22.01.2021.

W dniu dzisiejszym do Pana burmistrza Stanisława Bułajewskiego oraz radnych Rady Miejskiej wpłynęło pismo od pracowników ZWiK w Mrągowie w sprawie uchwały o połączeniu spółek.

W piśmie wyrażają oni swoje obawy, ale i oburzenie wynikające z braku wcześniejszych konsultacji w sprawie. Zwracają uwagę na lakoniczne uzasadnienie oraz brak rzetelnej analizy. Zadają kilka ważnych pytań, które zamieszczamy poniżej (pisownia oryginalna)

“Przedstawione argumenty w uzasadnieniu do projektu uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek kapitałowych, która jest ujęta w porządku obrad Rady Miejskiej, planowanej na dzień 28.01.2021 r., są lakoniczne. Do uchwały nie są dołączone szczegółowe analizy, co naszym zdaniem uniemożliwia Radnym Rady Miejskiej podjęcie racjonalnej decyzji podczas głosowania.
Uważamy, że mamy prawo do rzetelnej informacji oraz możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące nas pytania, między innymi:
– Jakie byłyby oszczędności z planowanego połączenia spółek
– Co oznacza “poprawić konkurencyjność”
– Co oznacza “zwiększenie efektywności zarządzania w związku z uproszczeniem istniejących struktur”
– Co oznacza “Przewidywana redukcja kosztów funkcjonowania połączonych spółek wynikająca z zespolenia ich zasobów”
– Czy połączenie spółek nie będzie skutkować faktyczną redukcją zatrudnienia”

 

Na prośbę pracowników ZWiK podpisy zostały usunięte.

21.01.2021.

W godzinach wieczornych na stronie urzędowej zostało zamieszczone oświadczenie Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego “ w sprawie przekazywania nieprawdziwych informacji i wprowadzania w błąd pracowników ZWiK przez niektórych radnych MIS i MWS.” W oświadczeniu znajduje się wiele manipulacji i przysłowiowego “odwracania kota ogonem”. Można odnieść nawet wrażenie, że stanowi ono próbę zepchnięcia odpowiedzialności za własne błędy w komunikacji ze społeczeństwem, niedostatecznie przygotowanie się do trudnego przedsięwzięcia na innych.

Do treści Oświadczenia klub radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej w najbliższym czasie się odniesie. 

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6419-oswiadczenie-burmistrza-mragowa-ws-przekazywania-nieprawdziwych-informacji-i-wprowadzania-w-blad-pracownikow-zwik-przez-radnych-mws-i-mis

21.01.2021.

Pojawiła się informacja na stronie Urzędu Miejskiego www.mragowo.pl w sprawie video-konferencji Pana Burmistrza. Jednym z tematów będzie sprawa reorganizacji miejskich spółek komunalnych:

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6416-zapraszamy-na-live-z-burmistrzem-stanislawem-bulajewskim-23-stycznia-2021

„W najbliższą sobotę, 23 stycznia, o godz. 15:00, zapraszamy na spotkanie z burmistrzem Mrągowa Stanisławem Bułajewskim.

Podczas video-konferencji, która odbędzie się w internecie, burmistrz poruszy następujące tematy:

– podsumowanie roku 2020,
– plany na rok 2021,
– projekt reorganizacji miejskich spółek komunalnych.

Tematy są bardzo istotne, bo przy niektórych pojawiły się nieprawdziwe informacje. Będę mógł je zdementować. Mam tu szczególnie na myśli planowane zmiany w miejskich spółkach komunalnych – mówi burmistrz Bułajewski.”

21.01.2021.

Klub radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej w związku z informacją zawartą w uzasadnieniu uchwały, że przeprowadzone analizy wskazują na korzyści wynikające z połączenia spółek, zwrócił się z zapytaniem do OPZZ Konfederacja Pracy przy ZWiK w Mrągowie czy pracownicy byli zaangażowani w prace analityczne. Niestety z otrzymanej odpowiedzi wynika, że związek „nie uczestniczył oraz nie został nawet poinformowany o przeprowadzaniu owej. O projekcie uchwały dotyczącej połączenia ZWiK oraz MEC w Mrągowie dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych.”

21.01.2021 r.

Klub Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, w związku z bardzo ogólnikowym uzasadnieniem uchwały dotyczącym tak dużego przedsięwzięcia, ale też brakiem do tej pory jakichkolwiek działań urzędowych w tym kierunku, kieruje mailowo pismo do Pana Burmistrza Stanisłąwa Bułajewskiego z pytaniami. Odpowiedzi z pewnością przyczynią się do racjonalnych decyzji podczas głosowania powyższej uchwały. Gdy otrzymamy odpowiedzi poinformujemy Państwa.

20.01.2021 r.

Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej jako pierwsi nagłaśniają temat przejęcia ZWiKu przez MEC w mediach społecznościowych. 

20.01.2021 r.

Radni otrzymali materiały na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w trybie korespondencyjnym (smsy i maile) w dniu 28.01.2021 r. Jednym z punktów porządku obrad jest procedowanie projektu uchwały likwidującej spółkę miejską ZWiK i przeniesienie jej majątku oraz zadań do spółki MEC.