Szanowni Państwo,

Mrągowskie lokale gastronomiczne od ponad pół roku działają w ograniczonym zakresie oferując swoje usługi jedynie w postaci dań na wynos. Mrągowscy hotelarze od wielu miesięcy nie mogą przyjmować gości. A z komunikatów rządowych wiemy, że nie będą mogli funkcjonować także w czasie nadchodzącej majówki. Branża beauty została całkowicie zamknięta z dniem 27 marca br. i pozostaje zamknięta do dnia dzisiejszego.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że taka sytuacja odbija się negatywnie na kondycji finansowej zarówno przedsiębiorców z wymienionych branż jak również przedsiębiorców z branż ściśle z nimi współpracujących. Dlatego też, mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej jako kluby radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej wystąpiliśmy do Burmistrza Miasta Pana Stanisława Bułajewskiego z apelem o przygotowanie uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy znaleźli się w złej sytuacji finansowej z powodu COVID-19.

Taką możliwość samorządom dają zapisy t.zw. Tarczy 6.0, tj. nowelizacji z dnia 9 grudnia 2020 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 15p ust. 1. „Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.” Liczymy na to, że nasz wspólny wniosek uzyska akceptację ze strony Urzędu Miejskiego.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Jakub Doraczyński                                                                   Robert Wróbel

Przewodniczący Klubu                                                  Przewodniczący Klubu

Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej                     Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

 

 

Treść pisma skierowanego do sekretariatu Urzędu Miejskiego (PDF): Wniosek o uchwałę podatkową