„Nie rezygnuj z tego, co naprawdę chcesz robić!”. To chyba hasło, które przyświeca Mrągowskiemu Forum Młodzieży. Takie wrażenie pozostało po spotkaniu z Marszałkiem.

W sobotę, 8.02. odbyło w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej spotkanie członków Mrągowskiego Forum Młodzieży z Marszałkiem Województwa Panem Gustawem Brzezinem. Spotkanie dotyczyło tworzonej właśnie Strategii Rozwoju.

Krótkie, ale bardzo rzeczowe spotkanie! Mrągowska młodzież przygotowała się wspaniale i nie chodzi tylko o wsparcie techniczne chłopaków z OH Movie Studia, ale o przygotowanie merytoryczne. Wydaje się, że konkretne pytania dotyczące: pracy w województwie dla młodych, dofinansowania organizacji czy wdrażania nowoczesnych form Przemysłu 4.0, a zwłaszcza pracy zdalnej mogły bardzo zaskoczyć Marszałka.

Z przyjemnością obserwuje się rozwój działalności „Fundacji Ale”, od prostej sondy ulicznej w 2018 r., po pozyskiwanie środków zewnętrznych na bardzo rozbudowane projekty, w tym szkolenie młodych liderów.

Szkoda, że mimo powołania wysokiej rangi urzędnika miejskiego, który m. in. powinien zajmować się współpracą z młodzieżą, brak jest realnego wsparcia dla inicjatyw młodzieżowych ze strony Urzędu Miasta.