Problem oświaty w samorządach jest jednym z najważniejszych, który przed nimi postawiono. Niewystarczająca subwencja oświatowa, stawiane nowe zadania i wymagania przed szkołami, zwiększona ilość osób wymagająca indywidualnej pracy w szkołach to tematy, które narastają z każdym rokiem szkolnym. Naszym zdaniem, samorząd który odpowiada za organizację pracy szkół, nie może stawiać dyrektorów pod ścianą a powinien aktywnie uczestniczyć w kompleksowym rozwiązaniu problemu. Temat osób zatrudnionych w charakterze pomocy nauczyciela (24 osoby) był zgłaszany już wielokrotnie. Kwestia, co robić z takimi pracownikami pojawiła się już wiosną po wprowadzeniu zdalnego nauczania w ubiegłym roku szkolnym. Wydaje się uzasadnione stwierdzić, że narastająca latami sprawa krótkoterminowego zatrudniania tych osób i niedostrzeganie przez samorząd tej kwestii, w dobie zdalnego nauczania przy zmniejszonym zakresie pracy, spowodował problem który Dyrektorzy musieli rozwiązać sami . 

Okazało się, że niepodnoszenie tematu w dyskusjach czy rozwiązanie komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia w radzie miejskiej nie spowodowało, że problem sam zniknął. Co gorsze pojawił się w nowym roku szkolnym z przykrymi konsekwencjami dla zatrudnionych pracowników.

Po informacjach, które dotarły do nas jako radnych Mrągowskiej Inicjatyw Społecznej już w piątek (27.11) poruszyliśmy temat zwolnień osób pracujących w mrągowskich szkołach podstawowych w charakterze pomocy dla nauczycieli. Biorąc pod uwagę reakcję urzędu miejskiego i Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego mieliśmy nieodparte wrażenie, że sprawa dotycząca 17 pracowników miała zostać „załatwiona” po cichu a opublikowany artykuł na stronie internetowej Urzędu Miejskiego miał wskazać winnego, którym ogłoszono oszczędności spowodowane przez covid-19.

Po zebraniu wszystkich informacji przyszedł czas by w gąszczu informacji i dezinformacji uporządkować trochę kolejność działań w tej sprawie:

  • W czwartek 26 listopada br. odbyła się korespondencyjna XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie, podczas której zlikwidowano Komisję Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia.
  • W piątek 27 listopada br. przed południem dyrektorzy szkół organizują spotkania z pracownikami, podczas których komunikują o wręczeniu im wypowiedzeń z pracy ze względu na zmniejszony lub znikomy zakres pracy spowodowany zdalnym nauczaniem w szkołach. Tego samego dnia po otrzymaniu informacji od osób, których dotyczy temat zaczęliśmy dopytywać się w urzędzie miasta o powody takich działań. Prawdopodobnie po naszej interwencji w gminie, jeszcze tego samego dnia (piątek 27.11) niektórzy pracownicy otrzymują telefony z propozycjami zmiany wypowiedzenia na opcje skorzystania z bezpłatnego urlopu.
  • We wtorek 01 grudnia br. na stronie urzędu miejskiego Pan Burmistrz publikuje swój komentarz do sprawy:

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6309-koronawirus-uderza-w-szkoly-niezbedna-reorganizacja-oswiaty

Zapoznając się z materiałem przygotowanym przez urząd miejski, jako radni MIS zwróciliśmy uwagę na wiele nieścisłości, które w swym komunikacie próbował przemycić Burmistrz Bułajewski, spowodowane chyba nie do końca zrozumieniem problemu i tego samego dnia opublikowaliśmy odpowiedź na swoim profilu FB: https://www.facebook.com/1693256907435340/photos/a.1698507913576906/3519871514773861/

By u źródła wyjaśnić sprawę, w dniu 03 grudnia br. skierowaliśmy zapytania do dyrektorów obu placówek z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej sytuacji wszystkich osób, które w roku szkolnym 2020/2021 zostały zatrudnione na stanowisku osoby wspomagającej nauczyciela. Bo z informacji otrzymanych od osób, których osobiście dotyczy sprawa wiemy, że w poniedziałek zostali oni postawieni przed wyborem: rozwiązanie umowy o pracę albo bezpłatny urlop.

Z przesłanej odpowiedzi otrzymanej od dyrektorów szkół wynika, ze sprawa na dzień dzisiejszy wygląda następująco:

Uwaga! Odpowiedzi dyrektorów zostały zaznaczone w dokumentach kolorem czerwonym:

Odpowiedź Pana Wojciecha Kordaczuka, dyrektora szkoły podstawowej nr 4 z dnia 03.12 br.: odpowiedź Dyrektora SP4

Odpowiedź Pana Dariusza Żyłowskiego, dyrektora szkoły podstawowej nr 1 z dnia 04.12 br.: odpowiedź Dyrektora SP1

W związku z brakiem precyzyjnej odpowiedzi na nasze zapytanie ze strony Dyrektora SP nr 1, w rozmowie telefonicznej otrzymaliśmy uzupełnienie informacji, które prezentujemy poniżej.

Pytanie

Odpowiedź

Ile osób nie będzie miało zmienianej zawartej umowy i pracować będzie w szkole do końca roku szkolnego

9 (na obecną chwilę)

Ile osób z własnej inicjatywy rozwiązało umowę o pracę

2

Ile osób skorzystało z bezpłatnego urlopu na czas zawieszenia zajęć

7

Szanowni państwo, chcemy podkreślić z cała mocą, że nikt nie powinien mieć pretensji do dyrektorów tych placówek. Wiemy, że żaden pracodawca nie chce zwalniać pracowników, zwłaszcza w tak niesprzyjających warunkach (zamknięte szkoły, zdalne nauczanie, brak wiedzy co dalej, okres świąteczny).

Podsumowując temat, uważamy za mało profesjonalny fakt, że z dnia na dzień pracownicy dowiadują się o propozycji rozwiązania umów o pracę a po nagłośnieniu sprawy o ewentualnej ofercie przejścia na urlop bezpłatny.

W tym miejscu powraca temat czwartkowej sesji i likwidacja Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia. Jasnym jest fakt, że komisja której głównym tematem pracy była oświata a w jej skład wchodzili głownie radni opozycji stała się problemem przy podejmowaniu takich działań jeśli chodzi o szkoły. Na jaw wychodzi brak konsultacji, planowania i przemyślenia sprawy. Czy Urząd Miasta jako odpowiedzialny za organizację oświaty czekał z działaniami do czasu rozwiązania Komisji?

Najprawdopodobniej po feriach zimowych, które kończą się 18 stycznia 2021 r. szkoły wrócą do pracy w normalnym trybie. Czy ma sens zwalnianie doświadczonych pracowników by po miesiącu ponownie ich zatrudniać? Przypomnijmy, że wiele zakładów pracy próbuje przetrwać ten ciężki czas wprowadzając różne rozwiązania.

Jako radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej uważamy że zwolnienie pracownika powinno być ostatecznością, bo sprzęt można zawsze dokupić a doświadczony pracownik to nie przedmiot, który można odstawić na półkę a jak będzie potrzebny ponownie wziąć go do użycia.

Czy można było to zaplanować i rozwiązać inaczej?

 

zdj. nagłówkowe: Urząd Miasta Mrągowa