W dniu wczorajszym na profilu Spotted & Społeczność & Info – Mrągowo pojawił się post dotyczący dziur na ul. Rynkowej. Dla osób, które nie znają dokładnie naszego miasta wyjaśniamy, że temat dotyczy łącznika między największym osiedlem, tj. os. Mazurskim a ul. Mrongowiusza i Okulickiego. Sam post wywołał dość burzliwą dyskusję na temat stanu nawierzchni naszych ulic. Dodajmy, w tym miejscu, że temat (ul. Rynkowa) był monitowany w UM przez naszych radnych już w maju ub., ale jak widać po ilości dziur w drodze nie udało się tego problemu rozwiązać. Co było tego przyczyną?

Kto zapłaci za naprawę uszkodzonych aut na ul. Rynkowej?

Treść wpisu: https://www.facebook.com/groups/mragowo/permalink/2782450252059356/

Odwołując się do opublikowanego postu postanowiliśmy pokazać Państwu jaki szacunek dla mieszkańców, ich bezpieczeństwa ma zarządzający naszym miastem. Otóż w sprawie dziur
i uszkodzeń na ul. Rynkowej już prawie rok temu zwróciliśmy się z interpretacją do Pana Burmistrza (interpelacja z dnia 17 maja 2021 r.), w której informowaliśmy o złym stanie nawierzchni ulicy Rynkowej oraz uszkodzeniach przy włazach studzienek kanalizacyjnych.

Pierwsza interpelacja w sprawie ul. Rynkowej – 2021.05.17

W dniu 31 maja 2021 r. otrzymaliśmy odpowiedź, w której to Burmistrz Bułajewski zarzucił nam, że nasza interpelacja, informacja, pismo, wniosek czy jak byśmy tego nie nazwali, nie spełnia wymogów ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym, nie może być rozpatrzona jako interpelacja, tj. pozostanie bez rozpatrzenia. Po udzieleniu wykładu na temat, jak powinna wyglądać wzorcowa interpelacja Pan Burmistrz był łaskaw udzielić nam kilku wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

W swojej odpowiedzi zapewniał nas i uspokajał, że sytuacja studzienek jest na bieżąco monitorowana a urzędnicy właściwego referatu dokładają wszelkich starań w zakresie doraźnych remontów, jak również przekazywania zgłoszeń do Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który jako administrator urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dokonuje napraw.

Odpowiedź UM na interpelację w sprawie ul. Rynkowej – 2021.05.31

Po upływie pewnego czasu od otrzymanej odpowiedzi postanowiliśmy zweryfikować sytuację na ul. Rynkowej i sprawdzić stan nawierzchni. Niestety po dokonaniu wizji lokalnej okazało się, że ilość ubytków nie ulega zmniejszeniu, ale wręcz powiększyła się. Dlatego też postanowiliśmy zapytać bezpośrednio Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który jak informował nas Pan Burmistrz jest administratorem urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, o przyczynę niewykonania remontu na ul. Rynkowej. W swoim zapytaniu z dnia 27 października 2021 r. pytaliśmy między innymi o to czy w okresie od 17 maja 2021 r. spółka ZWiK otrzymała zgłoszenia dotyczące naprawy doraźnej studzienek kanalizacyjnych na ul. Rynkowej.

Pytanie do ZWiK w sprawie ul. Rynkowej – 2021.10.27

W dniu 02 listopada 2021 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora spółki ZWiK. Otrzymana odpowiedź była dla nas bardzo zaskakująca. Okazuje się, że miasto poprosiło spółkę o sprawdzenie studzienek na ul. Rynkowej pod kątem ich naprawy. Po dokonanej analizie, do miasta została przesłana przez spółkę ZWiK oferta naprawy 28 studzienek (wymiana włazów wraz z podbudową i odtworzeniem nawierzchni). Niestety zdaniem włodarzy miasta kwota 31 600,00 zł netto była zbyt wysoka i miasto zleciło naprawę tylko czterech największych dziur. A co z pozostałymi?

Odpowiedź ZWiK w sprawie ul. Rynkowej – 2021.11.02

Czy w budżecie brak pieniędzy na remont ale są na podwyżkę wynagrodzenia Burmistrza?

Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie o stan finansowy miasta? Jaki jest stan faktyczny, jeśli koszt wykonania naprawy nawierzchni na ul. Rynkowej za kwotę 31 600,00 zł netto jest zbyt wysoki a Pan Burmistrz zgłasza do środków pochodzących z Polskiego Ładu wykonanie zadaszenia amfiteatru za ok. 20 milionów złotych. Czy nie warto było zgłosić naprawy tej ulicy jak i kilku innych, które pilnie tego wymagają???

Szybka droga – ulicy Torowej?

Na uwagę mieszkańców os. Mazurskiego zasługuje temat nowej drogi na ul. Torowej. Otóż po drugiej stronie torów kolejowych miasto zleciło wykonanie dodatkowej drogi do ogrodów działkowych. Ta inwestycja jest również owiana dziwną tajemnicą. Do dzisiaj nikt z UM nie odpowiada nam na podstawowe pytania o to ile kosztuje nas ta inwestycja i w jakim celu jest realizowana?!

W dniu 01 grudnia 2021 r. po odpowiedzi otrzymanej ze ZWiK Mrągowo, postanowiliśmy ponownie zapytać o sprawę remontu ul. Rynkowej Urząd Miasta. W swoim piśmie z dnia 01 grudnia 2021 r. pytamy między innymi:

„W odpowiedzi podpisanej przez Pana z dnia 31 maja 2021 r., uspokajał nas Pan, że sytuacja studzienek jest na bieżąco monitorowana a urzędnicy dokonują wszelkich starań w zakresie doraźnych remontów oraz przekazują zgłoszenia do właściwego organu, tj. ZWiK Mrągowo, który jest administratorem urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Niestety stan studzienek i nawierzchni ul. Rynkowej od maja br. niestety nie uległ poprawie mimo pańskich zapewnień.”

Kolejne pismo do UM w Mrągowie w sprawie ul. Rynkowej – 2021.12.01

Dodajmy, że zapytanie z 01 grudnia 2021 r. zostało do Urzędu Miasta skierowane za pośrednictwem Przewodniczącego RM, który interpelację przekazuje do Burmistrza. Zgodnie z wcześniej przytaczaną przez Burmistrza ustawą o samorządzie gminnym, ma on ustawowy OBOWIĄZEK do udzielenia odpowiedzi na interpelację lub zapytanie radnego w terminie 14 dni. Niestety kolejny raz Burmistrz Bułajewski, który przypomnijmy jest doktorem prawa, zlekceważył zapytania kierowane w imieniu mieszkańców przez naszych radnych.

Przepychanki na kruczki prawne?

W dniu 19 stycznia 2022 r. radny Waldemar Cybul, otrzymał odpowiedź z UM, która o dziwo datowana była na 14 stycznia 2022 r. Dziwić może fakt, że mail dociera dopiero pięć dni od momentu podpisania pisma oraz ponad miesiąc od złożenia interpelacji. Skąd takie działania Burmistrza wyjaśnimy poniżej.

W swoim piśmie nasz włodarz próbuje zatuszować brak odpowiedzi na złożoną interpelację (01.12.2002r.) zasłaniając się artykułem 63 kpa. i stwierdzeniem, że podania wnoszone mailem nie będą rozpatrywane. Jednakże Pan Burmistrz zapomniał o tym, że złożone pismo było interpelacją kierowaną za pośrednictwem Przewodniczącego RM i w formie drukowanej jest składane do sekretariatu UM.

Odpowiedź z UM w Mrągowie w sprawie interpelacji – 2022.01.14

Należy się w tym miejscu wyjaśnienie skąd taka nerwowość u naszego Burmistrza. Jak pisaliśmy wyżej, pismo w sprawie ul. Rynkowej wysyłane było do UM w formie interpelacji radnego. Burmistrz ma OBOWIĄZEK odpowiedzi na taką interpelację w ciągu 14 dni od jej złożenia. Jak już wiemy, taka odpowiedź nie wpłynęła w wymaganym terminie. Dlatego w związku z lekceważeniem obowiązków jakie ciążą na Burmistrzu, w dniu 07 stycznia 2022 r. radny Waldemar Cybul złożył skargę do Rady Miejskiej na bezczynność Burmistrza.

Treść skargi na bezczynność Burmistrza – 2022.01.07

Jak już łatwo zauważyć i wywnioskować, nerwowe pismo dotyczące braku rozpatrzenia odpowiedzi na interpelację z dnia 01 grudnia 20221 r. jest próbą uniknięcia odpowiedzialności za niedopełnienie swoich obowiązków. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, tj. 24 lutego 2022 r. zapytamy co dalej remontem na ul. Rynkowej. Natomiast radni, już po raz kolejny, będą musieli się pochylić nad rozpatrzeniem treści skargi i podjąć decyzję czy Burmistrz nie dopełnił swoich obowiązków. Zobaczymy jak zachowają się i zagłosują radni z ekipy Burmistrza. Czy zaakceptują łamanie przepisów ustawy o samorządzie gminnym?!

Nie zmienia to faktu, że problem dziur na ulicy Rynkowej nie został rozwiązany a mieszkańcy coraz bardziej narzekają. Stan drogi stanowi niebezpieczeństwo dla poruszających się po niej pojazdów. Dlatego raz jeszcze skierowaliśmy do UM pismo w tej sprawie.

Kolejne zapytanie do Burmistrza – 2022.02.07

Panie Burmistrzu, zachęcamy kolejny raz z tego miejsca do pracy nad sprawami, które dotyczą mieszkańców tego miasta!

A co sądzą Państwo na temat tak załatwianych problemów mieszkańców naszego miasta? Czy tak powinien postępować gospodarz, który wybrany jest dla wszystkich nie tylko tych swoich?