W dniu dzisiejszym na sesji Rady Miejskiej zdecydowana większość radnych POPARŁA przygotowane przez radnych MIS oświadczenie o zrekompensowaniu utraconego wynagrodzenia wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty za okres strajku w oświacie.

Treść oświadczenia poniżej.

OŚWIADCZENIE RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zrekompensowania utraconego wynagrodzenia wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty za okres strajku w oświacie

Na podstawie § 66 pkt 3 Statutu Miasta Mrągowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/7/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2019 r., poz.1772) Rada Miejska w Mrągowie oświadcza, co następuje:

Rada Miejska w Mrągowie z niepokojem obserwuje sytuację w oświacie, w szczególności ostatnie wydarzenia związane ze strajkiem nauczycieli i innych pracowników oświaty, zapoczątkowanym w kwietniu 2019 r. Rada Miejska w Mrągowie solidaryzuje się z nauczycielami i w tym celu zwraca się do Burmistrza Miasta Mrągowo z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych działań, zmierzających do zrekompensowania utraconego wynagrodzenia wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty, za okres strajku w oświacie zapoczątkowanego w kwietniu 2019 r.”

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Cybul