Epidemia COVID-19, a co za tym idzie wprowadzane kolejne tarcze antykryzysowe i czasem niezrozumiałe przepisy prawne otworzyły furtkę do stosowania przez rządzących różnych sztuczek prawnych by zasłaniać się przed transparentnym wykonywaniem swoich zadań. Z takiej samej furtki skorzystał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie Pan Henryk Nikonor, który od powstania prawnych możliwość zwołuje sesje rady w tzw. „trybie korespondencyjnym”. W przypadku mrągowskiej rady miejskiej jest to NAPRAWDĘ „tryb korespondencyjny”. Sesja to wysyłanie smsów i maili z prywatnych skrzynek radnych. Nie ma podczas posiedzenia możliwości dyskusji online a pytania można zadawać jedynie poprzez wysłanie ich za pomocą poczty elektronicznej. W takiej formule obrad udzielane są odpowiedzi, które często mijają się z faktami a siedzący przy komputerze radny, który ogląda sesję ma ograniczone możliwości dopytania lub uzyskania sprostowania do przedstawionej odpowiedzi.

Taki sposób obradowania, nie tylko ogranicza „dyskusję”, bo o takiej trudno tu mówić, ale co istotne wydłuża niepotrzebnie obrady, które są zupełnie nieczytelne dla osób, które chciałyby je śledzić. Czy po rekordowej, bo ponad 12 – godzinnej XXVIII Sesji z 26 listopada 2020 r. Pan Przewodniczący zmieni zdanie?

Dlaczego Przewodniczący zwołuje sesje „korespondencyjne”?

Sesja „korespondencyjna” w mrągowskim wykonaniu to najgorsza z możliwych form pracy jaką można było wybrać dla funkcjonowania rady miasta. Radni z materiałami na sesję otrzymują instrukcję jak będzie prowadzona sesja. W jej trakcie ustalenia te są wielokrotnie niedotrzymywane, ale czego oczekiwać od takiej formuły obradowania. W załączniku prezentujemy „instrukcję” z ostatniej sesji: sesja 26 listopad 2020r. przebieg

Takie rozwiązanie to oczywiście nie przypadek. Bo za powstały bałagan podczas takich obrad nikt z prezydium rady nie chce wziąć odpowiedzialności. Już wiosną tego roku radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej złożyli wniosek by przyjąć jasny regulamin prowadzenia sesji w takim trybie, ale spotkał się on z milczącym odzewem ze strony Pana Przewodniczącego. Zapoznając się z takimi argumentami, można wyciągnąć przerażający wniosek, że Pan Przewodniczący Henryk Nikonor nie jest zwolennikiem dyskusji! A przypomnijmy, że zadaniem radnych jest podejmowanie najważniejszych decyzji w sprawach dotyczących gminy. To oni obradując i dyskutując decydują o utrzymaniu szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontach ulic i ochronie środowiska naturalnego itd.

Rozglądając się po lokalnych samorządach (Ryn, Giżycko, Węgorzewo, Olsztyn) nikt nie organizuje sesji w tak archaicznej formule „korespondencyjnej”.

Uważamy, że w dobie wszechobecnych telekonferencji, zdalnego nauczania w szkołach czas zmienić formę obradowania. Należy zauważyć, że nawet Urząd Miejski w Mrągowie, także korzysta z nowinek” technicznych. Czy to wina Przewodniczącego, którego sposób działania jest bardzo archaiczny?

Wniosek do Przewodniczącego o wejście w XXI wiek

Już po wiosennej fali epidemii jako radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej wnioskowaliśmy do Pana Przewodniczącego by wrócić do posiedzeń tradycyjnych a w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego organizować posiedzenie rady w Sali widowiskowej CKiT lub w hali sportowej jak robią to inne samorządy. Wnioskowaliśmy o przyjęcie jasnego regulaminu takich sesji, ale żaden z naszych apeli nie odniósł skutku. Po ostatniej sesji i wielu kontrowersjach nad sposobem procedowania, który zaproponował Pan Przewodniczący w imieniu MIS kolejny wniosek złożyła radna Agnieszka Pytel. Zaproponowała, by do prowadzenia obrad sesji rady miejskiej wprowadzić wreszcie współczesne rozwiązania techniczne.

Szanowny Panie Przewodniczący

Zwracam się z wnioskiem do Pana Przewodniczącego o poważne rozważenie wprowadzenia nowoczesnego narzędzia do prowadzenia sesji zdalnych. Na rynku jest mnóstwo aplikacji, które umożliwiają zdalne porozumiewanie się w audio i na wizji. Odejdźmy w końcu od tych sms czy maili, tych archaizmów technologicznych w dziedzinie komunikacji. Jako ludzie nowocześni i myślący o ogólnym rozwoju wokół siebie, umiejący posługiwać się współczesnymi rozwiązaniami technicznymi, zacznijmy w końcu korzystać z rozwiązań IT. Jeśli Pan sobie życzy, to służę pomocą w wyborze rozwiązania. Może Pan na mnie liczyć.

Z wyrazami szacunku – Agnieszka Pytel”

Można? Można!

Jak widać na dołączonych poniżej materiałach i zdjęciach w mrągowskim magistracie XXI wiek rozpanoszył się na dobre o czym wiemy od Pana Burmistrza, który na co dzień ma do czynienia z różnymi formami komunikacji online. Czyżby rozwój technologii do nowoczesnej komunikacji ominął w urzędzie WYŁĄCZNIE radę miejską?

Przykłady wykorzystania nowoczesnej komunikacji w pracy urzędu miejskiego w Mrągowie:

Mrągowo bierze udział w Akademii Miast Przyszłości:

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6125-mragowo-w-akademii-miast-przyszlosci

Warsztat OECD. Mrągowo dokonało samooceny potencjału instytucjonalnego:

https://www.mragowo.pl/rozwoj-lokalny/informacje/5877-warsztat-oecd-mragowo-dokonalo-samooceny-potencjalu-instytucjonalnego

Dyskusja publiczna on-line o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

https://www.mragowo.pl/komunikaty/6260-dyskusja-publiczna-on-line-o-projekcie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego

Zdalne spotkanie miejskiego zespołu ds. Rozwoju Lokalnego Mrągowa: https://www.facebook.com/stanislawbulajewski/posts/3195201967196857

Dlaczego to takie ważne?

Niedługo ma odbyć się najważniejsza w tym roku dyskusja, która dotyczy projektu budżetu miasta na 2021 rok. Jest to najważniejsza uchwała Pana Burmistrza, której celem jest ukazanie kierunków rozwoju krótko i długo terminowego naszego miasta. Budżet pokazuje również w jaki sposób przepracowano obecny rok przygotowując projekty i pomysły na przyszłość. Ze strony radnych takie posiedzenia wymagają przygotowania, co wiąże się nie tylko z analizą obszernych materiałów, ale również z pojawiającymi się zapytaniami i wątpliwościami. Dyskusja w radzie jest więc nieodzownym elementem takiej sesji. A Jak będzie w Mrągowie?

Jak wygląda to u innych!

Okazuje się, że w tym samym mieście, w tej samej sali możliwe jest zorganizowanie sesji Rady Gminy. W dniu 25 listopada br., czyli dzień przed ostatnią sesją RM odbyła się sesja Rady Gminy w trybie normalnym przy bezpośrednim udziale radnych i niezbędnych pracowników Urzędu.

Tego samego dnia (25.11.) w formie online odbyła się sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie, która jak widać zrealizowana była z wykorzystaniem kamer i bezpośredniego udziału radnych a czas jej trwania to 3 godz. 53 minuty i 38 sekund.

Jak się chce to jednak można! Panie Przewodniczący, może tym razem pochyli się Pan nad wnioskiem radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej i zechce Pan wprowadzić go w życie.