„My mamy Przewodniczącego!” …wykrzyczał radny Tarnowski podczas XXII Sesji zwołanej w sprawie wyjaśnienia zarzutów w stosunku do Pana Przewodniczącego Nikonora. Na tym można by właściwie skończyć relację z przebiegu sesji. Można byłoby gdyby,…. była to sesja z merytoryczną dyskusją oparta na rzeczowej argumentacji w konsekwencji, której radni głosują świadomie, a nie jak im nakazał „przełożony”.

Jakie zarzuty zostały postawione Przewodniczącemu Nikonorowi? Zatajanie korespondencji od Organu Nadzorującego (Wojewoda) wskazującej na niedopełnienie obowiązków, świadoma manipulacja by ukryć własne zaniechanie, utrudnianie radnym dostępu do korespondencji.

Więcej: https://mis.mragowo.pl/710/dlaczego-zdecydowal-sie-na-klamstwo

Sterowani radni – Uwertura: przedstawienie aktorów

Sesja rozpoczęła się od odrzucenia wniosku radnych wnioskodawców rozszerzenia porządku o przyjęcie radnej Pytel do Komisji Budżetu i Finansów. Dlaczego 12 radnych, łącznie z „bezstronnym” Przewodniczącym Nikonorem głosowało za nie przyjęciem radnej w poczet członków tej komisji? Dlaczego nie może ona angażować się w sprawy naszego miasta w obszarze, w którym chce? Dlaczego Przewodniczący Nikonor, które jest przecież odpowiedzialny za pracę Rady, nie chce zaangażowania radnej Pytel w sprawy finansów miasta? Sprawę chciał wyjaśnić radny Tomasz Doraczyński i skierował pytanie do miejskiego radcy prawnego. Ten oznajmił, że nie może odpowiedzieć, bo się takiego pytania nie spodziewał.

Prolog: Przewodniczący otwiera dyskusję nad swoim odwołaniem

od własnego Oświadczenia słowami: „Zanim przejdziemy do dyskusji…”. Treści Oświadczenia poświęcimy oddzielny artykuł. Nie różni się ono od Oświadczenia z 2 maja, z którą można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta:

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/5724-oswiadczenie-przewodniczacego-rady-miejskiej-w-mragowie

Przewodniczący czytał swoje Oświadczenie 12 minut. Miał przecież prawo!

Akt I. Bojownik i Awanturnik wkraczają na scenę

Radny Czyżewski, który znany jest z niechęci do dyskusji (oraz wyłączania innym mikrofonu, ale tu ma niestety konkurenta), zabiera głos zawsze tylko w jednym momencie sesji, by złożyć wniosek o zakończenie dyskusji, bo „Pan przewodniczący wszystko jasno … (wyjaśnił)”. By formalnościom stało się zadość radny Tarnowski zgłosił kontrwniosek. Niestety radny Wróbel także sygnalizował chęć zabrania głosu razem z radnym Czyżewskim. Jedna ręka jest jednak ważniejsza od drugiej ręki.

Wracają stare hity

Protestując zabiera głos radny Tomasz Doraczyński. Radnym, który słynie z zamiłowania do wyłączania mikrofonu jest jednak Tarnowski. Po raz kolejny niestety nie mógł się powstrzymać, a zawsze najgłośniej krzyczy by trzymać się zasad. Przewodniczący nic… a nie ogłosił przerwę.

Po przerwie druga próba zabrania głosu radnego Wróbla, by wygłosić Oświadczenie kluby radnych MIS. Przewodniczący nie dopuścił do głosu, mimo że sam miał na swoje 12 minut.

Głosowanie nad zamknięciem dyskusji było formalnością. Znowu Ci sami radni, którzy nie byli chętni, by radna Pytel zasiadła w komisji Finansów, głosowało za zamknięciem dyskusji. Wśród nich Przewodniczący Nikonor.

Głosowali „ZA”

 1. Nikonor Henryk

 2. Moroz Bogdan

 3. Miksza Marian

 4. Czyżewski Rafał

 5. Detyna Katarzyna

 6. Jakubas Daniel

 7. Papiernik Dariusz

 8. Parda Grzegorz

 9. Szałachowska Ewa

 10. Tarnowski Dominik

 11. Wilk Bogusław

 12. Zyra Czesław

Głosowali „PRZECIW”:

 1. Cybul Waldemar

 2. Doraczyński Jakub

 3. Lewkowicz Magdalena

 4. Orzoł Tadeusz

 5. Pytel Agnieszka

 6. Wojno Kamil

Niegłosowali:

 1. Doraczyński Tomasz

 2. Wróbel Robert

Nieobecni:

 1. Siemieniec Otolia

Po głosowanie radny Jakub Doraczyński oraz Wróbel po raz kolejny chcieli złożyć oświadczenie Klubów, powołując się na § 65, pkt 2 Statutu Miasta. Przewodniczący stwierdził, że nie ma takiego punktu w planie sesji. Co ciekawe NIGDY nie ma takiego punktu w planach sesji.

Statut Miasta § 65 pkt 2 brzmi: Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

Radny Wróbel sformułował wniosek do protokołu z Sesji, by w nim znalazł się bezpośredni zapis, że Przewodniczący nie zezwala wygłosić oświadczeń Przewodniczącym Klubów.

Mimo, że nie ma takiego punktu w planie Sesji, to jednak Przewodniczący Nikonor swoje Oświadczenie mógł odczytać, a Przewodniczący Klubów już NIE. Jak widać w demokracji Przewodniczącego Nikonora są równi i równiejsi? Radny Jakub Doraczyński próbował dopytać radcę prawnego o wykładnię § 65 pkt 2, ale Przewodniczący nie uznał tego za istotne.

AKT II. Komisja Skrutacyjna. Tarnowski znowu krzyczy i dyryguje swoimi radnymi

Przystąpiono do wyboru Komisji skrutacyjnej. Głos zabrał radny Cybul, który przed wskazaniem członków do Komisji, chciał coś powiedzieć. Został jednak zakrzyczany przez radnego Tarnowskiego, który jednak może zabierać głos w każdym momencie, bez zgody Przewodniczącego.

Do ciekawej sytuacji doszło gdy radny Miksza próbował zgłosić kandydatury. Siedzący obok radny Tarnowski najwyraźniej mu czegoś zabronił, a ten po konsultacji zgłosił radnego Czyżewskiego.

Okazało się także, że nie można w trakcie sesji zadawać pytania radcy prawnemu. Radny Wróbel dopiero po kilku próbach sformułowania pytania, gdyż tradycyjnie awanturowali się radni Czyżewski i Tarnowski: „Czy jest zgodne z prawem, że Przewodniczący prowadzi sesję w swojej własnej sprawie.” Na pytanie nie oczekując odpowiedzi, uchylił je.

Radny Tomasz Doraczyński opuszcza salę

Radny Doraczyński motywując opuszczenie sali, nie może tego w spokoju zrobić, bo radny Tarnowski tradycyjnie przekrzykuje. On nie musi prosić Przewodniczącego o głos! Wiadomo dlaczego, a wiemy to od samego Tarnowskiego, który nonszalancko stwierdza „My mamy Przewodniczącego!”

Kurtyna. Głosowanie i podziękowania

Nikonor podziękował radnym słowamiMyślę, że dalej będę pracował dla naszego miasta, dla Pana Burmistrza, wspólnie dla radnych z całym wielkim zaangażowaniem”. To jest oczywiste, nie wiadomo jednak dlaczego w ostatnich słowach przeprosił i podziękował radnemu Tarnowskiemu? To już drugi raz w tej kadencji rady.

Zanim Przewodniczący Nikonor zamknął obrady, Przewodniczący Klubów Doraczyński i Wróbel sygnalizowali chęć zabrania głosu. Jednak nie dane im było Przewodniczącemu pogratulować.

Podsumowanie

Sesja została zwołana by wyjaśniać poważne zarzuty w stosunku do Przewodniczącego Nikonora. Przewodniczący nie dopuścił jednak do dyskusji. Co jest dziwne, bo powinien być osobą bezstronną, która nie boi się dyskusji. Powinno mu przecież zależeć na wyjaśnieniu wątpliwości. Po raz kolejny okazał się stronniczy głosując przeciwko udziałowi radnej Pytel w pracach Komisji Finansów, a także „za” zakończeniem dyskusji. Nie miał odwagi, by zmierzyć się w otwartej dyskusji z poważnymi zarzutami. Podjął się prowadzenia sesji, mimo że ta dotyczyła zarzutów dotyczących jego pracy jako Przewodniczącego. Rada Miejska ma aż dwóch wiceprzewodniczących, którzy mogli go zastąpić. A tak stał się sędzią we własnej sprawie. Prowadząc obrady po raz kolejny okazał się stronniczy nie dopuszczając niektórych radnych do głosu. Czy na tym ma polegać demokracja samorządowa? Przewodniczący miał 12 min. na wygłoszenie własnego Oświadczenia, ale nie dał tego samego prawa Przewodniczącym klubów, mimo że takie prawo jest wpisane do Statutu Miasta. Wytłumaczył się, że nie ma takiego punktu w porządku obrad!

Zapraszamy do obejrzenia XXII Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie:

https://crv.pl/sesja-archiwalna-warminskomazurskier-rada_miejska_mragowa-kadencja_1-sesja_23