Mieszkańcy naszego miasta mogą mieć wpływ na sposób wydawania pieniędzy z budżetu miasta pośrednio – przez wybranych przez siebie radnych i bezpośrednio – wtedy, gdy składają wnioski do budżetu. Tylko do 30 września do godz. pracy Urzędu, czyli do 15.30 każdy mieszkaniec Mrągowa może składać wnioski do budżetu miasta na 2022 r.

Jak powinien wyglądać nasz wniosek?

Uzasadnienie nie musi być długie – można je zamknąć w kilku, kilkunastu zdaniach. Co ważne, we wniosku musimy również podać dokładną lokalizację przedmiotu naszego wniosku.

Wniosków można złożyć dowolną ilość. Nie potrzeba zbierać dodatkowych podpisów mieszkańców, wystarczy podpis wnioskodawcy.

Co dołączyć? Gdzie i jak złożyć pismo?

Do wniosku można dodać załączniki. To ważne, ponieważ każda dodatkowa informacja ułatwi urzędnikom ocenę zadania, oszacowanie kosztów czy też lokalizację przedsięwzięcia. Stąd też do naszego pisma można dołączyć zdjęcia, skany, mapki, opinie, artykuły prasowe, a nawet przykłady rozwiązań zaczerpnięte z innych miast. Można również wskazać dodatkowe źródła finansowania.

Pismo z załącznikami możemy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego (na miejscu możemy otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku) lub przesłać mailowo (skan) w formie załącznika na adres [email protected].

Pliki do pobrania:

WNIOSEK-DO-BUDZETU Mrągowa-NA-2022-R (word)

WNIOSEK-DO-BUDZETU Mrągowa-NA-2022-R (pdf)

rw