Stoi na stacji lokomotywa ………

Dzisiaj, decyzją ministra Marcina Horały, bierzemy współodpowiedzialność finansową za odtworzenie jej istotnej części, linii do Mikołajek i Mrągowa – MÓWI STANISŁAW BUŁAJEWSKI, BURMISTRZ MRĄGOWA.

Harmonogram zdarzeń

27 stycznia br.

W lokalnych oraz niektórych ogólnopolskich mediach pojawia się informacja o podpisaniu porozumienia dającego „ogromne szanse” na powrót kolei do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na której skorzystają wszyscy mieszkańcy i odwiedzający nasz rejon turyści.

Chodzi tu o modernizację linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki, która została zakwalifikowana do drugiego etapu naboru w ramach Programu Kolej+.

W ramach podpisanego porozumienia spółka Centralny Port Komunikacyjny dofinansuje prace przygotowawcze dla modernizacji linii nr 223 a kwota dofinansowania deklarowana ze strony CPK wyniesie do 20 mln zł.

Resztę potrzebnego wkładu własnego samorządu sfinansuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz władze Mrągowa, Biskupca i Orzysza. Inwestorem w ramach Programu Kolej+ będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Łączny koszt całej inwestycji ma wynieść ok. 400 mln zł.

Informacje ten temat możecie znaleźć pod poniższymi linkami:

Informacja opublikowana na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego

https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci/kolej-na-mazury-cpk-dofinansuje-modernizacje-linii-przez-mragowo-i-mikolajki

Informacja opublikowana na stronie miasta Mrągowo

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6424-kolej-na-mazury-cpk-dofinansuje-modernizacje-linii-przez-mragowo-i-mikolajki?fbclid=IwAR1i5PiVsNaJPRh00k5cb6ubaC7Qdq6AXtbH7A8GhnqkeePqc8r-4R64TAU

Tym samym wydarzeniem chwali się także Pani Senator Małgorzata Kopiczko, która reprezentuje PiS.

Informacja na ten temat znalazła się w materiale elk.wm.pl pod tytułem – „Dzięki pomocy Senator Kopiczko pociągi znowu pojadą linią 223”.

https://elk.wm.pl/690022,Dzieki-pomocy-Senator-Kopiczko-pociagi-znowu-pojada-linia-232.html?fbclid=IwAR1BCBgM5B0IhGlTaHy8bGOkXMiRs_KI7cD9du2UKxkBLVveMu29bb9IWtI

28 stycznia br.

godz. 10.00

Rozpoczyna się kolejna „korespondencyjna” sesja Rady Miejskiej, która nie pozwala radnym na swobodną dyskusję, a podczas której ważą się losy przyszłości spółek miejskich. To podczas tej sesji Burmistrz postanawia wprowadzić do porządku obrad „podrzutka”, tj. uchwałę która pojawia się nagle i bez zapowiedzi.

godz. 10.30

Radni po otrzymaniu ogólnych informacji, które zostały przedstawione słownie przez Burmistrza na temat podpisanego porozumienia ze spółką CPK, wprowadzają do porządku obrad uchwałę, którą mają otrzymać do zapoznania się pocztą elektroniczną.

godz. 11.26

Radni otrzymują na swoje skrzynki mailowe materiały dotyczące zmienionej uchwały o połączeniu spółek miejskich oraz projekt uchwały dotyczącej modernizacji linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki

KOLEJ Plus projekt uchwały – plik do pobrania

godz. 16.40

Głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej modernizacji linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki.

Po pobieżnej analizie przesłanego projektu uchwały, uzasadnienia oraz treści porozumienia pojawia się sporo pytań i wątpliwości. Wątpliwości nie do samego projektu powrotu pociągów na linię kolejową nr 223 ale co do formy zawarcia porozumienia oraz ewentualnych kosztów finansowych dla budżetu naszego miasta na kolejne lata.

Pierwszą i najważniejszą wątpliwością jest sama wartość projektu. W swoim komunikacie i grafikach Centralny Port Komunikacyjny podaję kwotę 400 000 000 zł. Zaś w uzasadnieniu Burmistrza znajdujemy już kwotę 650 000 000. Skąd wzrost o kwotę bagatela – 250 000 000 zł.

Kolejną wątpliwość budzi fakt dofinansowania wkładu własnego samorządów na poziomie 80 250 000 zł. Wiemy, iż zgodnie z projektem 50 % wkładu własnego dofinansować ma Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego zaś drugie 50% samorządy znajdujące się na trasie linii kolejowej Czerwonka – Orzysz.

Nasuwają się zatem kolejne pytania! Dlaczego dwa pozostałe samorządy wymienione w komunikacie Centralnego Portu Komunikacyjnego, tj. Biskupiec i Orzysz nie podpisały na dzień dzisiejszy takiego porozumienia. Dlaczego inne samorządy naszego powiatu, których dotyczy projekt (Mikołajki, Gmina Mrągowo, Sorkwity) nie podjęły tak ryzykownych deklaracji?

Dodajmy, że temat modernizacji linii kolejowej nr 223 dotyczy dziesięciu samorządów a tylko Burmistrz Mrągowa w asyście europosła Karskiego z PIS podpisuje porozumienie.

Dzisiaj, decyzją ministra Marcina Horały, bierzemy współodpowiedzialność finansową za odtworzenie jej istotnej części, linii do Mikołajek i Mrągowa – MÓWI STANISŁAW BUŁAJEWSKI, BURMISTRZ MRĄGOWA.

Nasze stanowisko w tej sprawie!

Szanowni Państwo!

Wszystkim radnym Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej zależy na przywróceniu linii kolejowej nr 223, która da nam możliwość podróżowania zarówno w kierunku Olsztyna czy Ełku. Dokładnie wiemy, że kolej to ważny i nieodzowny element transportu osobowego oraz transportu przemysłowego. Kolej pozwala na rozwój miasta pod względem turystycznym i gospodarczym.

Lecz nie możemy zgodzić się na zbyt pochopne decyzje, które podejmowane są przez Burmistrza i niektórych radnych na podstawie komunikatów propagandowych partii rządzącej i mają wyłącznie postać niesprecyzowanych porozumień oraz pięknych slajdów, które znamy z telewizji publicznej.

Jako radni ponosimy odpowiedzialność za rozwój oraz budżet naszego miasta. Czy mamy bezrefleksyjnie zobowiązać się do ponoszenia kosztów inwestycji rządowej kosztem lokalnego budżetu (inwestycje lokalne, organizacja imprez kulturalnych czy sportowych)? Dlaczego takiej decyzji nie podjęły inne samorządy?

Szanowni Państwo. Jesteśmy otwarci na rozmowy, negocjacje i lobbowanie w tej kwestii ale nie możemy pochopnie podejmować tak odpowiedzialnych decyzji. Jesteśmy ZA rozwojem naszego miasta ale w sposób rozsądny i w pełni przemyślany.

Z poważaniem

Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej