Od momentu utraty „większości” w radzie miejskiej, Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski zmienił swoją taktykę i rozpoczął „dziwną grę”, która ma za zadanie przysłonić problemy Burmistrza a szczególnie te które dotyczą tak ważnej kwestii jaką jest przyjęcie budżetu miasta na rok 2022. Wyjaśnijmy, iż corocznie przed zakończeniem danego roku, Burmistrz jest wnioskodawcą projektu na kolejny rok a ten jest przyjmowany lub nie na podstawie określonej procedury.

Właśnie zgodnie z tą procedurą, na dzień 25 listopada br. zostało zwołane STACJONARNE posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, która w swoim planie pracy uwzględniła między innymi „Wydanie opinii dla budżetu Miasta Mrągowa na 2022 rok”. Wydanie opinii, które było poprzedzone kilkugodzinną dyskusją, na której niestety nie pojawili się autor projektu czyli Burmistrz Stanisław Bułajewski oraz jego zastępca wiceburmistrz Tadeusz Łapka.

Załącznik 1 – informacja o zwołaniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kolejnym krokiem w określonej procedurze było zwołanie posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu, której zadaniem jest wydanie ostatecznej opinii na podstawie przeprowadzonej dyskusji, własnych wniosków oraz opinii otrzymanych z innych komisji.

Rozgrzewka na boisku bocznym.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Rafał Czyżewski, który kieruje najważniejszą komisją Rady Miejskiej, odpowiadającą za finanse miasta postanowił zwołać posiedzenie swojej komisji w trybie ZDALNYM, tj. za pomocą maili i sms-ów na dzień 02 grudnia br.

Załącznik nr 2 – informacja o zwołaniu Komisji Budżetu i Finansów

Jednakże większość członków komisji nie ZGADZA się z taką prowadzoną „gierką” Burmistrza i podległych mu radnych, by zamykać możliwość otwartej dyskusji. Jako radni, o budżecie chcemy rozmawiać w sposób otwarty, zadając pytania i otrzymując na nie rzeczowe odpowiedzi. Bo niestety, jak pokazało posiedzenie komisji Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, niektórzy kierownicy nawet nie wiedzieli co „autor” miał na myśli wstawiając określone pozycje do budżetu. A zadając pytania dotyczące chociażby inwestycji, trudno było z otrzymanych odpowiedzi ustalić gdzie zginęły inwestycje, które znajdowały się w budżecie na 2021 r. i nie zostały wykonane oraz to gdzie i jak mają być realizowane te nowe, o których niewiele wiemy.

W związku z powyższym, większość radnych będących członkami Komisji Budżetu i Finansów wraziła DEZAPROBATĘ dla takiej formy dyskusji o budżecie miasta i wydała negatywną opinię dla tego projektu. By wyjaśnić całą sprawę, radni wystosowali specjalne oświadczenie skierowane do osób decyzyjnych w tej kwestii, tj. przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Burmistrza Miasta Mrągowa.

Załącznik nr 3 – Treść oświadczenia

Niestety nie wywołało to żadnej refleksji i zmiany podejścia do tematu. Radni będący członkami Komisji Budżetu i Finansów otrzymali tylko lakoniczne wyjaśnienie, które przesłał nam Przewodniczący Komisji – Rafał Czyżewski

„W odpowiedzi na Państwa oświadczenie z dnia 02 grudnia 2021 informuję , że decyzja dotycząca zwołania komisji budżetu i finansów w trybie zdalnym ( korespondencyjnym ) podyktowana była aktualną trudną sytuacją pandemii oraz wzrostem wskaźników zachorowań i zgonów. Rafał Czyżewski przewodniczący Komisji budżetu i finansów.”

Mecz na stadionie MKS Mrągowia Mrągowo

Zgodnie z wzorcem polityki centralnej, jak jest problem to nie szuka się jego rozwiązania tylko grupy, którą można napuścić na swoich oponentów! Nie musieliśmy długo na to czekać.

Bo już w dniu 06 grudnia br. Pan Burmistrz na spotkaniu z Zarządem Klubu stwierdził, że temat modernizacji stadionu – „To dla mnie priorytetowa inwestycja, ale uzależniona jest od uchwalenia przyszłorocznego budżetu miasta. Bez podjęcia tej uchwały nie damy rady ruszyć z miejsca.”

Treść materiału opublikowana na stronie miasta:

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/7138-modernizacja-mragowskiego-stadionu-burmistrz-spotkal-sie-z-wladzami-mragowii

Szkoda tylko, że na spotkaniu Pan Stanisław Bułajewski zapomniał wspomnieć członkom Zarządu obecnym na spotkaniu, dlaczego tej „priorytetowej inwestycji” nie wprowadził do budżetu na rok 2022? Dlaczego nie wspomniał, że przy podejmowaniu przez Radę Miejską petycji w tej sprawie, na pytanie radnego Waldemara Cybula, „czy zamierza wprowadzić tę inwestycję do budżetu na rok 2022”, odpowiedział, że na razie nie widzi takich możliwości. Zapomniał czy kłamał?

Manipulacja Burmistrza została również zdemaskowana przez Radnego Mariana Mikszę, który skomentował post opublikowany w tej sprawie na oficjalnym profilu Burmistrza.

„…tylko, że w budżecie miasta Mrągowo na 2022 r. Burmistrz nie ujął inwestycji pod tytułem: modernizacja górnej płyty stadionu miejskiego w Mrągowie. A tu nagle sprawa priorytetowa.”

Nabór zawodników do swojej kadry?

Po wydaniu negatywnej opinii dla projektu budżetu przez Komisję Budżetu i Finansów, po publikacji oświadczenia radnych Pan Burmistrz rozpoczął próbę kompletowania na nowo swojego zespołu. Ale zabrał się do tego jak zwykle mało profesjonalnie!

Pomysł, który został wprowadzony w życie to próba ”udawanych konsultacji i rozmów z radnymi”, których Burmistrz podzielił radnych na taktyczne grupy. Jedną grupę stanowią przewodniczący poszczególnych klubów radnych, drugą tzw. rani niezrzeszeni a trzecią ci radni, których Burmistrz zamierza pominąć całkowicie w dyskusji nad budżetem. Dla takiej formy spotkań Pan Burmistrz oczywiście stosuje zasłonę w postaci COVID-19, bo on jest dobry na wszystko i łatwo nim wiele spraw przykryć.

Załącznik nr 4 – zaproszenie na spotkanie

Czy na tym polega demokracja Panie Burmistrzu? Czy nie zakiwał się Pan już w tych swoich zagrywkach?