Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Warto było przypomnieć sobie te słowa. Jest w nich mowa o reprezentowaniu wspólnoty, rzetelnej pracy na rzecz ogółu mieszkańców. Nie ma tu ani słowa o otrzymywaniu stanowisk pracy dla swoich znajomych czy członków swojej rodziny.

Właśnie dzisiaj, podczas posiedzenia sesji, takie ślubowanie złożył nowy Radny Rady Miejskiej w Mrągowie Mirosław Moczydłowski, który zastąpił w radzie Magdalenę Lewkowicz, która zrezygnowała z pełnienia mandatu.

Zmiany w składzie Klubu Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Po złożeniu ślubowania i oficjalnym objęciu mandatu radny Rady Miejskiej Mirosław Moczydłowski złożył wniosek o włączenie go w radzie do Klubu Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej.

W związku z tym skład osobowy Klubu Radnych MIS wygląda następująco:

– Robert Wróbel – Przewodniczący Klubu

– Waldemar Cybul

– Agnieszka Pytel

– Mirosław Moczydłowski

Z przykrością musimy również poinformować wyborców, którzy w wyborach oddali głosy na Mrągowską Inicjatywę Społeczną, że radny Kamil Wojno opuścił szeregi Klub Radnych MISu bez podania konkretnej przyczyny.

Przedstawienie nowego radnego

Mirosław Moczydłowski ma 59 lat. Mieszka w Mrągowie od urodzenia. Ma żonę i dwie córki. Ukończył Politechnikę Białostocką. Był dyrektorem Mrągowskiego Centrum Kształcenia a od września 2018 r., po przekształceniu jest dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Jest to największa szkoła w powiecie mrągowskim. Był radnym poprzedniej kadencji. W wyborach samorządowych w 2018 r. startował z list wyborczych Komitetu Wyborczego Wyborców Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej.