Czy „remont” ul. Kościelnej w Mrągowie w wykonaniu Pana dr hab. Stanisława Bułajewskiego – Burmistrza Miasta Mrągowa to przykład braku profesjonalizmu, niezrozumienia walorów historycznych naszego miasta, lekceważenie opinii mieszkańców, lekceważenie prawa, manipulacji oraz zaplanowanych kłamstw❓ Jaka jest prawda❓ Dzięki „pozyskaniu” części radnych oraz ich bezrefleksyjnego wsparcia Pan Burmistrz uczynił z finansów naszego miasta prywatny folwark, w którym bez kontroli przepuszcza nasze publiczne pieniądze na swoje fanaberie.

Zapraszamy do lektury artykułu na temat „Smutnej historii pewnej ulicy w mieście Mrągowo”, w którym jako radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, na podstawie dokumentów z różnych krajowych instytucji, przedstawimy kłamstwa i manipulacje Burmistrza Bułajewskiego. Warto postawić już dziś pytania‼ Co zarzucają Burmistrzowi Bułajewskiemu organy kontroli❓ Jakie przepisy z premedytacją złamał❓ Ile będzie nas to kosztowało❓ Jak próbował oszukać mieszkańców❓

 

Przygotowania do inwestycji i jej realizacja. Kłamstwo pierwsze !?

Urząd Miejski w Mrągowie po raz pierwszy informacje o remoncie ul. Kościelnej opublikował na swoim profilu społecznościowym oraz w lokalnych mediach 16 października 2020 r:  https://www.facebook.com/UrzadMiejskiMragowo/photos/a.333772096678908/3665609810161770

Radość w mieście była wielka, tym bardziej, że Mrągowianie wnioskowali o remont tej ulicy w petycji podpisanej przez wielu mieszkańców i złożonej do Urzędu Miejskiego. Jednak niebawem okazało się, że remont tej historycznej ulicy miał polegać wyłącznie na zmianie nawierzchni asfaltowej.

Jeszcze przed rozpoczęciem prac w październiku 2020 r., podczas posiedzenia już nieistniejącej komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia, (zlikwidowana głosami „rządzącej większości”: https://mis.mragowo.pl/bo-komisja-przedstawia-negatywne-opinie-na-propozycje-pana-burmistrza/ ), radni MIS zadawali pytania zastępcy Burmistrza Tadeuszowi Łapce:

– Czy w związku z zaplanowanymi pracami na ul. Kościelnej jest wymagana zgoda Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (W-MWKZ)?
– Czy takie uzgodnienie nie jest wymagane w związku z tym, że remont dotyczy obrębu miasta, który znajduje się w tzw. ścisłej konserwatorskiej ochronie?

Odpowiedź, jaką podczas komisji otrzymali radni była jasna i zdecydowana! Zastępca Burmistrza odpowiedział radnym, że w związku z tym, że w ramach zaplanowanego remontu wymieniają tylko asfalt stary na nowy, to takie zezwolenie nie jest wymagane. Dlatego też, zgodnie z przedstawioną informacją kilka dni później na ul. Kościelną wjechały maszyny, które zerwały stary asfalt i przygotowały odkrytą powierzchnię do ponownego zabezpieczenia. Wielkie zdziwienie mieszkańców wzbudził fakt, że odkryty zabytkowy bruk wykonany z kamienia polnego pokryto na nowo asfaltem. Ale pewnego dnia remont został nagle wstrzymany, z ul. Kościelnej zniknęły maszyny wykonawcy, a remont nie został dokończony do dnia dzisiejszego. Czy udzielając odpowiedzi Burmistrz Łapka wiedział o koniecznych i wymaganych pozwoleniach a mimo to skłamał? Czy osoba zaufania społecznego jaką jest Burmistrz mogła rozmyślnie wprowadzać w błąd radnych i mieszkańców?

Dlaczego Remont na Kościelnej nie został ukończony? Kłamstwo drugie !?

Jak się szybko okazało, prace na ul. Kościelnej zostały nagle wstrzymane! Szeroko o tym fakcie pisali radni Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej na swoim profilu FB. Fragment materiału – „W pierwszej kolejności informujemy Państwa, że roboty budowlane prowadzone na ul. Kościelnej zostały wstrzymane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Roboty zostały wstrzymane we wtorek 10 listopada w czasie prac związanych z układaniem bitumu.”, tzn. podczas wylewania masy asfaltowej na remontowanej ulicy: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=214984106710768&id=110460153829831

Na wiele pytań, które pojawiły się wokół sprawy ul. Kościelnej z odpowiedzią musieliśmy czekać do kolejnej sesji Rady Miejskiej (XXVIII zwołana w trybie korespondencyjnym w dniu 26 listopada 2020 r.). Podczas jej trwania na pytania odpowiedział osobiście Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski. Przekazał radnym i mieszkańcom naszego miasta, że podczas prac remontowo – konserwatorskich odkryto stary zabytkowy bruk. I w trosce o zachowanie tak cennego znaleziska, zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora w Olsztynie z pytaniem – “Co Urząd Miejski ma z tym znaleziskiem zrobić?”

 

Źródło – nagranie XXVIII sesji RM z 26 listopada 2020 r. – całość dostępna na www.mragowop.pl

Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski udzielił wszystkim odpowiedzi, że: „Jak Państwo dobrze wiecie, chodziło nam o naprawę nawierzchni na ul. Kościelnej, ale w związku z tym, że pewien kawałek od. ul. Ratuszowej po zdemontowaniu nawierzchni asfaltowej zauważyliśmy, że tak zwane „kocie łby” są w dosyć dobrym stanie podjąłem decyzję o tym żeby zgłosić się do Konserwatora i uzgodnić dalsze działania odnośnie tego fragmentu, więc podchodzimy do tej ulicy w wielkim szacunkiem, z szacunkiem do Konserwatora zabytków. Będziemy teraz uzgadniać z Konserwatorem w jakim stopniu będziemy naprawiali ten fragment, który wyłonił się spod nawierzchni asfaltowej. I tyle!

Ale my postanowiliśmy to sprawdzić już wcześniej! W związku z tym w dniu 18 listopada 2020 r. radny Robert Wróbel z Klubu Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z prośbą o udzielenie kilku odpowiedzi odnośnie procedur jakie Urząd Miejski powinien spełnić jako inwestor prowadzący remont na obszarze objętym ochroną konserwatorską? Pytał również o to, czy przed rozpoczęciem inwestycji ratusz podejmował kontakt z konserwatorem w tej sprawie, by uzyskać odpowiednie zezwolenia na rozpoczęcie zaplanowanej inwestycji?

Przypomnijmy w tym miejscu fakt, o którym powinien wiedzieć każdy inwestor, a tym bardziej Urząd Miejski w Mrągowie, że teren historycznego śródmieścia jest wpisany do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny starego miasta oraz znajduje się w obszarze nawarstwień kulturowych, czyli jest w tzw. strefie archeologicznej. Co oznacza, że wszelkie prace budowlane czy remontowe powinny uzyskać odpowiednie pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w postaci stosownej decyzji administracyjnej.

Z odpowiedzi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie wynika jednoznacznie, że Burmistrz Bułajewski rozmyślnie przedstawił nieprawdę , bo to nie on po „odkryciu ładnego bruku” zwrócił się o konsultacje do konserwatora zabytków, ale otrzymał administracyjny nakaz zaprzestania dalszych prac!

Odpowiedz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 30.11.

Czy to kolejny przykład megalomanii oraz braku kompetencji?

Jak miło było usłyszeć zapewnienia i troskę, w głosie naszego Burmistrza o zachowaniu historycznego wizerunku naszego miasta. Jak miło było słuchać jak podczas swojej kwiecistej wypowiedział Pan Bułajewski kolejny raz próbował budować swój autorytet wśród mieszkańców, by pokazać się jako zaradny i troskliwy gospodarz miasta. Zapewne wielu oglądających i słuchających dało się nabrać na tą aktorską grę! Ale jak się okazało, prawda była zupełnie gdzie indziej a Stanisław Bułajewski, Burmistrz Miasta Mrągowo dopuścił się nieprawdy wprowadzając umyślnie opinię publiczną w błąd.

A mama mówiła, że „kłamstwo ma krótkie nóżki”

Zdawaliśmy sobie sprawę, że czekając na odpowiedzi z Urzędu Miejskiego będziemy bawić się z Panem Burmistrzem w tzw. „urzędnicze przepychanie pismami”. Dlatego też postanowiliśmy zapytać inne instytucje, które powinny zgodnie z prawem posiadać informacje na temat remontu ul. Kościelnej w Mrągowie. Ale oczywiście pierwszym pytanym był Urząd Miejski i Pan Burmistrz Bułajewski. Dlatego w imieniu radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej wysłaliśmy w dniu 25 lutego 2021 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w którym pytaliśmy Urząd Miasta o wszystkie kwestie związane z remontem ul. Kościelnej.

Okazało się, że Pan Burmistrz potraktował nasz wniosek tak jak inne dotychczasowe zapytania czy interpelacje i rozpoczął procedurę „rzucania kłód pod nasze nogi”. Na początek w piśmie z dnia 12 marca 2021 r. zażądał od naszego radnego Waldemara Cybula przedstawienia pełnomocnictwa do składania zapytań i wniosków w imieniu Klubu Radnych Mrągowskiej Inicjatyw Społecznej. Oczywiście przedłożyliśmy takie upoważnienie mimo tego, że ustawa takowego nie wymaga a jak dotychczas żaden urząd nie wystąpił z takim roszczeniem a wnioski składaliśmy już do wielu instytucji.

załącznik nr 4 UM – wniosek o udostępnienie informacji publicznej

załącznik nr 5 – pełnomocnictwo

Po przedłożeniu pełnomocnictwa, dopiero w dniu 30 kwietnia 2021 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miejskiego, która bardzo nas zaskoczyła. Ale to był dopiero początek zaskakujących niespodzianek i faktów do których dotarliśmy.

Załącznik nr 6 – odpowiedź UM

Od objęcia stanowiska przez Burmistrza Bułajewskiego Urząd Miejski przestał działać jawnie i coraz bardziej utrudnia dostęp do wielu dokumentów. Dlatego też postanowiliśmy zapytać inne instytucje, które powinny posiadać informacje na temat remontu ul. Kościelnej w Mrągowie. Zapytaliśmy między innymi Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie a ostatecznie nawet Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. W przypadku tych instytucji, otrzymanie odpowiedzi na zadane pytania było oczywiście dużo łatwiejsze.

W kolejnej II części artykułu, który opublikujemy jutro (21.05), przedstawimy Państwu kolejne nieprawdy i manipulacje, ale też przykłady łamania przepisów prawa przez naszego Burmistrza Bułajewskiego. Pokażemy ile miasto Mrągowo już zapłaciło za „remont” ul. Kościelnej oraz jakie kary finansowe będziemy musieli płacić za takie decyzje włodarzy.

 

Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Cybul Waldemar

Wróbel Robert

Pytel Agnieszka

Moczydłowski Mirosław