O aktualnej sytuacji w Radzie Miejskiej w Mrągowie oraz ocenie działań Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego rozmawiał z Przewodniczącymi Klubów Radnych Robertem Wróbel (Mrągowska Inicjatywa Społeczna) oraz Jakubem Doraczyńskim (Mrągowska Wspólnota Samorządowa) redaktor „Nowin Północnych” Marek Szymański. Rozmowa ukazała się w nr 5/2020. Zapraszamy do lektury.

Mrągowska Inicjatywa Społeczna

Raport o stanie Gminy Miasto Mrągowo za rok 2019 przyjęty. Akceptujecie przedstawiony na sesji dokument?

W raporcie o stanie Gminy Miasto Mrągowo za 2019 rok można wyczytać jak Pan Burmistrz realizuje strategie i inwestycje zawarte w planie budżetowym na 2019 rok. Dokument zawiera także wiele przydatnych danych statystycznych. Budżet przyjęty w grudniu 2018 roku na 2019 rok został przygotowany w poprzedniej kadencji i nie został zmieniony. Jeśli chodzi o realizację inwestycji to większość została przygotowana już wcześniej, także jeśli chodzi o pozyskanie dofinansowania. Większość radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej wstrzymała się od głosu, a to ze względu na nierealizowane inwestycje (np. projektów Budżetu Obywatelskiego jak zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Plutonowej czy remontu ul. Żołnierskiej, stąd zresztą m. in. nadwyżka budżetowa) czy zaciągnięty jeszcze w zeszłym roku kredyt, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego.

W Raporcie nie znajdziemy więc takich rzeczy, które postrzegane są przez nas jako bardzo kontrowersyjne jak: wymiana zarządów spółek miejskich na ludzi bez kwalifikacji, co w konsekwencji wskazuje na nie liczenie się z wynikami finansowymi tych spółek, dziwne decyzje kadrowe jak zwolnienia wykwalifikowanych pracowników, a zatrudnianie kolejnych zastępców burmistrza bez żadnego doświadczenia zawodowego. Braki w porządnym przepracowaniu 2019 roku są widoczne dopiero w 2020 roku, znikomą ilością nowych inwestycji.

Temat kolektorów powraca co jakiś czas. Pojawił się również podczas sesji absolutoryjnej. Tłumaczenia, że miasto może dostać jeszcze więcej pieniędzy na chyba największą dotąd inwestycję wystarczają Wam, radnym MIS?

Sprawa kolektorów jest dla nas szczególnie ważna, bo jest to inwestycja o znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta i to na najbliższe kilkadziesiąt lat! W naszym programie wyborczym podkreślaliśmy bardzo istotną dla rozwoju sprawę śródmieścia. Miasto z własnego budżetu nie jest w stanie przeprowadzić inwestycji za prawie 26 mil. zł. ,a jeśli poważnie myśli się o rozwoju i inwestycjach w śródmieściu to bez realizacji tej inwestycji trudno wyobrazić sobie sensowną rewitalizację pl. Kajki, modernizację zrujnowanych ulic Mickiewicza, 8 Maja, Mazurskiej czy budowę porządnego, na miarę miasta powiatowego targowiska miejskiego. Realizacja tej inwestycji odblokuje także wiele hektarów nieużytków w centrum miasta pomiędzy ul. Królewiecka a Mrongowiusza. Wspierając się słowami Pana Burmistrza:

.. realizacja ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo umożliwi również przebudowę dróg w śródmieściu, a także pozwoli na wykorzystanie wielu terenów na potrzeby inwestycyjne i budownictwa.” To tylko część korzyści.

W podejściu do tak poważnego i strategicznego dla przyszłości Miasta tematu ujawnia się jakiś brak profesjonalizmu ze strony Urzędu Miasta, bo argumentacja w informacji o unieważnieniu przetargu nie odpowiada skali inwestycji (17 mil. zł. dofinansowania, przy zaangażowaniu własnym na poziomie ok. 9 mil. zł., ale rozłożonych na 3 lata), bo porównuje się ją do zakupu komputerów przez Urząd Miasta i ogólnie niesprecyzowanym, przyszłym problemom finansowym. Pan burmistrz zwlekał wiele miesięcy z rozpoczęciem projektu, potem unieważnił przetarg, a dopiero po tym fakcie zwrócił się do instytucji zarządzającej z prośbą o przesuniecie terminu realizacji inwestycji, nie mając wiedzy jaką odpowiedz uzyska. Jeżeli Miasto musi brać kredyty na rozwój, to właśnie na TAKIE PROJEKTY!

Być może prawdziwe powody niechęci dla tej inwestycji wskazał jeden z radnych, który nie widzi problemu w niezrealizowaniu takiej inwestycji, a mianowicie, że kolektory to wielkie rury w ziemi, których nie widać, a więc po zrealizowaniu Pan Burmistrz nie będzie mógł się specjalnie pochwalić taką inwestycją.

Sprawę kolektorów na pewno nie zostawimy.

Naprawdę nie widzicie żadnych pozytywów w obecnej kadencji władzy? Burmistrz zasługuje na krytykę z obozu MIS i MWS? Na którą swoją drogą jest bardzo odporny…

Trzeba przyznać, że Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski ma ciężki charakter, jeśli chodzi o współpracę. Jest coraz bardziej niechętny jeśli chodzi o dyskusję i rzeczową wymianę argumentów. Pan Burmistrz niestety nie stara się rzeczowo tłumaczyć swoich decyzji. Radni MIS natomiast to ludzie którzy podejmują decyzję według własnego zdania, które także muszą sobie wyrobić zasięgając informacji czy opinii. Coraz bardziej widać ze strony Pana Burmistrza niechęć do odpowiadania na nasze interpelacje i zapytania, a nawet rzuca się w oczy arogancki ton np. przy subiektywnej „ocenie”, że sprawa nie jest na tyle istotna, by a nią odpowiadać. Z realizacją mandatu radnego wiąże się jednak odpowiedzialność świadomego podejmowania decyzji, a także kontrola zarządzania majątkiem naszego Miasta. Mimo utrudniania nam realizacji mandatów radnych, a są one przecież wyrazem zaufania społecznego, będziemy kontynuować pracę na rzecz Miasta.

Niestety Miasto rozwija się gorzej niż mogłoby, co widać już w 2020 roku po poziomie nowych inwestycji.

Jako Mrągowska Inicjatywa Społeczna byliście już w tej kadencji po stronie burmistrza, choć – co głośno podkreślaliście jako klub – żadnej koalicji nie zawieraliście. Możliwy jest powrót MIS „na stronę burmistrza” albo… rozpad obecnego układu władzy? Inaczej trudno sobie wyobrazić poparcie Waszych działań przez większość. Za tej kadencji byli już radni, którzy „zdradzili”…

Po wygranych przez Stanisława Bułajewskiego wyborach otrzymał on od radnych MIS kredyt zaufania. Umówiliśmy się także co do realizacji postulatów z naszego programu wyborczego.

To była dobra decyzja, bo szanowała decyzję większości mieszkańców. Mamy nie tylko pozytywny program wyborczy dla Mrągowa, ale przede wszystkim przemyślany. Pan Burmistrz roztrwonił nasze zaufanie w trzy miesiące. W ich trakcie udało się zrealizować część naszych, co prawda małych pomysłów. Do sukcesów możemy zaliczyć postulowany przez nas remont Przedszkola Stokrotka. Pan Burmistrz nie miał zbyt przemyślanego programu wyborczego, dlatego też cieszymy się, że nasze pomysły zgłaszane na początku kadencji, których realizacje rozpoczęto, być może zostaną zrealizowane: jak uwolnienie pod inwestycje mieszkaniowe terenów przy os. Nikutowo i Mazurskim.

Jeśli chodzi o współpracę z Panem Burmistrzem, to Klub Radnych MIS nie uważa się za opozycję. Większość uchwał proponowanych przez Pana Burmistrza uchwalana jest większością głosów. Odnośnie działań, pomysłów czy uchwał, które budzą nasze wątpliwości jeśli chodzi o racjonalność, podejście do finansowania czy zarządzania ryzykiem stawiamy konkretne pytania. Mamy nadzieję, że z czasem przekonamy większość radnych naszą argumentacją i podejściem do pełnienia mandatu radnego. Proszę zwrócić jednak uwagę, jak mało jest w kadencji obecnej Rady Miejskiej radnych, którzy wspierają rzeczową argumentacją kontrowersyjne działania Pana Burmistrza. Większość nie zabrała nawet raz głosu! Faktycznie w tak małych miejscowościach jak Mrągowo należy wykazać się asertywnością i silnym charakterem jeśli chce się zachować własne zdanie, które może być przecież inne niż rządzącego Pana Burmistrza.

MIS szedł do wyborów z konkretnymi postulatami. Wprowadziliście do Rady Miejskiej liczny klub, co na obecną sytuację mówią Wasi wyborcy?

Nasi wyborcy dostrzegają „przerost formy nad treścią” w działaniach Urzędu Miasta. Więcej jest mówienia o działaniach i autopromocji niż realnych działań. Kandydaci na listach wyborczych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej to były osoby aktywne, z dużymi kwalifikacjami zawodowymi w różnych obszarach. Dlatego też faktycznie udało nam się wprowadzić liczne grono radnych. To byli ludzie kompetentni, którym nie na da „mydlić oczy pozorowanymi działaniami”. Na naszych wyborców nie działa „facebookowa” promocja nie wsparta realnymi działaniami.

Dziękuję za rozmowę.

Mrągowska Wspólnota Samorządowa

źródło: https://nowiny24.net/2020/06/24/nowiny-05-2020-nowiny-agro-01-2020/