Analizując projekt uchwały (nr. 2), który został wprowadzony do porządku obrad sesji RM zaplanowanej na dzień 10 lipca 2020r., nasuwa się jedno zasadnicze pytanie. Czy radni skupieni wokół „obozu władzy” poszli tam reprezentować mieszkańców czy raczej „dla pieniędzy”?!

W przygotowanym projekcie uchwały czytamy, że radni którzy podpisali wniosek zaplanowali sobie podwyżkę dotychczasowych diet o kwotę ponad 400 zł miesięcznie!

Jak się to ma do ostatnich wypowiedzi Burmistrza Stanisława Bułajewskiego, który twierdził, że mamy obecnie czas „największej katastrofy finansowej od czasu II wojny światowej”. Był to przecież jeden z powodów unieważnienia przetargu na budowę kolektorów deszczowych, czyli „największego projektu inwestycyjnego w historii Mrągowa”. Co się zmieniło? Czy już jesteśmy bezpieczni finansowo a radni zasłużyli na takie podwyżki?

By to wyjaśnić, warto przyjrzeć się pracy większości radnych obecnej kadencji oraz dołączonemu do uchwały uzasadnieniu!

Obecnie dieta radnego wynosi ok. 1107,00 zł. i „...jest rekompensatą za utracone zarobki oraz zwrotem kosztów związanych z pełnieniem mandatu (art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) więc ma charakter jedynie rekompensacyjny” – czytamy w uzasadnieniu. Warto zapytać kto z mieszkańców Mrągowa jest w stanie wymienić nazwiska wszystkich 21 radnych miejskich? Raczej niewielu mieszkańców! Bo niestety zdecydowana większość radnych z „obozu władzy” nie zabrała ani razu głosu podczas sesji czy posiedzeń komisji od początku kadencji!

Jakie utracone zarobki mają radni emeryci czy ci „wiecznie” bezrobotni? Czy naprawdę: „… w obecnej kadencji znacznie wzrosła częstotliwość odbywania posiedzeń co wiąże się ze znacznym zwiększeniem sytuacji w których radni tracą dochody …„?

Otóż w 2019 r. podjęto 110 uchwał, podobnie było w 2018 r., ale pamiętajmy tutaj o kilkukrotnych wyborach na przewodniczącego Rady Pana Nikonora czy powtórzonej z powodów błędów prawnych sesji XIV.

Czy radni muszą przygotowywać się do sesji? Oczywiście tak. Zapoznają się z projektami uchwał, związanymi z nimi ustawami, raportami czy sprawozdaniami? Ale jeśli ktoś chce za taką pracę pobierać dietę jako swoje „podstawowe wynagrodzenie” to znaczy, że nie jest gotowy by pracować „na rzecz lokalnej społeczności.”

Uważamy, że wysokość obecnej diety radnego w pełni pokrywa ewentualne koszty finansowe związane z pełnieniem mandatu radnego. Zaś manipulacja przedstawiona w uzasadnieniu nie zdaje egzaminu w konfrontacji z otaczającą nas rzeczywistością.

To decyzją Burmistrza i „grupy jego radnych”, ze względu na niepewność finansową budżetu wstrzymano między innymi działania dotyczące realizacji projektów Szkolnego Budżetu Obywatelskiego czy tegorocznego Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zmniejszono jego finansowanie na przyszły rok z 470 tyś. do jedynie 100 tyś! O kolektorach pisaliśmy już wcześniej.

Ale w tym samym czasie, na dzień przed ciszą wyborczą, w czasie wakacji, w piątkowe popołudnie planuje się przeforsować zwiększenie kwoty przeznaczonej na diety radnych o kwotę w wysokości ponad 62 000 tyś. zł. rocznie. Czy tego typu uzasadnienie i próba manipulacji nie obraża inteligencji mieszkańców? Wstyd!

W związku z powyższymi argumentami Klub Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej jest przeciwny uchwale zwiększającej diety radnym Rady Miejskiej w Mrągowie!

A co na ten temat sądzą Państwo? Zapraszamy w dniu 10 lipca br. o godz. 15.00 na posiedzenie Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta.

Program XXIV Sesji wraz z projektami uchwał. Zwracamy szczególną uwagę na projekt uchwały nr 2. (str. 4) wraz z podpisami radnych, którzy go poparli:

Uchwały-na-sesję-10.07.2020