Zapraszamy Państwa do obejrzenia transmisji XXVII Sesji Rady Miejskie w Mrągowie, która odbędzie się 29 października 2020 o godz. 10.00 w tzw. trybie KORESPONDENCYJNYM (porządek obrad poniżej).

Tu warto zadać pytanie, dlaczego właśnie w takim trybie?

Większość samorządów z naszego regionu w obecnej sytuacji zdecydowało się na tradycyjny tryb sesji, co nie jest trudne zachowując obostrzenia epidemiologiczne dla ok. 25 osób. Już wiosną sugerowaliśmy, by do organizacji sesji wykorzystać salę widowiskową CKiT lub halę widowiskowo – sportową przy ul. Kopernika. Niestety bezskutecznie!

A może prawdziwą przyczyną takiej formy zwołania sesji są uchwały, które znajdują się w porządku obrad i dotyczą podwyżek tzw. opłaty śmieciowej dla mieszkańców?! Trzeba przyznać, że pandemia i wszystkie związane z tym ograniczenia są bardzo na rękę Burmistrzowi, w tym możliwość zdalnego prowadzenia sesji i tym samym unikanie dyskusji na drażliwe tematy.

A jak to było i jest z tymi śmieciami?!

Faktem jest, że wprowadzone przepisy ogólnokrajowe powodują wzrost kosztów utrzymania systemu zagospodarowania śmieciami, co prowadzi do wzrostu opłaty śmieciowej. Ale tego wzrostu można uniknąć lub go bardzo ograniczyć poprzez działania podejmowane przez samorząd. Podstawowym działaniem samorządu jest zmobilizowanie mieszkańców do segregacji odpadów i tym samym  zmniejszenie ilości przekazywanych do zagospodarowania odpadów zmieszanych.

Ostatnia debata w Radzie Miejskiej na temat opłaty śmieciowej miała miejsce 28.02.2019 roku. Cytując Pana Burmistrza Stanisława Bugajewskiego z 28.02.2020 r.: „… bo to Burmistrz ma mieć wizję i pomysły i te pomysły mają być wdrażane przez pracowników…”, „…teraz będą wdrażane takie programy o jakich się Państwu jeszcze nie śniło, które sprowokują mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów i w konsekwencji doprowadzą do obniżki cen.”

Wygląda na to, że władze miasta przez ten okres zrobiły niewiele w sprawie gospodarki odpadami, a teraz cenę za to mają zapłacić mieszkańcy. Czyżby to było kolejne pustosłowie Pana Stanisława Bułajewskiego?

A może się jednak mylimy i by mieć pewność chcemy zadać kilka istotnych pytań:  

– czy od ubiegłego roku pan Burmistrz podjął działania, które miałyby na celu minimalizację podwyżek? Jeśli tak, to prosimy o podanie jakie to były działania.

– czy pan Burmistrz przygotował jakieś mechanizmy zabezpieczające mieszkańców wspólnot i spółdzielni przed podrzucaniem śmieci przez osoby, które nie są członkami wspólnot czy spółdzielni?

– czy poza konkursem na śmietnik do segregacji śmieci, pan Burmistrz podejmował działania promujące segregację śmieci i zwiększenie zachowań proekologicznych?

Najprościej jest bowiem podnieść opłatę, wziąć kredyt, ale niestety przez takie działania nie rozwiążemy realnych problemów. Czy też się na to zgadzacie?!

Planowana wysokość wzrostu opłaty śmieciowej

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:
1) od bardzo małych gospodarstw domowych (1 os.) w wysokości 21 zł (było 15 zł)
2) od małych gospodarstw domowych (2 os.) w wysokości 42 zł (było 30 zł)
3) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 os.) w wysokości 69 zł (było 49 zł)
4) od dużych gospodarstw domowych (od 6 os.) w wysokości 87 zł (było 62 zł)

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie zaplanowanej na 29.10.2020 r o godz. 10.00

 Program XXVII Sesji Rady Miejskiej z projektami uchwał

Planowane sesje samorządów oraz tryb ich zwołania:

Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w trybie zwyczajnym wyznaczona na 27.10.2020:

https://bip.warmia.mazury.pl/1500/porzadek-obrad-xx-sesji-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-dniu-27-pazdziernika-2020-r.-godz.-11.00.html

Olecko, w trybie zdalnym wyznaczona na 30.10.2020: https://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=13710

Węgorzewo, w trybie zdalnym wyznaczona na 28.10.2020,  https://bip.wegorzewo.pl/organy/1539/dokumenty/11956/lista/1

Ełk, w trybie zdalnym wyznaczona na 21.10.2020: http://elk.esesja.pl/posiedzenie/c5fefe4d-7f70-4

Gołdap, w trybie zwyczajnym wyznaczona na 27.10.2020: http://bip.goldap.pl/pl/1401/28953/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-goldapi-odbedzie-sie-w-dniu-27-1-22-r-.html

Lidzbark Warmiński, w trybie zwyczajnym wyznaczona na 28.10.2020: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132647

Pisz, w trybie zwyczajnym wyznaczona na 28.10.2020: http://bip.pisz.hi.pl/index.php?wiad=21893