Zaledwie 1,5 miesiąca temu grupa radnych odwołała Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie Waldemara Cybula (19.09.2019). Od tamtego czasu odbyło się aż pięć sesji (cztery w trybie nadzwyczajnym, jedną przeniesiono na inny termin), dwukrotnie wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym kwestionował uchwały, ale nie chaos jest najgorszy! Przede wszystkim zmiana Przewodniczącego negatywnie wpłynęła na kulturę prowadzenia dyskusji oraz kulturę pracy.

Czy można mówić o opozycyjnych radnych w małych miejscowościach?

Nie ma sporów ideologicznych. A budowa chodnika czy finansowanie szkoły nie zależy od tego, kto ma zapatrywania lewicowe czy prawicowe. Do tej pory, WSZYSTKIE uchwały jakie Pan burmistrz przedkładał Radzie Miejskiej były uchwalane. Bez znaczenia, kto był Przewodniczącym. Jak więc interpretować słowa Pana burmistrza Stanisława Bułajewskiego z XV sesji z 28 października: „Widzę tu głupie uśmiechy niektórych osób, ale nie pozwolimy Wam doprowadzić do ruiny tego miasta, bo Wam zależy na tym, by się źle działo w mieście i byłby być może problem, że sąd administracyjny, nie daj Boże, rozstrzygnąłby że rzeczywiście  sesja była nielegalna. Nie dopuścimy do tego, by się Wam to udało, bo Wam nie zależy by się dobrze w mieście działo tylko źle. Nie możecie się cały czas pogodzić  z tym, że mieszkańcy miasta Mrągowa wybrali na kadencję Stanisława Bułajewskiego i próbujecie podkładać mu nogi. My to naprawimy, szanujemy rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody, bo nie chcemy podejmować  ryzyka na którym Wam zależy”.

Część radnych obecnej Rady Miejskiej w Mrągowie podejmując decyzję w sprawie poszczególnych uchwał chce głosować świadomie, zgodnie z sumieniem, a więc znać wszystkie „za” i „przeciw”. Zadawanie pytań stało się jednak synonimem „totalnej opozycji”.

Jedynie uchwały źle przygotowane pod względem prawnym i źle zwołane sesje zostały zakwestionowane przez Wojewodę, ale na to wpływu poszczególni radni nie mają. Pojawił się podział na MY i ONI. Czy nie próbuje się zrzucić winy za własne błędy w postaci nieprzygotowanych poprawnie sesji (brak posiedzeń Komisji), „nieprzychylne” rozstrzygnięcia Wojewody na innych? Niestety następstwem takiego podejścia staje się coraz większa arogancja, brak szacunku dla dyskutantów (odłączanie mikrofonów, pyskówki w stosunku do radnych zadających pytania), poczucie bezkarności oraz oczywiste grubiaństwo. Prowadzący obrady (radni Miksza oraz Nikonor) nie byli skłonni reagować na takie działania.

Krótkie streszczenie ostatnich sesji Rady Miejskiej

XII Sesja (zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – dalej w trybie nadzwyczajnym) odbyła się 19 września o godz. 9.00 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej. Powołano także po raz pierwszy radnego Henryka Nikonora na Przewodniczącego. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 17 października Wojewoda uznał wybór za nieważny.

XII Sesja wznowienie posiedzenia tego samego dnia o godz. 18.15 i jej natychmiastowe zamkniecie. Zwołanie przez wiceprzewodniczącego Mariana Mikszę XIII sesji.

http://nowiny24.net/2019/09/19/przetasowania-w-mragowskiej-radzie-kilka-dni-po-roszadach-w-powiecie/

XIII Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbyła się 19 września o godz. 18.45 w sprawie powołania Przewodniczącego.

Powołano po raz drugi Henryka Nikonora. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21 października Wojewoda uznał ten wybór za nieważny.

http://nowiny24.net/2019/10/23/wojewoda-uniewaznil-uchwale-mragowska-rada-bez-przewodniczacego/

http://nowiny24.net/2019/09/20/radni-jak-w-amoku-dwie-sesje-w-jeden-dzien/

http://mragowo24.info/news/7029-mragowo-bez-przewodniczacego-rady

XIV Sesja przeniesiona z 26 września na 3  października na godz. 15.00.

W trosce o ważność sesji radni MISu oraz MWS zwrócili uwagę by sesję nie prowadził wątpliwie wybrany pod względem prawnym radny Nikonor, bo grozi to ewentualną nieskutecznością przyjętych uchwał. Niestety tego fragmentu sesji (ok. 15 min.) brak w archiwum transmisji.

Brakujący fragment sesji znajdą Państwo na: www.mis.mragowo.pl/416/xiv-sesja-ktorej-wlasciwie-nie-bylo

Sesja zostanie zapamiętana z tego, że radni „grupy trzymającej władzę” przerywali wypowiedzi odłączając mikrofony, przedwcześnie zamykali dyskusję oraz przeszkadzali wprowadzając chaos wypowiadając się poza mikrofonem.

XV Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się 28 października o godz. 9.00 w sprawie powołania Przewodniczącego. Po raz trzeci wybrano radnego Henryka Nikonora. W pamięci zapadnie chaotyczne jej prowadzenie przez wiceprzewodniczącego Mariana Mikszę.

Odpowiedz Pana burmistrza Stanisława Bułajewskiego na pytanie radnego Kamila Wojny: „Sesja nadzwyczajna rządzi się swoimi prawami. Porządek obrad jest prawidłowy  Przybyłem na tą sesję, żeby już nie było jakiejś delikatnej wpadki. Chcę Panu powiedzieć jeśli chodzi o wojewodę. Wojewoda zakwestionował te dwie sesje. Nie byłoby żadnego problemu abyśmy poszli dalej, poszli do sądu administracyjnego, bo rozstrzygnięcia sądów administracyjnych są i takie i takie i bylibyśmy w stanie obronić i jedna i drugą i trzecią sesję. Widzę tu głupie uśmiechy  niektórych osób, ale nie pozwolimy Wam doprowadzić do ruiny tego miasta, bo Wam zależy na tym, by się źle działo w mieście i byłby być może problem, że sąd administracyjny, nie daj Boże, rozstrzygnąłby że rzeczywiście  sesja była nielegalna. Nie dopuścimy do tego by się Wam to udało, bo Wam nie zależy by się dobrze w mieście działo tylko źle. Nie możecie się cały czas pogodzić  z tym, że mieszkańcy miasta Mrągowa wybrali na kadencję Stanisława Bułajewskiego  i próbujecie podkładać mu nogi. My to naprawimy, szanujemy rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody, bo nie chcemy podejmować  ryzyka na którym Wam zależy.

http://mragowo24.info/news/7052-do-trzech-sesji-sztuka-chaos-na-krolewieckiej – 28.10

http://nowiny24.net/2019/10/28/do-trzech-razy-sztuka-przewodniczacym-rady-miejskiej-ponownie-henryk-nikonor/?fbclid=IwAR08fPsadpTd4d_2SsX0y-u3lS_LCvgmz1_oVZcnLjdcB_j8-HKv9aBdRHM

XVI Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się 31października o godz. 10.00.

Zgodnie z uzasadnieniem pana burmistrza dr. hab. Stanisława Bułajewskiego: „W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody … niezbędne jest wyeliminowanie z obrotu prawnego wszystkich uchwał podjętych przez Radę Miejską w Mrągowie na sesji z dnia 3 października 2019 roku i podjęcie ich na nowo”.

Sesja nieprzygotowana, ponieważ okazało się, że prawnie wskazane by było, by uchwały miały opinię komisji Rady Miejskiej. Komisje jednak przed Rady nie zostały zwołane. Należało więc odbyć tego dnia niezaplanowane posiedzenia Komisji. Dlatego też widzowie internetowi, co jakiś czas dowiadywali się o przedłużeniu przerwy Sesji, by komisje mogły obradować. Ostatecznie Sesja skończył się po 18.00.