Co z jakością powietrza w Mrągowie?

Co z jakością powietrza w Mrągowie?

Ochrona środowiska oraz klimatu to aktualnie jedne z najważniejszych kierunków działania Komisji Europejskiej, polskiego rządu oraz samorządów lokalnych na wszystkich szczeblach.
W okresie zimy, kiedy rozpoczyna się tzw. sezon grzewczy jak bumerang powraca temat jakości i czystości powietrza. Kandydat na Burmistrza Pan Stanisław Bułajewski w swoim programie wyborczym pisał: „uruchomimy system dopłat dla osób, które zmieniają źródła ciepła na bardziej ekologiczne (dopłaty będę odnosiły się nie tylko do właścicieli domów jednorodzinnych, ale i właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych)”:
Program wyborczy KWW Stanisława Bułajewskiego 

W naszym mieście znajduje się kilkanaście miejsc, w których zostały umieszczone czujniki sprawdzające jakość czystości powietrza. Wyniki ich odczytów możemy śledzić na specjalnej stronie internetowej https://airly.org/map/pl/#53.852591,21.302966,i7470

W związku z niepokojącymi wynikami tych odczytów mówiących o jakości powietrza w naszym mieście, wystosowaliśmy w tej sprawie interpelację do Urzędu Miejskiego.

Pytania, które zadaliśmy dotyczyły miedzy innymi:
1. Ile gospodarstw domowych i posesji, które posiadały już wcześniej piece grzewcze zostało przyłączonych do sieci grzewczej Miejskiej Energetyki Cieplnej w roku 2020?

2. Jakie programy i projekty zostały zaproponowane przez Urząd Miejski lub spółkę MEC mieszkańcom naszego miasta, których celem była likwidacja tzw. kopciuchów i podłączenie nowych użytkowników do sieci miejskiej lub skorzystania z innych źródeł ogrzewania posesji?

3. Kto z ramienia urzędu miejskiego podejmuje działania kontrolne mające na celu kontrolowanie gospodarstw domowych pod kontem czym prowadzone jest ogrzewanie, w związku z likwidacją Straży Miejskiej z dniem 31.08.2020 r.?

4. Ile przeprowadzono takich kontroli w okresie grzewczym od 01 października 2020 roku do dnia dzisiejszego i ile wystawiono mandatów w związkiem z tymi kontrolami?
Interpelacja-jakość-powietrza-w-mieście

W dniu 02 lutego br. wpłynęła odpowiedz na naszą interpelację. Prosimy o zapoznanie się z przygotowana odpowiedzią i dokonanie analizy czy dotychczasowe działania miasta wpisują się w walkę o jakość powietrza w naszym mieście.
odpowiedź-na-interpelacje-BR.0003.2.2021

Prosimy o Państwa uwagi i sugestie pod postem lub mailowo na adres – [email protected]
Z poważaniem
Radni MIS Mrągowo

Stoi na stacji lokomotywa ………

Stoi na stacji lokomotywa ………

Dzisiaj, decyzją ministra Marcina Horały, bierzemy współodpowiedzialność finansową za odtworzenie jej istotnej części, linii do Mikołajek i Mrągowa” – MÓWI STANISŁAW BUŁAJEWSKI, BURMISTRZ MRĄGOWA.

 

Harmonogram zdarzeń

27 stycznia br.

W lokalnych oraz niektórych ogólnopolskich mediach pojawia się informacja o podpisaniu porozumienia dającego „ogromne szanse” na powrót kolei do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na której skorzystają wszyscy mieszkańcy i odwiedzający nasz rejon turyści.

Chodzi tu o modernizację linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki, która została zakwalifikowana do drugiego etapu naboru w ramach Programu Kolej+.

W ramach podpisanego porozumienia spółka Centralny Port Komunikacyjny dofinansuje prace przygotowawcze dla modernizacji linii nr 223 a kwota dofinansowania deklarowana ze strony CPK wyniesie do 20 mln zł.

Resztę potrzebnego wkładu własnego samorządu sfinansuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz władze Mrągowa, Biskupca i Orzysza. Inwestorem w ramach Programu Kolej+ będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Łączny koszt całej inwestycji ma wynieść ok. 400 mln zł.

Informacje ten temat możecie znaleźć pod poniższymi linkami:

Informacja opublikowana na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego: https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci/kolej-na-mazury-cpk-dofinansuje-modernizacje-linii-przez-mragowo-i-mikolajki

Informacja opublikowana na stronie miasta Mrągowo: https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6424-kolej-na-mazury-cpk-dofinansuje-modernizacje-linii-przez-mragowo-i-mikolajki?fbclid=IwAR1i5PiVsNaJPRh00k5cb6ubaC7Qdq6AXtbH7A8GhnqkeePqc8r-4R64TAU

Tym samym wydarzeniem chwali się także Pani Senator Małgorzata Kopiczko, która reprezentuje PiS.

Informacja na ten temat znalazła się w materiale elk.wm.pl pod tytułem – „Dzięki pomocy Senator Kopiczko pociągi znowu pojadą linią 223”: https://elk.wm.pl/690022,Dzieki-pomocy-Senator-Kopiczko-pociagi-znowu-pojada-linia-232.html?fbclid=IwAR1BCBgM5B0IhGlTaHy8bGOkXMiRs_KI7cD9du2UKxkBLVveMu29bb9IWtI

 

28 stycznia br.

godz. 10.00

Rozpoczyna się kolejna „korespondencyjna” sesja Rady Miejskiej, która nie pozwala radnym na swobodną dyskusję, a podczas której ważą się losy przyszłości spółek miejskich. To podczas tej sesji Burmistrz postanawia wprowadzić do porządku obrad „podrzutka”, tj. uchwałę która pojawia się nagle i bez zapowiedzi.

godz. 10.30

Radni po otrzymaniu ogólnych informacji, które zostały przedstawione słownie przez Burmistrza na temat podpisanego porozumienia ze spółką CPK, wprowadzają do porządku obrad uchwałę, którą mają otrzymać do zapoznania się pocztą elektroniczną.

godz. 11.26

Radni otrzymują na swoje skrzynki mailowe materiały dotyczące zmienionej uchwały o połączeniu spółek miejskich oraz projekt uchwały dotyczącej modernizacji linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki

KOLEJ Plus porozumienie o współpracy – załącznik do uchwały

Z uzasadnieni uchwały podpisanego przez Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego:

„Szacowana wartość całkowita projektu wynosi obecnie ok. 650 000 000 zł, natomiast szacowana wartość wkładu własnego wynosi 80 250 000 zł. W chwili obecnej Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zadeklarował sfinansowanie połowy wkładu własnego, pozostawiając konieczność zadeklarowania pozostałej kwoty na poziomie 40 125 000 zł, przez samorządy znajdujące się na trasie linii kolejowej Czerwonka – Orzysz, w terminie do końca stycznia 2021 r.” Na dzień dzisiejszy (29.01.2021 r) udział zadeklarował tylko jeden samorząd – Miasto Mrągowo!

godz. 16.40

Głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej modernizacji linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki.

Już po pobieżnej analizie przesłanego projektu uchwały, uzasadnienia oraz treści porozumienia pojawia się sporo pytań i wątpliwości. Wątpliwości nie do samego projektu powrotu pociągów na linię kolejową nr 223, ale co do formy zawarcia porozumienia oraz ewentualnych kosztów finansowych dla budżetu naszego miasta na kolejne lata.

Pierwszą i najważniejszą wątpliwością jest sama wartość projektu. W swoim komunikacie i grafikach Centralny Port Komunikacyjny podaję kwotę 400 000 000 zł. Zaś w uzasadnieniu Burmistrza znajdujemy już kwotę 650 000 000. Skąd wzrost o kwotę bagatela – 250 000 000 zł.

Trochę szkolnej matematyki

Kolejną wątpliwość budzi fakt dofinansowania wkładu własnego samorządów na poziomie 80 250 000 zł. Wiemy, iż zgodnie z projektem 50 % wkładu własnego dofinansować ma Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego zaś drugie 50% samorządy znajdujące się na trasie linii kolejowej Czerwonka – Orzysz.

Nasuwają się zatem kolejne pytania! Dlaczego dwa pozostałe samorządy wymienione w komunikacie Centralnego Portu Komunikacyjnego, tj. Biskupiec i Orzysz nie podpisały na dzień dzisiejszy tj. 29.02.2021 r. takiego porozumienia. Dlaczego inne samorządy naszego powiatu, których dotyczy projekt (Mikołajki, Gmina Mrągowo, Sorkwity) nie podjęły tak ryzykownych deklaracji?

Dodajmy, że temat modernizacji linii kolejowej nr 223 dotyczy dziesięciu samorządów a TYLKO Burmistrz Mrągowa w asyście europosła Karskiego z PIS podpisuje porozumienie.

 

Stanowisko Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej w tej sprawie!

Szanowni Państwo!

Wszystkim radnym Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej zależy na przywróceniu linii kolejowej nr 223, która da nam możliwość podróżowania zarówno w kierunku Olsztyna czy Ełku. Dokładnie wiemy, że kolej to ważny i nieodzowny element transportu osobowego oraz transportu przemysłowego. Kolej pozwala na rozwój miasta pod względem turystycznym i gospodarczym.

Lecz nie możemy zgodzić się na zbyt pochopne decyzje, które podejmowane są przez Burmistrza i niektórych radnych na podstawie komunikatów propagandowych partii rządzącej i mają wyłącznie postać niesprecyzowanych porozumień oraz pięknych slajdów, które znamy z telewizji publicznej.

Jako radni ponosimy odpowiedzialność za rozwój oraz budżet naszego miasta. Czy mamy bezrefleksyjnie zobowiązać się do ponoszenia kosztów inwestycji rządowej kosztem lokalnego budżetu (inwestycje lokalne, organizacja imprez kulturalnych czy sportowych)? Dlaczego takiej decyzji nie podjęły inne samorządy?

Szanowni Państwo. Jesteśmy otwarci na rozmowy, negocjacje i lobbowanie w tej kwestii, ale nie możemy pochopnie podejmować tak odpowiedzialnych decyzji. Jesteśmy ZA rozwojem naszego miasta, ale w sposób rozsądny i w pełni przemyślany.

Z poważaniem

Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

 

źródło zdj. nagłówkowego: http://kolejowe.dbv.pl/news.php?rowstart=55

Czy Burmistrz planuje przejęcie ZWiKu przez MEC?

Czy Burmistrz planuje przejęcie ZWiKu przez MEC?

22.01.2021.

W dniu dzisiejszym do Pana burmistrza Stanisława Bułajewskiego oraz radnych Rady Miejskiej wpłynęło pismo od pracowników ZWiK w Mrągowie w sprawie uchwały o połączeniu spółek.

W piśmie wyrażają oni swoje obawy, ale i oburzenie wynikające z braku wcześniejszych konsultacji w sprawie. Zwracają uwagę na lakoniczne uzasadnienie oraz brak rzetelnej analizy. Zadają kilka ważnych pytań, które zamieszczamy poniżej (pisownia oryginalna)

“Przedstawione argumenty w uzasadnieniu do projektu uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek kapitałowych, która jest ujęta w porządku obrad Rady Miejskiej, planowanej na dzień 28.01.2021 r., są lakoniczne. Do uchwały nie są dołączone szczegółowe analizy, co naszym zdaniem uniemożliwia Radnym Rady Miejskiej podjęcie racjonalnej decyzji podczas głosowania.
Uważamy, że mamy prawo do rzetelnej informacji oraz możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące nas pytania, między innymi:
– Jakie byłyby oszczędności z planowanego połączenia spółek
– Co oznacza “poprawić konkurencyjność”
– Co oznacza “zwiększenie efektywności zarządzania w związku z uproszczeniem istniejących struktur”
– Co oznacza “Przewidywana redukcja kosztów funkcjonowania połączonych spółek wynikająca z zespolenia ich zasobów”
– Czy połączenie spółek nie będzie skutkować faktyczną redukcją zatrudnienia”

 

Na prośbę pracowników ZWiK podpisy zostały usunięte.

21.01.2021.

W godzinach wieczornych na stronie urzędowej zostało zamieszczone oświadczenie Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego “ w sprawie przekazywania nieprawdziwych informacji i wprowadzania w błąd pracowników ZWiK przez niektórych radnych MIS i MWS.” W oświadczeniu znajduje się wiele manipulacji i przysłowiowego “odwracania kota ogonem”. Można odnieść nawet wrażenie, że stanowi ono próbę zepchnięcia odpowiedzialności za własne błędy w komunikacji ze społeczeństwem, niedostatecznie przygotowanie się do trudnego przedsięwzięcia na innych.

Do treści Oświadczenia klub radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej w najbliższym czasie się odniesie. 

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6419-oswiadczenie-burmistrza-mragowa-ws-przekazywania-nieprawdziwych-informacji-i-wprowadzania-w-blad-pracownikow-zwik-przez-radnych-mws-i-mis

21.01.2021.

Pojawiła się informacja na stronie Urzędu Miejskiego www.mragowo.pl w sprawie video-konferencji Pana Burmistrza. Jednym z tematów będzie sprawa reorganizacji miejskich spółek komunalnych:

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6416-zapraszamy-na-live-z-burmistrzem-stanislawem-bulajewskim-23-stycznia-2021

„W najbliższą sobotę, 23 stycznia, o godz. 15:00, zapraszamy na spotkanie z burmistrzem Mrągowa Stanisławem Bułajewskim.

Podczas video-konferencji, która odbędzie się w internecie, burmistrz poruszy następujące tematy:

– podsumowanie roku 2020,
– plany na rok 2021,
– projekt reorganizacji miejskich spółek komunalnych.

Tematy są bardzo istotne, bo przy niektórych pojawiły się nieprawdziwe informacje. Będę mógł je zdementować. Mam tu szczególnie na myśli planowane zmiany w miejskich spółkach komunalnych – mówi burmistrz Bułajewski.”

21.01.2021.

Klub radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej w związku z informacją zawartą w uzasadnieniu uchwały, że przeprowadzone analizy wskazują na korzyści wynikające z połączenia spółek, zwrócił się z zapytaniem do OPZZ Konfederacja Pracy przy ZWiK w Mrągowie czy pracownicy byli zaangażowani w prace analityczne. Niestety z otrzymanej odpowiedzi wynika, że związek „nie uczestniczył oraz nie został nawet poinformowany o przeprowadzaniu owej. O projekcie uchwały dotyczącej połączenia ZWiK oraz MEC w Mrągowie dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych.”

21.01.2021 r.

Klub Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, w związku z bardzo ogólnikowym uzasadnieniem uchwały dotyczącym tak dużego przedsięwzięcia, ale też brakiem do tej pory jakichkolwiek działań urzędowych w tym kierunku, kieruje mailowo pismo do Pana Burmistrza Stanisłąwa Bułajewskiego z pytaniami. Odpowiedzi z pewnością przyczynią się do racjonalnych decyzji podczas głosowania powyższej uchwały. Gdy otrzymamy odpowiedzi poinformujemy Państwa.

20.01.2021 r.

Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej jako pierwsi nagłaśniają temat przejęcia ZWiKu przez MEC w mediach społecznościowych. 

20.01.2021 r.

Radni otrzymali materiały na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w trybie korespondencyjnym (smsy i maile) w dniu 28.01.2021 r. Jednym z punktów porządku obrad jest procedowanie projektu uchwały likwidującej spółkę miejską ZWiK i przeniesienie jej majątku oraz zadań do spółki MEC.

„Proszę nie kłamać, Panie Burmistrzu”, rzecz o likwidacji MCIT.

„Proszę nie kłamać, Panie Burmistrzu”, rzecz o likwidacji MCIT.

   We wrześniu, po nieudanej pierwszej próbie zmiany statutu CKiT likwidującej działalność sportowo-turystyczną, Rada Miejska w Mrągowie przyjęła projekt Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego. Pan Burmistrz tłumaczy, że powodami zmian są orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz „niekulturalna” działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Oba argumenty to manipulacja. Ostatnio doszedł argument trzeci mówiący, że zmiany spowodowane są chęcią przeniesienia Informacji Turystycznej bliżej turystów, czyli do miejskiego ratusza. Ta przesłanka także nie wytrzymuje rzeczowej argumentacji, ponieważ, by to zrobić nie trzeba było zmieniać statutu CKiT! Wystarczyło przenieść punkt w nową lokalizację zachowując informację turystyczną w strukturze CKiT, co najwyżej spisując umowę użyczenia lokalu. Poniżej przedstawiam treść mojej prośby rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, bo do takiego kroku zostałem działaniami Pana Burmistrza zmuszony. Przedstawiam w niej prawdziwe powody działań Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego.

Robert Wróbel – Radny Miejskiej w Mrągowie

 

Niestety Panie Burmistrzu, ale niezgodnie z Pana nadziejami i działaniami, pozostaniemy przy starej formule współpracy. Ja – radny miejski, Pan – Burmistrz

Robert Wróbel

 

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

   W odpowiedzi na Informację, którą otrzymałem w dniu 23.11.2020 z Urzędu Miejskiego w Mrągowie nt. przejścia części zadań CKiT do Urzędu Miejskiego oraz Informacji od pracodawcy z dnia 25.11.2020 (K.0113.13.2020), zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę numer 01/2008 zawartej w dniu 01.01.2008 r. pomiędzy Centrum Kultury i Turystyki a Robertem Wróblem. Na rozwiązanie umowy proponuję dzień 31.12.2020 r. Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy.

   Pragnę podkreślić, że nie zgadzam się z uzasadnieniem pisma Urzędu Miejskiego z dnia 23.11 wskazującego, że ”Powyższa zmiana podyktowana jest obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zadań instytucji kultury oraz Uchwałą RIO w Olsztynie nr RIOVIII-0120-454/19 z dnia 11.09.2019 r, gdzie wskazuje się, że samorządowa instytucja kultury nie powinna realizować zadań z zakresu m.in. turystyki i sportu.” Jest to niekorzystna interpretacja zapisów prawa poczyniona w złej wierze odnośnie działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej (MCIT) działającej w ramach CKiT, pomijająca liczne podejmowane inicjatywy kulturalne: jak organizacja wystaw w CKiT oraz mrągowskim muzeum, wydawanie publikacji wspomagających mrągowską kulturę, publikacja licznych artykułów nt. historii, kultury, architektury, bezpośrednia organizacja i koordynacja wydarzeń artystycznych jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowanych w ramach CKiT, które można traktować za działania wspierające działalność kulturalną CKiT. Przy dobrej woli można było dostrzec działalność kulturalną MCIT podejmując analizę działalności instytucji kultury.

   Urząd Miejski powołuje się na orzeczenie RIO, gdzie wskazuje się, że instytucja kultury nie powinna realizować zadań z zakresu turystyki. Orzeczenie RIO jedynie w niewielkiej części dotyczy działalności prowadzonej przez CKiT, a dotyczy wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mrągowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Orzeczenie nie dotyczy więc działalności MCIT a jedynie odnosi się do nazwy domu kultury w Mrągowie, czyli: „Centrum Kultury i Turystyki”, bez podjęcia analizy działalności, w tym kulturalnej MCIT. Fragment orzeczenia RIO odnoszący się do działalności CKiT oznacza jedynie zalecenie i nie zakazuje takiej działalności. A dowodem na to są liczne punktu informacji turystycznej prowadzonych przez domy kultury w Polsce.

   Pragnę zaznaczyć, że działalność MCIT w ramach CKiT była prowadzona na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w 2003 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Mrągowa.

   W mojej ocenie tak daleko idące działania podjęte by zmienić statut CKiT likwidujące działalność MCIT w jego strukturach, opierają się na zbyt słabych uzasadnieniach prawnych. Biorąc pod uwagę liczne nagrody za działalność, w tym o charakterze ogólnopolskim, co roku wysoko ocenianą pracę przez pracodawcę wnoszę, że zmiany nie mają także charakteru merytorycznego skierowanego na reformę działalności, zmierzające do jej poprawy. Z przeprowadzonej wyżej argumentacji, wydaje się zasadnym sformułować wniosek, że powodem zmian statutu CKiT nie są obligatoryjne przyczyny prawne ani merytoryczne.

   Sądzę, że pełniąc funkcję Radnego Rady Miejskiej w Mrągowie oraz Kierownika MCIT, zmiany likwidujące działalność informacji turystycznej w CKiT, przy innych możliwościach nawet lepszego zorganizowania pracy punktu informacji turystyczny w ramach działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej, były próbą wywarcia na mnie nacisków bym zachowując pracę zrezygnował z pełnienia mandatu radnego. Będąc pracownikiem Urzędu Miejskiego nie mógłbym bowiem pełnić jednocześnie mandatu radnego, a więc zostałem zmuszony do wyboru. Takie działania uważam za wysoce nieetyczne. Podejmując decyzję o zmianie statutu CKiT likwidującą działalność MCiT w jego strukturach, poświęcono dla „politycznych” celów dokonania wielu ludzi wspierających przez 17 lat działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystyczny w CKiT.

Z poważaniem

………………………………..

(data i podpis pracownika)

UWAGA! Czy podniesione podatki za śmieci będą jeszcze wyższe!?

UWAGA! Czy podniesione podatki za śmieci będą jeszcze wyższe!?

W najbliższy piątek 11 grudnia o godzinie 16:00 odbędzie się XXIX sesja rady miejskiej. W porządku obrad ponownie znalazła się uchwała dotycząca podwyżek za śmieci, związku z uchyleniem poprzedniej uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

Temat wraca jak bumerang.

Uchwała, która była procedowana kilka tygodni temu wywołała wiele emocji i komentarzy związku przegłosowanymi podwyżkami. Co prawda Wojewoda opublikował uchwalę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 03 listopada 2020 r. ale kilka dni później Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie unieważniła tą uchwałę w całości.

Podobny los spotkał również inne uchwały przyjęte przez rządzącą większość w radzie miejskiej na XXVII sesji rady miejskiej w dniu 29 października 2020 r.

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jst – posiedzenie
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE
w dniu 18 listopada 2020 r.

Czy termin i godzina sesji jest przypadkowa?

O fakcie unieważnienia uchwał przez RIO Olsztyn, radni dowiedzieli się dopiero w dniu 26 listopada br., w momencie kiedy Pan Burmistrz wprowadził za zgodą „swoich radnych” do porządku obrad aż pięć uchwał, które wymagały „mikro poprawek”!

Uchwały nieważne w całości, mają zostać ponownie przyjęte na najbliższej NADZWYCZAJNEJ sesji rady miejskiej w dniu 11 grudnia br., która została zaplanowana w formie zdalnej o godz. 16.00

Nasuwa się pytanie, czy termin, forma, dzień tygodnia to zbieg okoliczności czy może zaplanowana akcja by jak najmniej osób mogło zapoznać się z „mikro poprawkami” przygotowanymi przez Burmistrza.

W załączniku do materiału prezentujemy treść wszystkich uchwał przygotowany na piątkową nadzwyczajną sesję RM.

A co ze śmieciami?

Zobaczymy jakie decyzję podejmą radni podczas sesji a poniżej w formie tabeli prezentujemy jak będą kształtować się ceny za śmieci jeśli zaproponowana uchwała uzyska akceptację radnych!

do pobrania: Zaproszenie na XXIX Sesję z materiałami

Historia 30 000 zł. Defraudacja? Malwersacja? Czy sprzeniewierzenie miejskich środków finansowych? Czy Burmistrz wydał 30 000 zł zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem?

Historia 30 000 zł. Defraudacja? Malwersacja? Czy sprzeniewierzenie miejskich środków finansowych? Czy Burmistrz wydał 30 000 zł zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem?

Wiemy, że Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski oraz Przewodniczący Rady Henryk Nikonor nie lubią otwartej dyskusji oraz zadawania pytań. W poniższym artykule pokażemy Państwu dlaczego! Zaczęło się od prośby radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej o wyjaśnienie jednego punktu w wydatkach budżetu miasta za rok 2020. Prośba nie dała efektu i rozpoczęliśmy procedurę uzyskania informacji, która trwała aż kilka miesięcy. Przedstawiamy Państwu historię zaginionych 30 000 zł.

Czy spółka Mrongoville jest jeszcze spółką miejską?

Zaraz po wygranych wyborach, w zarządzie spółki miejskiej Mrongoville zatrudnieni zostali członkowie Komitetu Wyborczego Stanisława Bułajewskiego i jego znajomymi z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Następnym krokiem były podwyżki uposażenia dla nowo wybranych członków zarządu (Interpelacja MIS OP.0003.81.2019). We wrześniu br. podczas sprawozdania z działalności spółki za rok 2019 okazało się, że spółka miejska Mrongoville zarabia głównie na sprzedaży alkoholu. Radni trzymający władzę z Burmistrzem w trakcie procedowania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2021 r.” odmówili uzupełnienia go o punkt zakazujący spółkom miejskim sprzedaży alkoholu: https://mis.mragowo.pl/802/czy-spolka-miejska-mrongoville-podaza-w-dobrym-kierunku

Unikanie publicznej debaty podczas XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 sierpnia 2020 r. nt. sprawozdania finansowego tej spółki, niewytłumaczalna obrona alkoholowych dochodów spółki przez Burmistrza i jego radnych, unikanie odpowiedzi na interpelacje, pozwalają wnioskować, że spółka będąca pod jednoosobowym nadzorem właścicielskim Burmistrza wymyka się kontroli rady miejskiej. Do tego dochodzi „dziwna faktura” spółki, która obciąż urząd miejski na kwotę 30 000 zł. Właściwie za co?

Za co Miasto płaci spółce miejskiej 30 000 zł?

Interesując się działalnością spółki miejskiej dotarliśmy do faktury wystawionej w czerwcu br. przez spółkę miejską Mrongoville, która obciąża urząd miejski kwotą wspomnianych 30 000 zł. Przez kilka miesięcy jako radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej próbowaliśmy na różne sposoby otrzymać odpowiedzi na kilka pytań postawionych Panu Burmistrzowi odnośnie wydatkowanej kwoty ze środków publicznych. Pan Burmistrz zapominał odpowiedzieć na nasze interpelacje czy zapytania, kluczył i unikał pełnej odpowiedzi: https://mis.mragowo.pl/855/na-co-poszlo-30-000-zl

W dniu 6 listopada br. nie udzielił odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania ale przyznał, że faktura została zapłacona zgodnie ze zleceniem, KTÓRE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE (poniżej)

W związku z tym, iż nie udało się uzyskać dokumentów bezpośrednio od Pana Burmistrza, zwróciliśmy się o nie w innym trybie do odpowiedzialnego za promocję pracownika urzędu miejskiego.

W dniu 27 listopada br. otrzymaliśmy maila z dokumentami, o które wnioskowaliśmy z dołączonym pismem przewodnim podpisanym przez Pana Burmistrza z datą 6 listopada br. Kolejność dat otrzymanej korespondencji nie jest pomyłką, ale praktyką w mrągowskim magistracie. Pisma lub odpowiedzi otrzymujemy z jakimiś odległymi datami, które niewiele mają wspólnego z kalendarzem.

Ale tym razem Burmistrz chyba przesadził z kreowaniem kalendarza. Bo okazuje się, że jednego dnia jednocześnie: odpowiada na interpelację i nie przekazuje wnioskowanych dokumentów, ale jednocześnie tego samego dnia pisze pismo przewodnie do wniosku złożonego mailem do pracownika, w którym te dokumenty udostępnia. Oba pisma przypomnijmy datowane – 06 listopada br. Już kolejny raz okazuje się, że Panu Burmistrzowi nie można wierzyć w to co mówi lub pisze!

Czy Pan doktor prawa Stanisław Bułajewski zgodnie z przepisami dofinansowuje „swoją” spółkę miejską?

Zlecenie z urzędu miejskiego dla spółki Mrongoville zostało wystawione w piątek 29 maja 2020 r. i składało się z 4 punktów, z czego tak naprawdę tylko punkt 1. był bardzo istotny dla wartości zlecenia, bo dotyczył promocji w telewizji ogólnopolskiej. Pozostałe trzy dotyczyły działań promocyjnych na poziomie lokalnym.

Telewizyjna promocja Mrągowa miała zostać zrealizowana przy wykorzystaniu ogólnopolskiej telewizji w ciągu 3 dni transmisji na żywo. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy informacji o jaką transmisję chodzi, ale z odpowiedzi Burmistrza wynika, że zlecenie zostało wykonane! Jeśli chodzi o punkt 2. zlecenia, został on zrealizowany, ale nie znamy kwoty jaka zapłaciła spółka wykonawcy. Dyrektor spółki odmówił nam możliwości kontroli faktur podległej sobie spółki. Jeśli chodzi o punkt 3 zlecenia wyjaśniamy, że plakaty Pikniku Country przekazane zostały spółce przez CKiT, które wykorzystuje ona bezpłatnie. Podobnie jest z punktem 4 zlecenia, bo plakaty Festiwalu Kultury Kresowej są w posiadaniu CKiT i co roku robiona jest ich wystawa w sierpniu. Pojawia się tu pytanie, dlaczego miasto ma płacić swojej spółce za to co „należy” do miasta?

Co jest nie tak ze zleceniem 3 dniowej promocji telewizyjnej?

Zazwyczaj umowy o transmisje telewizyjne są rozbudowane. Jeśli ktoś płaci za promocję telewizyjną to wie czego chce. Zlecenie miejskie nie określa istotnych czynników takiej transmisji np. czy transmisje mają być latem czy zimą?, czy transmitowane będą w weekend czy dzień powszedni?, ile zostało zaplanowanych wejść dziennie?, jak długich?, na jakie tematy?, do kiedy ma być wykonana usługa?, czy mogą być podmioty współfinansujące?, czy można prezentować inne loga niż herb miasta?, na jakich zasadach finansujący składa zastrzeżenia po transmisji?, czy prezenterem ma być ktoś znany?, itd., itd. Pytań jest oczywiście dużo więcej.

Czy Urząd Miasta aby na pewno przemyślał zagadnienie ogólnopolskiej transmisji telewizyjnej czy tylko chciał przekazać fundusze podległej spółce? Czy nastąpiło rozeznanie rynku? Czy Burmistrz w ogóle wie co można uzyskać za kwotę zlecenia?

Czy zasadnym jest zlecenie dla spółki transmisji telewizyjnej promującej miasto, skoro urząd może to zrobić sam lepiej i taniej!? Ma do tego stworzony został wydział promocji. Ponadto, wykonując zamówienie bezpośrednio z miasta uniknie się podwójnego opłacania VATu od usługi.

Spółka miejska Mrongoville jednak nie zrealizuje zlecenia!

Jak wynika z otrzymanej dokumentacji w sprawie 30 000 zł, okazuje się że po otrzymaniu zlecenia (29.05 – piątek), już w poniedziałek 01 czerwca br. (trzy dni później) Dyrektor spółki Mrongoville Pan Radosław Nowosielski składa wniosek do urzędu miejskiego o zmiany w zleceniu. Między innymi wnioskuje by organizację wystaw przesunąć na rok 2021. Ponadto stwierdza, że transmisja telewizyjna odbędzie się już bez udziału Miasta, więc chciałby zbudować tylko wspaniałą fotościankę. Czyżby przez weekend okazało się, że co było możliwe w piątek już w poniedziałek jest nie do zrealizowania? Czyżby przez weekend pojawiły się jakieś nowe okoliczności czy może na rzeczy jest coś innego?!

Miasto płaci, no ale właściwie za co?

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi Pana Burmistrza jaką podjął decyzję w związku z wnioskiem Pana Dyrektora z dnia 01 czerwca br. Ale jak widać z zatwierdzonej do wypłaty faktury Pan Burmistrz musiał się przychylić do wniosku skoro już 10 czerwca br. do urzędu miejskiego została przekazana faktura na kwotę 30 000 zł, która tego samego dnia została opłacona.

Czy cały ten mechanizm finansowy jest efektywny, gospodarny i racjonalny? Czy radni reprezentujący w radzie Burmistrza nadal będą bezkrytycznie popierać działania mrągowskiej władzy i odmawiać publicznej analizy finansowej spółki biorą odpowiedzialność za te niejasne działania finansowe.

Temat spółki zapewne niebawem wróci!

zdj. nagłówkowe: Urząd Miast