Komisja Edukacji obraduję wbrew woli Pana Burmistrza, czyli historia posiedzenia z 23.10.2020r.

Na dzień 29 października 2020 r. została zaplanowana XXVII Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie. W trakcie jej posiedzenia miały być procedowane bardzo istotne uchwały dotyczące gospodarki śmieciowej, a wśród nich uchwała dotycząca podniesienia opłaty śmieciowej.

Mimo tak ważnych dla mieszkańców tematów oraz głosów radnych opozycji o potrzebie dyskusji nad projektami tych uchwał, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor zdecydował o formule korespondencyjnej Sesji Rady Miejskiej. Dodajmy, że w tym okresie wiele samorządów decydowało się na normalny tryb zwoływania sesji.

Przed sesjami zawsze odbywają się posiedzenia komisji, które przewodniczący komisji pan Rafał Czyżewski (Komisja Budżetu i Finansów) oraz pan Daniel Jakubas (Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) zwołali również w sposób korespondencyjny, bez możliwości przeprowadzenia jakiejkolwiek dyskusji. Natomiast Przewodniczący Robert Wróbel (Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Turystyki), podjął decyzję o zwołaniu posiedzenia komisji w sposób tradycyjny w sali nr 1 UM. W związku z tym o swoich planach poinformował Przewodniczącego Henryka Nikonora.

Po decyzji Przewodniczącego Wróbla wystąpiła spora wymiana korespondencji (maile) pomiędzy Robertem Wróblem, Przewodniczącym Rady Nikonorem oraz z-cą Burmistrza panem Tadeuszem Łapką. Panowie Nikonor i Łapka nie byli w stanie wskazać żadnych prawnych przeciwwskazań do organizacji posiedzenia komisji w normalnym trybie. To znaczy w tradycyjny sposób, który umożliwia przeprowadzenie dyskusji pomiędzy członkami komisji.

Przy komisji liczącej 7 członków wszystkie obostrzenia epidemiologiczne byłyby zachowane. Jednakże pan Burmistrz Stanisław Bułajewski podjął działania w celu utrudnienia posiedzenia komisji, zabraniając urzędnikom miejskim uczestniczenia w jej posiedzeniu. Jak się później okazało, na posiedzeniu nie pojawili się również radni koalicji burmistrzowskiej (pan Daniel Jakubas, pani Ewa Szałachowska). Mimo ich absencji komisja odbyła swoje posiedzenie a zapadające decyzje były ważne (odpowiednie quorum). Po zakończeniu prac komisji do pana Burmistrza zostały przesłane wszystkie pytania i wnioski z jej posiedzenia oraz prośby o dokumenty w sprawach nad którymi obradowała komisja. 

Machina ruszyła!

Jak się wkrótce okazało, w kuluarach pan Burmistrz Stanisław Bułajewski, wspólnie ze swoimi radnymi rozpoczął realizację akcji pod kryptonimem – „likwidacja komisji oświaty”. Co prawda, plan ten wcześniej i chyba nieumyślnie zdradził radny Tarnowski, przy okazji debaty nad podwyżkami o 400 zł diet dla radnych w lipcu, o czym wspominaliśmy we wcześniejszym artykule: https://mis.mragowo.pl/883/bo-komisja-przedstawia-negatywne-opinie-na-propozycje-pana-burmistrza

Jak wynika z przypadkowo wysłanej odpowiedzi na maila przez pana z-cy Burmistrza Tadeusza Łapki, nie tylko do adresata (Henryk Nikonor), ale omyłkowo do większej ilości odbiorców, możemy się dowiedzieć jakie plany zostały wprowadzone w życie już w październiku br.!
Nasuwają się tutaj pytania! Czy Burmistrz w mailu nakazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej odwołanie Roberta Wróbla z funkcji przewodniczącego komisji a przy okazji jej likwidację? Jeśli tak, to sławne już przejęzyczenie Henryka Nikonora gdy, po raz trzeci został prawomocnie wybrany na stanowisko, że w pierwszej kolejności będzie pracował na rzecz pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego, nie było przejęzyczeniem a przyznaniem się do uległości?

Miesiąc później okazuje się, że zapowiedzi radnego Tarnowskiego z lipca oraz „zalecenie” Burmistrza Łapki z października zostały wprowadzone do wykonania! Założony plan jest bardzo prosty. Radni komisji mają mieć jak najmniej możliwości do aktywności w pełnieniu mandatu radnego. Stąd wniosek o likwidację komisji poprzez zmiany zapisu w Statucie Miasta Mrągowa.

Dlaczego Panu Burmistrzowi Stanisławowi Bułajewskiemu zależy na likwidacji Komisji Edukacji?

Od wielu miesięcy radna Agnieszka Pytel mimo comiesięcznych prób nie może stać się członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Głosami radnych koalicyjnych, za każdym razem jej kandydatura jest odrzucana. Powoduje to, że jest obecnie członkiem jednej komisji a zgodnie ze Statutem Miasta ma prawo być członkiem dwóch komisji merytorycznych.

Uczestnicząc w pracach innych komisji nie ma prawa do głosowań, czyli nie współdecyduje, a więc nie może w pełni realizować mandatu radnej!

Przewidujemy, że takie postępowanie dotknie innych radnych, którzy według pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego są opozycyjni. Jest to już kolejny krok uciszenia nieprzychylnych głosów. Szkoda, że pan Burmistrz unika merytorycznej dyskusji i argumentacji a dokonuje działań typu: „mogę i co mi zrobicie!”

Jak widać najprostszym rozwiązaniem jest likwidacja całej komisji a tym samym likwidacja problemu jakim jest Komisja z grupą aktywnych radnych, którzy mają własne zdanie, czasami odmienne od zdania Burmistrza.

By zweryfikować intencje likwidacji komisji, podczas jej ostatniego posiedzenia w dniu 23.11.2020 r. radny Waldemar Cybul zadał pytanie wnioskodawcom likwidacji własnej komisji, czyli Ewie Szałachowskiej oraz Danielowi Jakubasowi następujące pytanie.

Na zadane pytanie odpowiedział tylko Pan radny Daniel Jakubas – treść odpowiedzi poniżej. Zaś radna Ewa Szałachowska nie ustosunkowała się do zadanego pytania. A szkoda.

Czy radni likwidując Komisję Edukacji, Kultury, Zdrowia i Turystyki postąpili zgodnie ze swoją wolą czy raczej wolą Burmistrza? Czy działają na korzyść naszego miasta? Zostawiamy to Państwa ocenie!