Otrzymaliśmy odpowiedź na kolejną złożoną przez MIS interpelację.

Temat dotyczył zagospodarowania centrum miasta w okolicach Ratusza Miejskiego oraz teren przy przychodni na ul. Królewieckiej

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem UM.