Stanisław Bułajewski objął zaszczytny fotel Burmistrza miasta Mrągowo w dniu 22.11.2018 r. Od tego czasu minęły już dwa lata, zatem przyszedł czas na pierwsze podsumowanie tego okresu działalności na fotelu włodarza miasta. Na pierwszy ogień idzie kończąca się inwestycja na „mrągowskim zatorzu”

 Od objęcia stanowiska w urzędzie miejskim Pan Burmistrz manipuluje i czaruje rzeczywistością sugerując, że kończąca się inwestycja na „mrągowskim zatorzu” to wyłącznie jego zasługa. By to rozstrzygnąć sprawdziliśmy jak przebiegał proces przygotowania tej inwestycji?

By to wyjaśnić, najlepiej oddać głos osobie, która nadzorowała i prowadziła ten proces, czyli poprzedniemu Burmistrzowi miasta Mrągowo Pani Otoli Siemieniec.

Poniżej prezentujemy Państwu list z kwietnia 2017 r. do jednego z mieszkańców w sprawie planowanych działań na zatoru, w którym Burmistrz Otolia Sienieniec przedstawia harmonogram planowanej inwestycji.

Czytamy w nim, że:

  • decyzja o przebudowie tych dróg zapadła pod koniec 2016 r.
  • w dniu 12.2016 r. został złożony wniosek do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie o wydanie warunków technicznych na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w związku z planowanym przystąpieniem miasta do opracowania dokumentacji
  • w dniu 19 stycznia 2017 r. zostały wydane szczegółowe warunki techniczne rozbudowy i przebudowy sieci.
  • kolejnym etapem było przystąpienie do opracowania zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Z warunków ZWiK wynikało, że projekt powinien obejmować wszystkie ulice prawej strony tzw. „Zatorza”. Z uwagi na duży zakres opracowania, konieczne było podzielenie inwestycji na etapy, umożliwiające w przyszłości ich kolejną realizację. Rozbicie inwestycji na etapy musiało przewidzieć wybudowanie kompletnych odcinków sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, funkcjonujących niezależnie. Podział zadania na etapy ma też uzasadnienie w kosztach realizacji inwestycji oraz możliwość pozyskania dofinansowania.

  • w dniu 1 czerwca 2017 r. został ogłoszony przetarg.
  • w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu, w dn. 06.2017 r. wpłynęła jedna oferta firmy BPT Sp. z. o. o. z Olsztyna, na wartość 268 184,40 zł brutto, z terminem opracowania dokumentacji do 23.02.2018 r. i ta oferta została wybrana.
  • na spotkaniu z mieszkańcami ul. Krasińskiego i przyległych, informowałam, że I etap tej inwestycji zostanie wprowadzony do realizacji w budżecie na 2018 r.

Oryginalne pismo z planem działań na „mrągowskim zatorzu” z 2017 r.:

Bardziej szczegółowo ten proces p. Burmistrz Otolia Siemieniec opisała w artykule na stronie Urzędu Miasta:

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/4702-przebudowa-drog-na-zatorzu

A co mamy w roku 2020?

„Kilkadziesiąt lat mieszkańcy mrągowskiego „Zatorza” czekali na remont ulic. Kompleksową modernizację nawierzchni udało się rozpocząć rok temu. Dziś jest już prawie na finiszu!”.

 Materiał filmowy UM informujący o inwestycji.

Ogromnie cieszymy się, że Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski nie zrezygnował z realizacji przygotowanej przez poprzedniczkę inwestycji. Niestety, niektóre inne przygotowane działania czy inwestycje nie mają tyle szczęścia.

Analizując to wszystko mamy nieodparte wrażenie, że nasz Pan Burmistrz jest bardziej aktywny w mediach społecznościowych niż w tzw. realu oraz jak na dwa lata rządzenia mało jest jego własnych inicjatyw, ale lubi chwalić się dokonaniami poprzedniczki jak swoimi.

Na dowód naszej tezy poniżej prezentujemy Budżet Miasta Mrągowa z planowanymi inwestycjami na 2019 r. Zwracamy też uwagę na inne inwestycje, które zostały już wtedy przygotowane a zostały wprowadzone do zrealizowania dopiero w 2020 r. lub też czekają jeszcze na realizację, jak np. wspomniana przebudowa ul. Żołnierskiej: