W najbliższy piątek 11 grudnia o godzinie 16:00 odbędzie się XXIX sesja rady miejskiej. W porządku obrad ponownie znalazła się uchwała dotycząca podwyżek za śmieci, związku z uchyleniem poprzedniej uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

Temat wraca jak bumerang.

Uchwała, która była procedowana kilka tygodni temu wywołała wiele emocji i komentarzy związku przegłosowanymi podwyżkami. Co prawda Wojewoda opublikował uchwalę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 03 listopada 2020 r. ale kilka dni później Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie unieważniła tą uchwałę w całości.

Podobny los spotkał również inne uchwały przyjęte przez rządzącą większość w radzie miejskiej na XXVII sesji rady miejskiej w dniu 29 października 2020 r.

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jst – posiedzenie
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE
w dniu 18 listopada 2020 r.

Czy termin i godzina sesji jest przypadkowa?

O fakcie unieważnienia uchwał przez RIO Olsztyn, radni dowiedzieli się dopiero w dniu 26 listopada br., w momencie kiedy Pan Burmistrz wprowadził za zgodą „swoich radnych” do porządku obrad aż pięć uchwał, które wymagały „mikro poprawek”!

Uchwały nieważne w całości, mają zostać ponownie przyjęte na najbliższej NADZWYCZAJNEJ sesji rady miejskiej w dniu 11 grudnia br., która została zaplanowana w formie zdalnej o godz. 16.00

Nasuwa się pytanie, czy termin, forma, dzień tygodnia to zbieg okoliczności czy może zaplanowana akcja by jak najmniej osób mogło zapoznać się z „mikro poprawkami” przygotowanymi przez Burmistrza.

W załączniku do materiału prezentujemy treść wszystkich uchwał przygotowany na piątkową nadzwyczajną sesję RM.

A co ze śmieciami?

Zobaczymy jakie decyzję podejmą radni podczas sesji a poniżej w formie tabeli prezentujemy jak będą kształtować się ceny za śmieci jeśli zaproponowana uchwała uzyska akceptację radnych!

do pobrania: Zaproszenie na XXIX Sesję z materiałami