„…Jestem człowiekiem, który łączy a nie dzieli, dlatego jako Przewodniczący będę na pewno współpracował ze wszystkimi radnymi i burmistrzem. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie podjąć wiele cennych inicjatyw z myślą o mieszkańcach naszego miasta”. Henryk Nikonor, Mrągowo 19.09.2019 r.

Takiej treści zapewnienia padły z ust Henryka Nikonora tuż po jego wyborze na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej, a skierował je do wszystkich radnych Rady Miejskiej obecnych na sesji. Tak miało być, ale po ośmiu miesiącach pełnienia funkcji przez Henryka Nikonora niestety realia wyglądają zgoła inaczej.

Mimo swoich zapewnień, Pan Przewodniczący nie został reprezentantem wszystkich członków Rady Miejskiej a wyłącznie przedstawicielem grupy radnych, którzy bezrefleksyjnie popierają Burmistrza. Było to widoczne na każdym kolejnym posiedzeniu Rady Miejskiej. Niedopuszczanie radnych opozycji do głosu, przerywanie ich wypowiedzi, pozwalanie na personalne obrażanie czy wyłączanie mikrofonów podczas sesji od samego początku budziło wiele kontrowersji, a które Pan Przewodniczący była łaskaw ignorować bez zajmowania stanowiska. Z nadzieją na zmianę prezentowanego przez Pana Przewodniczącego zachowania, na wszystkie możliwe sposoby artykułowaliśmy nasze zastrzeżenia i wątpliwości. Niestety coraz bardziej zauważalny był fakt, że funkcjonowanie Rady Miejskiej zmierza w złym kierunku.

To co wydarzyło się w pracy Rady Miejskiej od lutego do maja br., doprowadziło nasze kluby do podjęcia stanowczych działań mających na celu zwrócenie uwagi całej Rady Miejskiej oraz mieszkańców Mrągowa na powstały problem, który opisujemy poniżej.

 

W piątek 29 maja br. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, w imieniu klubów radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej, złożono wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Henryka Nikonora z zajmowanej funkcji.

  • Zatajanie korespondencji od Organu Nadzorującego (Wojewoda) wskazującej na niedopełnienie obowiązków Przewodniczącego,
  • Świadoma manipulacja by ukryć własne zaniechanie,
  • utrudnianie radnym dostępu do korespondencji.

Do pobrania szczegóły sprawy, wraz z harmonogramem działań uzasadniające wniosek o sesję nadzwyczajną w sprawie odwołania Przewodniczącego:


Zdjęcie tytułowe – źródło UM Mrągowo