W dniu 3 kwietnia zostało wystosowane mailowo zapytanie do Pana Burmistrza. Temat istotny, ale nie o to tu chodzi. Sprawa dotyczyła organizacji wyborów prezydenckich na terenie miasta Mrągowa. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Jeżeli radny reprezentuje mieszkańców, to czy ich zlekceważono?

Tylko nieśmiało się przypominamy i proponujemy rozwiązanie. Jednocześnie chcielibyśmy zachować dotychczasową konwencję udzielanych odpowiedzi

  1. czy uczestniczył Pan w pracach nad przygotowaniem stanowiska prezentowanego przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, członkiem którego jest Gmina Miasto Mrągowo, a dotyczącego zmiany terminu wyborów na Prezydenta RP,

Nie, ale jest mi znane* / Tak*

  1. czy Urząd Miasta Mrągowo jest w stanie w okresie ograniczonego dostępu do urzędów w tym do Urzędu Stanu Cywilnego, logistycznie i technicznie zorganizować bezpieczną dla naszych mieszkańców procedurę głosowania także w wersji korespondencyjnej,

Tak * / Nie * / Trudno na razie stwierdzić. Zarządzenia zmieniają się tak szybko*

  1. kiedy i jaką decyzję podejmie Pan w obecnej sytuacji, która dotyczyć będzie organizacji wyborów na Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r.

W najbliższym czasie* / Decyzja nie zależy ode mnie*

*niepotrzebne skreślić

Pełna treść zapytania:  interpelacja-wybory-2020