmistrzowi Stanisławowi Bułajewskiemu.

Skąd pomysł na likwidację Komisji Edukacji?!

Czy likwidacja komisji to krok ku nowej reformie czy realizacji programu wyborczego? Nie, to kolejna wprowadzana zmiana, która nie przynosi nic pozytywnego a jest jedynie typową zemstą i próbą pokazania władzy! Czy tak powinien działać osoba zaufania publicznego jakim jest Burmistrz, który ma reprezentować mieszkańców. Czy podejmując typowe działania o charakterze „politycznym” można niszczyć tak wiele?

Dla osób, które na co dzień nie śledzą kuchni samorządowej wyjaśniamy, iż w radzie miejskiej funkcjonuje pięć komisji stałych. Dwie z nich są komisjami obowiązkowymi, o których stanowieniu mówi ustawa o samorządzie gminnym, są to komisja rewizyjna oraz skarg, wniosków i petycji.

Kolejne trzy powołane przez radę miejską, to komisje stałe (problemowe). W nich powinni pracować radni, którzy znają się na tematach którymi zajmować ma się dana komisja. W naszej radzie miejskiej są to komisje: Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia.

Na dzień dzisiejszy w składzie komisji ostatniej pracują jeszcze:
Wróbel Robert – Przewodniczący komisji – Kierownik Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej z 12 letnim stażem pracy, były prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej (10 lat)
Waldemar Cybul – wicedyrektor szkoły, nauczyciel, organizator imprez sportowych, masowych, rekreacyjnych
Agnieszka Pytel – dyrektor szkoły, nauczyciel, osoba która od wielu lat zajmuje się sprawami edukacji i młodzieży
Otolia Siemieniec – burmistrz poprzedniej kadencji, osoba znająca problemy miasta od wielu lat
Kamil Wojno – wojskowy, działacz społeczny, organizator imprez sportowych i patriotycznych
Ewa Szałachowska – artystka, osoba znająca się na kulturze, pracownik i opiekun w ŚDS w Mrągowie, który zna doskonale osób wymagających wsparcia
Daniel Jakubas – radny z wieloletnim doświadczeniem zajmujący się wieloma akcjami społecznymi i sportowymi

Analizując skład komisji, widać że mamy do czynienia z fachowcami, którzy mają ogromne doświadczenie i znają się na tym co robią.

Bez wątpienia jest to najbardziej aktywna Komisja mrągowskiej rady, co można sprawdzić zaznajamiając się ze sprawozdaniem za 2019 r. Co ciekawe jest to jedyna komisja, której sprawozdanie jest dostępne mieszkańcom Mrągowa!: Czym zajmowała się Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia w 2019 r.? | Mrągowska Inicjatywa Społeczna

Zapoznaj się z  PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI na 2020

Dlaczego Burmistrz chce likwidacji tej komisji?

Pierwsza zapowiedz likwidacji komisji padła z ust radnego Tarnowskiego, podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 10.07.2020 r. Radny w przypływie szczerości wyjawił powody przyszłej likwidacji. Czy przypadkowo nastąpiło to podczas dyskusji nad projektem uchwały podnoszącej diety radnym o 400 zł? Komisja Edukacji wyraziła negatywną opinię do projektu i TYLKO radni tej komisji wyrażali się negatywnie na temat podwyżki diet.

Odpowiedz Robert Wróbla, Przewodniczego Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia:

 

Analizując skład komisji widać, że większość w niej stanowią radni, którzy nie przyjmują bezrefleksyjnie propozycji Pana Burmistrza a przygotowane propozycje uchwał analizują, sprawdzają i zadają do nich pytania.

Od ostatniego posiedzenia (26.10.2020 r.) komisja do dzisiaj nie otrzymała materiałów i odpowiedzi na kilka istotnych spraw, o które pytała już w sierpniu br. a dotyczyły one następujących kwestii:
– ponowny wniosek komisji o przekazanie informacji odnośnie finansowania oraz podziału środków i zadań w związku z likwidacją sportu i turystki w strukturach CKiT.
– ponowny wniosek o zwołanie posiedzenia grupy radnych z Burmistrzem w celu zaplanowania funkcjonowania sportu i turystyki w Mrągowie. Zmiany mają wejść od stycznia 2021 r.
– temat zakończonego został audyt Młodzieżowego Domu Kultury! Jakie są planowane działania związane z funkcjonowaniem MDK. Wniosek o przekazanie członkom komisji wspomnianego audytu do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany
– brak do dzisiaj informacji o podjętych przez pana Burmistrza działaniach podjętych w związku ze skargą złożoną przez rodziców odnośnie stypendium dla ucznia, które trafiło do komisji w celu wyjaśnienia

Zamiast odpowiedzi i materiałów, o które wnioskowała komisja otrzymaliśmy w materiałach na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie (26.11.br.) propozycję uchwały, której celem jest likwidacja problemów poprzez likwidację samej komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia. Co ważne pod wnioskiem podpisali się wszyscy „radni burmistrza”!

Projekt uchwały o likwidacji Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia wraz z uzasadnieniem i podpisami:

Radni wnioskodawcy uchwały:
Nikonor Henryk
Moroz Bogdan
Miksza Marian
Czyżewski Rafał
Detyna Katarzyna
Jakubas Daniel
Papiernik Dariusz
Parda Grzegorz
Szałachowska Ewa
Tarnowski Dominik
Wilk Bogusław
Zyra Czesław

To nie ostatni artykuł o kulisach likwidacji Komisji!