Pan Stanisław Bułajewski został zaprzysiężony na burmistrza w dniu 22.11.2018 r. podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej. Od momentu objęcia urzędu, nie wiemy z jakiego powodu, ale postanowił posługiwać się manipulacjami, niedopowiedzeniami, a czasem nawet kłamstwami. To był powód decyzji radnych reprezentujących Mrągowską Inicjatywę Społeczną odmówienia dalszej z nim współpracy.

Z czasem okazało się, że prawie każdą jego wypowiedz Pana Burmistrza należy weryfikować, bo poza zwykłą megalomanią i arogancją, także stan „omawianych” faktów budzi wątpliwości. Dlatego postanowiliśmy stworzyć stronę, na której będziemy „kolekcjonować” manipulacje, kłamstwa i zaniechania Pana Burmistrza.

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, że Pan Burmistrz informuje opinię publiczną w mediach, że podejmuje określoną inicjatywę, że właśnie jakiś projekt jest realizowany, ale niestety faktycznie pozostaje to zwykłym pustosłowiem, bez rzeczywistej realizacji.

Co ciekawe, takie postępowanie wydaje się stałą częścią charakteru Stanisława Bułajewskiego, bo jeszcze jako kandydat na burmistrza zmanipulował wyborców, że udzielając bezpłatnych porad prawnych jako miejski prawnik robi to dobroczynnie i bezpłatnie, tymczasem pobierał za tą usługę pieniądze z Urzędu Miejskiego.

Artykuł będzie uzupełniany o nowe zdarzenia, jak też o te przeszłe, które będą uporządkowane chronologicznie. Każdy wpis będzie potwierdzony „materiałem dowodowym”. Życzymy Państwu miłej lektury.


artykuł zamieszczony 26.03.2021 r. (dotyczy zdarzenia z 29.10.2020 r.)
Temat: Pan burmistrz zaniechał działań zmierzających do podniesienia poziomu segregacji śmieci w Mrągowie, o czym bardzo zapewniał, w konsekwencji czego wzrosła opłata śmieciowa.

„… bo to Burmistrz ma mieć wizję i pomysły i te pomysły mają być wdrażane przez pracowników…”, „…teraz będą wdrażane takie programy o jakich się Państwu jeszcze nie śniło, które sprowokują mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów i w konsekwencji doprowadzą do obniżki cen.” Tak mówił Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski podczas debaty w Radzie Miejskiej na temat opłaty śmieciowej, która miała miejsce 28.02.2019 roku.

Wyjaśnienie i chronologia zdarzeń

W dniu 29.10.2020 podniesiono o ok. 40% opłatę śmieciową w Mrągowie. Wygląda na to, że władze miasta przez prawie dwa lata zrobiły niewiele w sprawie gospodarki odpadami, a teraz cenę za to mają zapłacić mieszkańcy. Czyżby to było kolejne pustosłowie Pana Stanisława Bułajewskiego?

Ponieważ materiał jest obszerny zapraszamy do przeczytania artykuły, który temat został przedstawiony szerzej: https://mis.mragowo.pl/co-mowil-burmistrz-stanislaw-bulajewski-a-jaka-jest-rzeczywistosc-czyli-o-smieciowych-zaniechaniach/

Podsumowanie

Po raz kolejny okazuje się, że wypowiedzi Pana Burmistrza należy po czasie weryfikować, bo zwykł dużo mówić i zapewniać, ale fakty często przeczą jego słowom. Mimo „kosmicznych” zapewnień o podjęciu realnych działań prowadzących do zwiększenia poziomu segregacji odpadów w Mrągowie, przez prawie dwa lata nic sensownego w tej sprawie się nie wydarzyło. W konsekwencji mieszkańcy zapłacili zwiększoną opłatą, za bezczynność Pana Burmistrza.


artykuł zamieszczony 25.03.2021 r. (dotyczy zdarzenia z 6.11.2020 r.) 
Temat: Dlaczego Pan Burmistrz nie przekazał prawdy w oficjalnej odpowiedzi na interpelację odnośnie zapłaty dla spółki miejskiej Mrongoville za, jak się okazało, niezrealizowane zlecenie?

Kłamstwo przy odpowiedzi na interpelację BR.0003.66.2020 w dniu 6.11.2020 r. w której Pan burmistrz stwierdza, że „Odnośnie kwoty 30 000,00 zł informuję, że Spółka wystawiła fakturę fa1/06/2020 na wymienioną kwotę zgodnie ze zleceniem, które zostało zrealizowane

.

źródło: odpowiedz na interpelację radnego Roberta Wróbla

Wyjaśnienie i chronologia zdarzeń

Sprawa jest niewygodna dla Pana Burmistrza, bo dotyczy opłacenia przez Urząd Miasta faktury wystawionej przez spółkę miejską Mrongoville. Niestety gromadząc większą ilość dokumentów okazało się, że Spółka miała zrealizować cztery usługi, z których niestety nie wykonała wszystkich zgodnie ze zleceniem.

Przy okazji okazało się, że jest więcej wątpliwości jeśli chodzi o działalność spółki miejskiej.

Ponieważ materiał jest obszerny zapraszamy do przeczytania artykuły, który temat został przedstawiony szerzej:  https://mis.mragowo.pl/historia-30-000-zl-defraudacja-malwersacja-czy-sprzeniewierzenie-miejskich-srodkow-finansowych-czy-burmistrz-wydal-30-000-zl-zgodnie-z-przepisami-i-zdrowym-rozsadkiem/

Podsumowanie

Spółka miejska Mrongoville jest pod szczególną ochroną Pana Burmistrza. Urząd Miasta Mrągowa zapłacił za niewykonane zlecenie spółce i w ten sposób dofinansował jej działalność. Pan Burmistrz w oficjalnej odpowiedzi na interpelację wprost stwierdził, że fakturowane usługi zostały zrealizowane, tymczasem w rzeczywistości nie było to prawdą!


artykuł zamieszczony 24.03.2021 r. (dotyczy zdarzenia z 30.11.2020 r.) 
Temat: Dlaczego Pan Burmistrz zataił prawdę odnośnie przygotowania inwestycji na ul. Kościelnej oraz dlaczego właściwie skłamał odnośnie przyczyny kontaktu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?

Podczas XXVIII korespondencyjnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2020 r. radny Jakub Doraczyński zadał pytanie odnośnie stanu robót na ul. Kościelnej.
Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski udzielił wszystkim odpowiedzi, że: „Jak Państwo dobrze wiecie, chodziło nam o naprawę nawierzchni na ul. Kościelnej, ale w związku z tym, że pewien kawałek od ul. Ratuszowej po zdemontowaniu nawierzchni asfaltowej zauważyliśmy, że tak zwane „kocie łby” są w dosyć dobrym stanie podjąłem decyzję o tym żeby zgłosić się do Konserwatora i uzgodnić dalsze działania odnośnie tego fragmentu, więc podchodzimy do tej ulicy w wielkim szacunkiem, z szacunkiem do Konserwatora zabytków. Będziemy teraz uzgadniać z Konserwatorem w jakim stopniu będziemy naprawiali ten fragment, który wyłonił się spod nawierzchni asfaltowej. I tyle!”

Wyjaśnienie i chronologia zdarzeń
Postanowiliśmy to sprawdzić już wcześniej. W związku z tym w dniu 18 listopada 2020 radny Robert Wróbel z Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z prośbą o udzielenie kilku odpowiedzi odnośnie procedur jakie urząd miejski powinien spełnić jako inwestor prowadzący remont na obszarze objętym ochroną konserwatorską? Pytał również o to, czy przed rozpoczęciem inwestycji ratusz podejmował kontakt z konserwatorem w tej sprawie by uzyskać odpowiednie zezwolenia na rozpoczęcie zaplanowanej inwestycji?

Ponieważ materiał jest obszerny zapraszamy do przeczytania artykuły, który temat został przedstawiony szerzej: https://mis.mragowo.pl/jak-to-jest-naprawde-z-remontem-ul-koscielnej/

Podsumowanie
Wojewódzki Konserwator Zabytków w swojej odpowiedzi na nasze pytanie wyraźnie stwierdza coś odmiennego od tego co przekazał radnym i mieszkańcom podczas sesji Burmistrz! Na jaw wychodzi fakt, że urząd nie dochował procedur i nie uzyskał odpowiednich pozwoleń na rozpoczęcie prac na ul. Kościelnej! Odpowiedz Pana Burmistrza była więc tylko próbą ukrycia tego przykrego faktu.


artykuł zamieszczony 22.03.2021 r. (dotyczy zdarzenia 20.01.2021 r.)

Dlaczego Pan Burmistrz „udaje”, że pomysł połączenia spółek miejskich poparty jest jakimiś analizami, a w rzeczywistości takimi nie dysponuje?

W dniu 20.01.2021r. radni otrzymali materiały na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbyła się w trybie korespondencyjnym (smsy i maile) w dniu 28.01.2021 r. Jednym z punktów porządku obrad było procedowanie projektu uchwały likwidującej spółkę miejską ZWiK i przeniesienie jej majątku oraz zadań do spółki MEC.
W uzasadnieniu do uchwały Pan burmistrz wskazał, że „Na podstawie przeprowadzonych analiz Burmistrz Mrągowa dostrzegł potrzebę połączenia spółek w jeden większy podmiot….”.

źródło: Uzasadnienie uchwały projektu uchwały nr 9 likwidującej spółkę miejską ZWiK i przeniesienie jej majątku oraz zadań do spółki MEC.

W związku z tak sformułowany uzasadnieniem radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej w mailu z dnia 21.01.2021 r. sformułowali wiele pytań odnośnie „przeprowadzonych analiz” oraz innych kwestii bardzo ogólnie wskazanych w uzasadnieniu:
1. Jaki podmiot przygotował przeprowadzoną analizę?
2. Proszę o podanie kosztów finansowych poniesionych w związku ze zleceniem dokonania wspomnianej analizy?
3. Czy obie spółki brały udział w przeprowadzeniu wspomnianej analizy, tj. dyrektorzy, członkowie zarządów, rady nadzorcze, związki zawodowe i pracownicy?

Wyjaśnienie i chronologia zdarzeń

Ponieważ materiał jest obszerny zapraszamy do przeczytania artykuły, który temat został przedstawiony szerzej: https://mis.mragowo.pl/czy-burmistrz-planuje-przejecie-zwiku-przez-mec/

Podsumowanie
Jak się okazało Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski żadnych analiz nie przeprowadził, nie zlecił nikomu ich wykonania, ani takimi nie dysponuje. Można domniemywać, że użył takiego sformułowania, by sprawić wrażenie zaplanowanego i przemyślanego działania. Okazało się, że po raz kolejny realizuje jakiś pomysł, bez wcześniejszego przygotowania.