WYDARZENIA KULTURALNE

dostęp do dóbr kultury

MIASTO PRZYJAZNĄ PRZESTRZENIĄ

tworzenie miejsc aktywności towarzyskiej i kulturalnej

MIESZKANIEC PARTNEREM

wspólne miasto – wspólna przyszłość

PROMOCJA MRĄGOWA

opracowanie strategii promocyjnej miastać

MRĄGOWSKI PAKIET BIZNESU

przedsiębiorca partnerem samorządu

Wspólny wniosek o nową uchwałę podatkową

Wspólny wniosek o nową uchwałę podatkową

Szanowni Państwo, Mrągowskie lokale gastronomiczne od ponad pół roku działają w ograniczonym zakresie oferując swoje usługi jedynie w postaci dań na wynos. Mrągowscy hotelarze od wielu miesięcy nie mogą przyjmować gości. A z komunikatów rządowych wiemy, że nie będą...

czytaj dalej
Po co Burmistrzowi ochrona „swoich” radnych?

Po co Burmistrzowi ochrona „swoich” radnych?

Ustawa o samorządzie gminnym, która jest „swoistym drogowskazem” dla funkcjonowania samorządów lokalnych (miejskich, gminnych) w artykule 18a informuje, iż samorząd lokalny w celu kontroli działań podejmowanych przez Burmistrza oraz kontroli gminnych jednostek...

czytaj dalej
Co do ukrycia ma Pan Burmistrz?

Co do ukrycia ma Pan Burmistrz?

Wszyscy obywatele naszego kraju, niezależnie od pełnionej funkcji mają prawo do tego by móc sprawdzać, kontrolować i weryfikować działania podejmowane przez władze publiczne. Niezależnie od tego działania te czy dotyczą lokalnych władz samorządowych czy też władz na...

czytaj dalej