Jaką „gierkę” z budżetem prowadzi doktor habilitowany Stanisław Bułajewski?!

Jaką „gierkę” z budżetem prowadzi doktor habilitowany Stanisław Bułajewski?!

Od momentu utraty „większości” w radzie miejskiej, Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski zmienił swoją taktykę i rozpoczął „dziwną grę”, która ma za zadanie przysłonić problemy Burmistrza a szczególnie te które dotyczą tak ważnej kwestii jaką jest przyjęcie budżetu miasta na rok 2022. Wyjaśnijmy, iż corocznie przed zakończeniem danego roku, Burmistrz jest wnioskodawcą projektu na kolejny rok a ten jest przyjmowany lub nie na podstawie określonej procedury.

Właśnie zgodnie z tą procedurą, na dzień 25 listopada br. zostało zwołane STACJONARNE posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, która w swoim planie pracy uwzględniła między innymi „Wydanie opinii dla budżetu Miasta Mrągowa na 2022 rok”. Wydanie opinii, które było poprzedzone kilkugodzinną dyskusją, na której niestety nie pojawili się autor projektu czyli Burmistrz Stanisław Bułajewski oraz jego zastępca wiceburmistrz Tadeusz Łapka.

Załącznik 1 – informacja o zwołaniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kolejnym krokiem w określonej procedurze było zwołanie posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu, której zadaniem jest wydanie ostatecznej opinii na podstawie przeprowadzonej dyskusji, własnych wniosków oraz opinii otrzymanych z innych komisji.

Rozgrzewka na boisku bocznym.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Rafał Czyżewski, który kieruje najważniejszą komisją Rady Miejskiej, odpowiadającą za finanse miasta postanowił zwołać posiedzenie swojej komisji w trybie ZDALNYM, tj. za pomocą maili i sms-ów na dzień 02 grudnia br.

Załącznik nr 2 – informacja o zwołaniu Komisji Budżetu i Finansów

Jednakże większość członków komisji nie ZGADZA się z taką prowadzoną „gierką” Burmistrza i podległych mu radnych, by zamykać możliwość otwartej dyskusji. Jako radni, o budżecie chcemy rozmawiać w sposób otwarty, zadając pytania i otrzymując na nie rzeczowe odpowiedzi. Bo niestety, jak pokazało posiedzenie komisji Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, niektórzy kierownicy nawet nie wiedzieli co „autor” miał na myśli wstawiając określone pozycje do budżetu. A zadając pytania dotyczące chociażby inwestycji, trudno było z otrzymanych odpowiedzi ustalić gdzie zginęły inwestycje, które znajdowały się w budżecie na 2021 r. i nie zostały wykonane oraz to gdzie i jak mają być realizowane te nowe, o których niewiele wiemy.

W związku z powyższym, większość radnych będących członkami Komisji Budżetu i Finansów wraziła DEZAPROBATĘ dla takiej formy dyskusji o budżecie miasta i wydała negatywną opinię dla tego projektu. By wyjaśnić całą sprawę, radni wystosowali specjalne oświadczenie skierowane do osób decyzyjnych w tej kwestii, tj. przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Burmistrza Miasta Mrągowa.

Załącznik nr 3 – Treść oświadczenia

Niestety nie wywołało to żadnej refleksji i zmiany podejścia do tematu. Radni będący członkami Komisji Budżetu i Finansów otrzymali tylko lakoniczne wyjaśnienie, które przesłał nam Przewodniczący Komisji – Rafał Czyżewski

„W odpowiedzi na Państwa oświadczenie z dnia 02 grudnia 2021 informuję , że decyzja dotycząca zwołania komisji budżetu i finansów w trybie zdalnym ( korespondencyjnym ) podyktowana była aktualną trudną sytuacją pandemii oraz wzrostem wskaźników zachorowań i zgonów. Rafał Czyżewski przewodniczący Komisji budżetu i finansów.”

Mecz na stadionie MKS Mrągowia Mrągowo

Zgodnie z wzorcem polityki centralnej, jak jest problem to nie szuka się jego rozwiązania tylko grupy, którą można napuścić na swoich oponentów! Nie musieliśmy długo na to czekać.

Bo już w dniu 06 grudnia br. Pan Burmistrz na spotkaniu z Zarządem Klubu stwierdził, że temat modernizacji stadionu – „To dla mnie priorytetowa inwestycja, ale uzależniona jest od uchwalenia przyszłorocznego budżetu miasta. Bez podjęcia tej uchwały nie damy rady ruszyć z miejsca.”

Treść materiału opublikowana na stronie miasta:

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/7138-modernizacja-mragowskiego-stadionu-burmistrz-spotkal-sie-z-wladzami-mragowii

Szkoda tylko, że na spotkaniu Pan Stanisław Bułajewski zapomniał wspomnieć członkom Zarządu obecnym na spotkaniu, dlaczego tej „priorytetowej inwestycji” nie wprowadził do budżetu na rok 2022? Dlaczego nie wspomniał, że przy podejmowaniu przez Radę Miejską petycji w tej sprawie, na pytanie radnego Waldemara Cybula, „czy zamierza wprowadzić tę inwestycję do budżetu na rok 2022”, odpowiedział, że na razie nie widzi takich możliwości. Zapomniał czy kłamał?

Manipulacja Burmistrza została również zdemaskowana przez Radnego Mariana Mikszę, który skomentował post opublikowany w tej sprawie na oficjalnym profilu Burmistrza.

„…tylko, że w budżecie miasta Mrągowo na 2022 r. Burmistrz nie ujął inwestycji pod tytułem: modernizacja górnej płyty stadionu miejskiego w Mrągowie. A tu nagle sprawa priorytetowa.”

Nabór zawodników do swojej kadry?

Po wydaniu negatywnej opinii dla projektu budżetu przez Komisję Budżetu i Finansów, po publikacji oświadczenia radnych Pan Burmistrz rozpoczął próbę kompletowania na nowo swojego zespołu. Ale zabrał się do tego jak zwykle mało profesjonalnie!

Pomysł, który został wprowadzony w życie to próba ”udawanych konsultacji i rozmów z radnymi”, których Burmistrz podzielił radnych na taktyczne grupy. Jedną grupę stanowią przewodniczący poszczególnych klubów radnych, drugą tzw. rani niezrzeszeni a trzecią ci radni, których Burmistrz zamierza pominąć całkowicie w dyskusji nad budżetem. Dla takiej formy spotkań Pan Burmistrz oczywiście stosuje zasłonę w postaci COVID-19, bo on jest dobry na wszystko i łatwo nim wiele spraw przykryć.

Załącznik nr 4 – zaproszenie na spotkanie

Czy na tym polega demokracja Panie Burmistrzu? Czy nie zakiwał się Pan już w tych swoich zagrywkach?

Apel w sprawie podszywania się pod organ Gminy

Apel w sprawie podszywania się pod organ Gminy

APEL RADY MIEJSKIEJ

z dnia 03 listopada 2021 r.

W SPRAWIE PODSZYWANIA SIĘ POD ORGAN GMINY JAKIM JEST RADA MIEJSKA W MRĄGOWIE

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), § 66 ust. 1 pkt. 3 ppkt. 4 Statutu Miasta Mrągowa, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Mrągowie nr L/7/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mrągowa (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 5051) Rada Miejska w Mrągowie,

uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Mrągowie to ustawowy organ administracji samorządowej, którego zadaniem jest reprezentowanie społeczności mieszkańców. Rada Miejska stanowi lokalne prawo oraz pełni funkcję kontrolną gminy a skład Rady Miejskiej w Mrągowie stanowi 21 radnych wybranych w wyborach samorządowych.

Jednym z podstawowych zadań wybranych radnych jest ich komunikacja z mieszkańcami miasta. Formy komunikacji nie zostały w żaden sposób unormowane prawnie i stanowią osobisty wybór każdego radnego, zależnie od jego zaangażowania w pełniony mandat, pomysłowości ale też kultury osobistej.

Niestety w związku z kłamliwymi i obraźliwymi atakami na radnych miejskich w mediach społecznościowych, które pojawiają się na profilu społecznościowym FB, na stronach „Radni Rady Miejskiej w Mrągowie” oraz „Radni Miasta Mrągowa”, Rada Miejska w Mrągowie wyraża w sposób zdecydowany sprzeciw dla takich działań!

Manipulacje, które publikowane są na w/w profilach nie mogą być stosowane w życiu osobistym a tym bardziej na poziomie społecznym podczas dyskusji publicznej. Ponadto nazwy tych profili społecznościowych sugerują bezpośredni związek z radnymi oraz Radą Miejską a tym samym wprowadzają opinię publiczną w błąd.

INFORMUJEMY WSZYTKICH MIESZKAŃCÓW, ŻE RADA MIEJSKA W MRĄGOWIE NIE ADMINISTRUJE I NIE PROWADZI ŻADNYCH STRON LUB PROFILI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH!

PONADTO RADA MIEJSKA NIE PRZEKAZAŁA INNYM PODMIOTOM PRAWA DO JEJ REPREZENTOWANIA CZY WYRAŻANIA W JEJ IMIENIU JAKIEJKOLWIEK OPINI.

W związku z tym zwracamy się z apelem do osoby, która jest administratorem w/w profili o natychmiastowe zaprzestanie podszywania się pod ustawowy organ władzy samorządowej jakim jest Rada Miejska w Mrągowie.

Zobowiązujemy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie do poinformowania organów ścigania o fakcie podszywania się przez osoby trzecie pod organy administracji samorządowej co wprowadza opinię społeczną w błąd.

Zobowiązujemy Burmistrza Miasta do publikacji powyższego apelu na stronie urzędu miejskiego, profilu społecznościowym FB miasta oraz w biuletynie miejskim.

Rada Miejska stoi na stanowisku, że wolność słowa i prawo do krytyki przysługują każdemu, jednakże podszywanie się pod organ administracji samorządowej, która wprowadza w błąd opinię społeczną jest niedopuszczalne.

 

Radni Rady Miejskiej w Mrągowie

O zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza

O zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza

Mimo, że nie widać realizacji inwestycji obiecywanych przez Stanisława Bułajewskiego w jego programie wyborczym, to chętnie korzysta on z pomysłów i projektów poprzedniej kadencji. Właśnie dobiega końca inwestycja „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej”. W dniu 23.09. na stronie facebookowej Miasta Mragowo ukazało się nagranie prezentujące tą oraz drugą inwestycję w Parku im. gen. Sikorskiego (o której jeszcze napiszemy w oddzielnym artykule). Władze naszego miasta bardzo łatwo przypisały sobie sukces za realizacje pierwszej inwestycji, tymczasem jeszcze w zeszłym roku w sierpniu Burmistrz Stanisław Bułajewski nie myślał o realizacji tego przedsięwzięcia. Nawet nie myślał skorzystać z gotowego projektu! Jak to naprawdę było z realizacją zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy u. Sienkiewicza i komu zawdzięczamy ten projekt? Dlaczego czekaliśmy trzy lata na jego realizację? I kolejne ważne pytanie. Kiedy Burmistrz Stanisław Bułajewski zacznie realizować poważne inwestycje w oparciu o swój program wyborczy?

Link do nagrania z 23.09 prezentującego zaawansowanie prac przy inwestycji: https://fb.watch/8jOjNuI0kd/

Początki projektu w Mrągowskim Budżecie Obywatelskim 2019 i perypetie przy jego realizacji

W 2018 r. do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego został zgłoszony projekt “Doposażenie zaplecza ulic Plutonowej, Żołnierskiej i Sienkiewicza”. Pomysłodawcą był Andrzej Badurek. Dzięki jego zaangażowaniu zajął on 3. miejsce z 301 głosami. Został przeznaczony do realizacji w 2019 r.

W ciągu 2019 r. nie został on jednak zrealizowany, mimo że Urząd Miejski pracował nad nim zlecając wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (marzec). Niestety oferent, który po wygranym zapytaniu ofertowym miał realizować przedsięwzięcie zrezygnował (9 400,00 zł), a kolejny według Urzędu zaproponował kwotę zbyt wysoką (15 990,00 zł). Postępowanie unieważniono.

Link do zapytania ofertowego: https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/zamowienie/199/opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-zagospodarowanie-terenu-rekreacyjno-sportowego-przy-ul.-sienkiewicza-plutonowa-i-zolnierska.html

Miesiąc później ogłoszono następne postępowanie. W wyniku, którego wybrano drugiego w kolejności oferenta (kwota 21 955,50 zł), ponieważ pierwszy zrezygnował z podpisania umowy.

Jednym z punktów zamówienia było dostarczenie przez oferenta „Operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym”. Niestety wymóg jego otrzymania opóźnił całą realizację, ponieważ oferent prowadził przez kilka miesięcy rozmowy w Wodami Polskimi. W ich wyniku ustalono, że dokument nie nie jest konieczny. Opóźnienia zaważyły o realizacji całego projektu! Termin przekazania kompletnej dokumentacji Zamawiającemu ustalono na 30.08.2019 r.

https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/zamowienie/206/opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-zagospodarowanie-terenu-rekreacyjno-sportowego-przy-ul.-sienkiewicza-plutonowa-i-zolnierska.html

Sesja XIV i pierwsza informacja o problemach przy realizacji.

W trakcie XIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 3 października 2019 r. radny Robert Wróbel zadał Burmistrzowi pytanie odnośnie realizacji tego projektu w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wtedy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o problemach z dokumentacja (wspomniany operat wodnoprawny). Później okazało się, że dokument nie był przez Wody Polskie wymagany, ale dokumentacja została wykonana, a o całym projekcie z czasem zapomniano.

 

Wnioski do budżetu na 2021 r,

Z końcem września 2020 r. Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia Rady Miejskiej wystosowała do Burmistrza wnioski do realizacji na 2021 r. Jednym z nich była relacja omawianej inwestycji z następującym uzasadnieniem: „Ze względu na wykonanie projektu opracowanie techniczne zadania zostało już wykonane. Warto, więc skorzystać z istniejącego projektu i zagospodarować właściwie puste miejsce w centrum osiedlowym.

Osobą, która zgłaszała w 2018 r projekt do MBO był zmarły w 2020 r., wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskie Pan Andrzej Badurek. Był on zasłużonym społecznikiem i dziennikarzem, ale też radnym miejskim. Ze względu na dokonania jest zasadne by w ten sposób uhonorować Pana A. Badurka.” Zwolennicy budowy w Mrągowie Skate Parku również znajdą tam coś dla siebie.

Budżet miasta to dokument autorski Burmistrza. Niestety wnioski komisji nie zostały uwzględnione.

pobierz: wnioski do budżetu 2021

Pojawienie się zapomnianego projektu i zdziwienie Pana Burmistrza

W trakcie XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 sierpnia 2020 r., czyli chwilę przed konstruowaniem budżetu miasta na rok 2021, radny Robert Wróbel zadał pytanie Burmistrzowi Stanisławowi Bułajewskiemu odnośnie wykorzystania gotowego projektu. Radny zasugerował także rozważenie nadania terenowi rekreacyjnemu, po ewentualnej realizacji projektu imienia pomysłodawcy, czyli Andrzeja Badurka, który zmarł niestety w 2020 r. Okazało się, że Pan Burmistrz już raczej o projekcie nie pamięta, ale podziękował za sugestię.

 

Realizacja projektu w 2021 roku.

Relacja przedsięwzięcia została przez Burmistrza Stanisława Bułajewskiego wpisana do budżetu na 2021 r. Przetarg na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej” został rozstrzygnięty 21.07 br.

Link do przetargu na roboty budowlane: https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/zamowienie/304/zagospodarowanie-terenu-rekreacyjno-sportowego-przy-ul.-sienkiewicza-ul.-plutonowej-i-ul.-zolnierskiej.html 

 

Kim był pomysłodawca zagospodarowania terenu rekreacyjnego? Trochę o Andrzeju Badurku

Andrzej Badurek był radnym miejskim w latach 2014 – 2018, przedsiębiorcą, dziennikarzem, członkiem i przewodniczącym mrągowskiego koła Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jego publikacje prasowe opisujące Mrągowo i okolice oraz mieszkańców można było przeczytać m.in. na łamach „Kuriera Mrągowskiego” oraz na innych lokalnych mediów. Często gościł w mrągowskim Radio Melo.

Od 1989 roku był członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, w tym przez wiele lat jego prezesem. Zainicjował wtedy m.in. Festiwal Kultury Mazurskiej, który najpierw odbywał się w Pieckach, a następnie został przeniesiony do Sorkwit.

Andrzej Badurek miał 71 lat. Zmarł 28 czerwca 2020 r. 

Do tej pory Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski niestety nie odniósł się do sugestii uhonorowania, przynajmniej w niewielkim zakresie, Andrzeja Badurka. A wystarczyłaby przynajmniej niewielka tabliczka wspominająca pomysłodawcę zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza. 

Masz pomysł co można zrobić w Mrągowie? Złóż wniosek do budżetu miasta na 2022 r.

Masz pomysł co można zrobić w Mrągowie? Złóż wniosek do budżetu miasta na 2022 r.

Mieszkańcy naszego miasta mogą mieć wpływ na sposób wydawania pieniędzy z budżetu miasta pośrednio – przez wybranych przez siebie radnych i bezpośrednio – wtedy, gdy składają wnioski do budżetu. Tylko do 30 września do godz. pracy Urzędu, czyli do 15.30 każdy mieszkaniec Mrągowa może składać wnioski do budżetu miasta na 2022 r.

Jak powinien wyglądać nasz wniosek?

Uzasadnienie nie musi być długie – można je zamknąć w kilku, kilkunastu zdaniach. Co ważne, we wniosku musimy również podać dokładną lokalizację przedmiotu naszego wniosku.

Wniosków można złożyć dowolną ilość. Nie potrzeba zbierać dodatkowych podpisów mieszkańców, wystarczy podpis wnioskodawcy.

Co dołączyć? Gdzie i jak złożyć pismo?

Do wniosku można dodać załączniki. To ważne, ponieważ każda dodatkowa informacja ułatwi urzędnikom ocenę zadania, oszacowanie kosztów czy też lokalizację przedsięwzięcia. Stąd też do naszego pisma można dołączyć zdjęcia, skany, mapki, opinie, artykuły prasowe, a nawet przykłady rozwiązań zaczerpnięte z innych miast. Można również wskazać dodatkowe źródła finansowania.

Pismo z załącznikami możemy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego (na miejscu możemy otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku) lub przesłać mailowo (skan) w formie załącznika na adres [email protected]

Pliki do pobrania:

WNIOSEK-DO-BUDZETU Mrągowa-NA-2022-R (word)

WNIOSEK-DO-BUDZETU Mrągowa-NA-2022-R (pdf)

rw

Czy decyzja Burmistrza Stanisława Bułajewskiego by zarządzanie Ekomariną wziąć we własne ręce była słuszna?

Czy decyzja Burmistrza Stanisława Bułajewskiego by zarządzanie Ekomariną wziąć we własne ręce była słuszna?

Obecnie, gdy na urlopie wybieramy nocleg, atrakcję a nawet restaurację, korzystamy z opinii internautów. Jak turyści oceniają pobyt na mrągowskiej Ekomarinie? Czy opinie zmieniły się w porównaniu do lat ubiegłych? Okazuje się, że zmiana prowadzącego lokal gastronomiczny na plaży miejskiej została dostrzeżona, a nawet można bardzo precyzyjnie, tylko na podstawie opinii, stwierdzić kiedy to nastąpiło! Niestety wystarczyła kolejna nieprzemyślana decyzja władz miejskich, by zrujnować lata pracy i dobrą opinię. Turyści wydali już miażdżącą opinię! Ilu turystów z tego powodu nie przyjechało?

Podczas XXXIV sesji, która odbyła się 7 maja na zadane przez radnego Waldemara Cybula pytanie odnośnie przedłużenia dzierżawy lokalu gastronomicznego na terenie Ekomariny, dowiedzieliśmy się, że prywatny przedsiębiorca nie otrzyma przedłużenia dzierżawy, a jego miejsce przejmie spółka miejska Mrongoville. O tym mocno “nieeleganckim” sposobie prowadzenia przez Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego miejskich interesów pisaliśmy: https://mis.mragowo.pl/czy-miejski-magistrat-lekcewazy-i-marginalizuje-mragowskich-przedsiebiorcow/

Trochę obiektywnej statystyki

Mrągowska Ekomarina otrzymała w ciągu ponad 4 lat funkcjonowania 149 opinii internautów. Widać, że skrajnie negatywne pojawiły się dopiero od tego sezonu turystycznego. Porównajmy:

Opinie w ciągu roku (29)
5 * –  3
4 * – 0
3 * – 0
2 * – 0
1 * – 26

Opinie z lat poprzedzających (119)
5 * –  60
4 * – 38
3 * – 6
2 * – 6
1 * – 9

Ciekawe wnioski

Analizując wypowiedzi można dojść do ciekawych wniosków. O ile wcześniej dobrze, lub bardzo dobrze oceniana była gastronomia, ale i możliwości spędzania czasu na terenie placu zabaw i sanitariatów, to obecnie zdecydowana większość opinii dotyczy fatalnej gastronomi.

Zachęcamy do osobistego sprawdzenia!

By samemu wyrobić sobie opinie w przedstawionym temacie należy w wyszukiwarce Google wpisać hasło wyszukiwania: “Mrągowska Ekomarina” i z prawej strony przejść do opinii. Jak mieszkańcy oceniają tę zmianę? Jak wyglądają opinię odnośnie pierwszego lokalu prowadzonego przez spółkę miejską Mrongoville, czyli Festival Cafe? Od tego roku spółka prowadzi także Miasteczko Westernowe Mrongoville przy ul. Młynowej. Czy to była dobra decyzja?

Poniżej wszystkie opinie z zeszłego roku (pisownia oryginalna):

link do opinii Google

 • Obsługa chyba nie zna się na swojej pracy. Dobrego awaria toalety… Porażka
 • Dramat. To skandal, że w takiej turystycznej miejscowości w dobrej lokalizacji jest tak kiepski lokal. Ceny szalone w kontekście jakości. Nie wiem czy gdziekolwiek w Polsce podaje się kiepską kawę w plastikowym kubku do piwa. Kawę, która kosztowała 14 zł. Żenada! Omijać szerokim łukiem.
 • Słynne mrągowskie zapiekanki? Raczej kiepski żart. Jedyne, co przemawia na ich korzyść, to rozmiar. Poza tym nie ma nic, za co można byłoby je pochwalić. Niewyróżniający się niczym smak, konsystencja przypominająca namoczoną bułę.
  Obrazu całości dopełnia obsługa i organizacja tego miejsca. Tutaj krótko czekasz tylko na frytki. Na stołach brakuje serwetek i przypraw. Do tego ceny nieadekwatne do oferowanych dań.
  Niestety, nie polecam.
 • Byliśmy tam dwa razy. Raz, o godz. 19.00, kuchnia była już zamknięta. Drugi raz czas oczekiwania na zapiekankę wyniósł 1,5 h, chociaż nie było dużego ruchu.
 • Tylko zapiekanki i lody a w menu ze 30 pozycji
 • Porazka.. z jedzenia dostepne byly tylko frytki i chlodnik… nawet nie kazda kawa byla dostepna… 🤣 bardzo mlode Panie nie potrafia nawet zadbac o porzadek na ladzie… smutne..
 • Słaba obsługa, beznadziejne posiłki na które trzeba bardzo długo czekać, obsługa niekompetentna ( chamska, wulgarna, pyskata) zero szacunku do klijentna. Nie polecam lepiej zjeść na stacji benzynowej niz w tym likalu.
 • Niewiem skąd nazwa eko – koło eko to nie stało. Jedzenie bardzo słabe, obsługa strasznie zakręcona jedyna co jest fajne to lokalizacja za co gwiazdka. Nie polecam! Nawet piwo serwowane jest w plastikowych kubkach z plastikowymi słomkami. – gdzie tu EKO ? A i obsługa powinna informować, ze jedzenie podawane jest w rożnym czasie – gdzie pomyśleć żeby wszyscy jedli a najmłodszy 3 latek stale czekał na swoje jedzenie – straszne!
 • Poraszka omijać zdaleka obsługa niemiła oczekiwania na zapiekankę min 1 godz po upomnieniu się zapiekanki zimne menu bogate z czego tylko frytki i zapiekanki nie polecam
 • Lokal na niskim poziomie , sandacz mega beznadziejny aż z niego kapał olej, gdy poprosiłem o sól kelnerka powiedziała ze nie ma ,, bo na kuchni potrawy są już przyprawiane i nie ma potrzeby doprawiać …” NIE polecam dramat
 • Porażka z jedzeniem. Do wyboru tylko niedobra zapiekanka i frytki, nic więcej. Nawet serwetki nie ma. Toaleta nieczynna. TRAGEDIA !!!
 • Odradzam wszystkim! Nie wiadomo w sumie co to za miejsce czy salon gier czy restauracja bo w spokojnym jedzeniu przeszkadzają automaty ustawione przed samym wejściem hałas odstraszający. Posiłki spożywa się na brudnych stolikach, dwie zapiekanki czas oczekiwania 40 min. Obsługa nie zachowuje kolejności i pozwala sobie na niewybredne komentarze wobec klientów. Na koniec kelner rzuca hasło czy przy tym stoliku „już wszystko” tak jak to ja byłbym w pracy. Trzymać się z daleka…
 • Jedzenie beznadziejne, obsługa fatalna ( zero kompetencji, szacunku do klienata, wulgarne zachowanie) Jednym słowem ŻENADA!!!!
 • Brak słów… 30 minut na zapiekankę, która pod żadnym pozorem nie powinna nazywać się mrągowską zapiekanką 😂
 • Pierwsza knajpka po przyjeździe na urlop.Jedzenie masakra !!! Nie zamawiać Hod doga bo będzie duże rozczarowanie ! Nie polecam ! Spodziewałem się przy plaży czegoś lepszego.
 • Domowe frytki tylko z nazwy. O kluczyk do toalety trzeba się prosić, mimo że na miejscu sprzedają piwo i alkohole.
 • Jedzenie porażka, zwłaszcza zapiekanka,jeśli to jest specjał mazurski to jak najdalej od niego.Toaleta brudna.Nie polecam.
 • EkoMelina. Szkoda, że nie można dać zero gwiazdek…
 • Paskudne jedzenie. Nie dalo sie tego jesc. Odradzam wszystkim
 • Fajne miejsce pod kątem widoku na jezioro, jedzenie całkiem smaczne i w miarę szybko podane, piwo jak na lokal powiedział bym tanie 6zł butelka, polecam
 • Super miejsce dla dzieci, duży płac zabaw
 • Szok! SKANDAL! jak tak wogóle można!😡😡😡😠😠😠😠😤😤😤😤😤😤 Byłam tam na obozie niedawno. Spieszyliśmy się na autokar bo mieliśmy na 19:20, zamówiliśmy (nasza grupa) frytki a niektórzy zapiekanki o 17:45. Niektórzy dostali wcześniej, niektórzy pozniej, przed nami dostało jakieś państwo które zamówiło długo po nas itd. Cały czas pytaliśmy się za ile będzie gotowe a pani mówi że nie wie, kelnerzy dają innym nie to co chcieli bo to było dla kogoś innego. Obsługa straszna!😱😱😤😤
  Wreszcie po czasie na autokar dostaliśmy zamówienia ale nie swoje! Np. ja z przyjaciółką zamówiłyśmy po małych frytkach z keczupem a dostałyśmy jedne duże, ktoś zamiast dużych z sosem czosnkowym dostał małe z keczupem i inne…😒😒😒😒🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️😠😠😤😤 Jak tak można! I musieliśmy w czasie biegu do autokaru jesc te zamówienia bo cały autokar na nas czekał. Co to wogole ma być?! Ponad 2 godz czekania na frytki?! Powinni wziąsc pod uwagę że przyjechaliśmy obozem a nie tak że mamy cały dzień wolny…😒
  🍦🍦 A jak wcześniej jedliśmy lody to gałka po 5 zł!😲😳 Nigdy jeszcze nie widziałam tak drogo! Tym bardziej że to lody najzwyklejsze tej znanej firmy jakieś słabej…😒 mogli się chociaz bardziej postarać. Już tu w domu są lody za 3 zł owiele lepsze! 😠🍦🍦
  NIE POLECAM w żadnym procencie!😤 to jakiś skandal! Obsługa okropna, ciągle się myli i się ociąga.
 • Omijać knajpę z daleka.

 

zdjęcie główne stanowi jedynie ilustrację i pobrano ze strony:

https://www.ekologia.pl/styl-zycia/kuchnia/zapiekanka-wlasciwosci-sklad-i-rodzaje-zapiekanki,25874.html

RW