W hierarchii administracyjnej samorządu lokalnego najwyżej usytuowana jest Rada Miejska oraz jej reprezentant, którym jest Przewodniczący Rady Miejskiej. Natomiast Wójt – Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. A w realizacji zadań własnych gminy wójt – burmistrz podlega wyłącznie radzie. Dlaczego w Mrągowie jest inaczej?

Szanowni Państwo, wykorzystując uprawnienia przysługujące obywatelom państwa Polskiego, jako radni Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2021 r. wystąpiliśmy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej udostępnienia wykazów głosowania podczas korespondencyjnych sesji rady miejskiej. Wykaz dotyczył głosowań podczas przebiegu XXXI i XXXII sesji Rady Miejskiej. W związku z faktem, że pracę Rady Miejskiej organizuje Przewodniczący, wniosek o którym mówimy został skierowany bezpośrednio i imiennie do Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Nikonora.

Wielkie nasze zdziwienie wzbudziła odpowiedź, którą w dniu 12 marca 2021 r. otrzymał radny Waldemar Cybul. W piśmie z nadanym numerem Biura Rady BR.0004.18.2021, korespondencję radnemu przesłał i podpisał osobiście Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski, który zobowiązał radnego do przedstawienia pełnomocnictwa upoważniającego go do występowania w imieniu klubu radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej z takim wnioskiem.

Pomijając „budzącą wątpliwość” kwestię pełnomocnictwa, Pan Burmistrz jako doktor habilitowany prawa w przesłanym piśmie posunął się do zastosowania tzw. „kruczka prawnego”, bo zasłaniając się art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przesunął termin udzielenia odpowiedzi na maksymalny okres tj. do 30 kwietnia 2021 r.

Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że jak informowaliśmy wcześniej adresatem pisma był Przewodniczący Rady Pan Henryk Nikonor a sprawa dotyczyła udostępnienia wykazu głosowania podczas korespondencyjnych sesji Rady Miejskiej. Kolejne nasze zdziwienie wzbudził temat sprawy, na którą powoływał się Pan Burmistrz. Trudno jest nam zrozumieć co ma wspólnego złożony wniosek dotyczący głosowań radnych w czasie sesji z opisywaną w odpowiedzi sprawą inwestycji na ul. Kościelnej?

Po analizie otrzymanej odpowiedzi nasuwają się pytania. Co się dzieje w naszym urzędzie miejskim, że na pisma kierowane do Przewodniczącego Rady odpowiada Burmistrz? Dlaczego na złożony wniosek, który dotyczy spraw związanych z Radą Miejską w odpowiedzi dostajemy informację dotyczącą zupełnie innego tematu?

Pewnego rodzaju rozwiązaniem tej zagadki może być fakt, że temat ul. Kościelnej zgłaszaliśmy w zapytaniu przesłanym do urzędu miejskiego, właśnie do Pana Burmistrza. Czy zatem udzielanie odpowiedzi przez urząd miasta odbywa się na zasadzie kopiuj – wklej bez analizy wniosku oraz przesyłanej odpowiedzi? Czy też być może Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stracił swoją osobowość prawną w tutejszym urzędzie?

Dodajmy, że oczywiście otrzymane pismo od Burmistrza wzbudziło nasze zaniepokojenie, więc zadaliśmy pytanie w sekretariacie urzędu miejskiego dlaczego w sprawie ul. Kościelnej mamy dwie takie same odpowiedzi, które różnią się wyłącznie numerem oraz zostały wydane prze wydział inwestycji oraz biuro rady.

Rozwiązanie zagadki „podrzucił” nam osobiście Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski, od którego w dniu 22 marca 2021r. otrzymaliśmy kolejne pismo. W dokumencie przesłanym do radnego Waldemara Cybula o tym samym znaku jak poprzednie BR.0004.18.2021, dowiadujemy się, że pismo z dnia 12marca 2021 r. należy traktować jako oczywistą omyłkę pisarską. Z treści dokumentu nadal nie uzyskaliśmy informacji dlaczego to sam Burmistrz Stanisław Bułajewski zaangażował się w udzielanie odpowiedzi na wniosek, który był skierowany do Pana Przewodniczącego.

Ale znając charakter Pana Stanisława Bułajewskego zapewne usłyszycie Państwo, że jesteśmy dyletantami, nie jesteśmy prawnikami, nie znamy się na przepisach prawnych itd., itd. Jednakże spieszymy już z próbą dotyczącą wyjaśnień skąd takie „uczulenie” na nasze pytania dotyczące pracy radnych podczas sesji.

Dokładnie taki sam wniosek dotyczący głosowań podczas sesji XXVIII, XXIX i XXX w imieniu klubu radnych złożył radny Waldemar Cybul w dniu 22 grudnia 2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Okazało się, że wtedy otrzymanie odpowiedzi nie stanowiło żadnego problemu i pełen wykaz głosowań wraz z odpowiedzią Przewodniczącego na złożony wniosek otrzymaliśmy już w dniu 05 stycznia 2021 r.

Jak widać co roku w naszym urzędzie obowiązują inne zasady, obyczaje i przepisy. A może jednak problem polega na tym, że jako radni MIS za pośrednictwem Pana Przewodniczącego skierowaliśmy w dniu 18 lutego 2021 r. zapytanie do kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Urzędu Miejskiego dotyczące prawomocności organizacji sesji w tzw. „trybie korespondencyjnym”. Musimy Państwa poinformować, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi zwrotnej z opinią prawną.

Zapewne „chowanie” dokumentów oraz stosowanie tzw. „kruczków prawnych” jest naturalnym sposobem działania naszego Burmistrza. Są to wybiegi, które odwlekają odpowiedź na zadane pytania.

Przypomnijmy, że takie samo postępowanie odwlekające odpowiedź dotyczyło udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące:

– inwestycji na ul. Kościelnej

– inwestycji dotyczącej kolektorów deszczowych

– wydatków urzędu miejskiego związane z usługami noclegowymi oraz gastronomicznymi.

Czy Pan Burmistrz ma coś do ukrycia? O tym już niebawem w kolejnym materiale!