Mieszkańcy Mrągowa!

W poniedziałek 21.06 pierwszy raz od prawie roku odbędzie się w Mrągowie sesja Rady Miejskiej w trybie normalnym, czyli stacjonarnym. Będzie to posiedzenie podczas, którego będą mogli brać udział mieszkańcy. Ponieważ nie wiemy w jaki sposób mieszkańcy będą mogli zadawać pytania i brać udział w dyskusji nt. stanu miasta podczas Sesji w dniu 24.06 dlatego proponujemy rozwiązanie “zastępcze”

Zapraszamy na godzinę 16.00 do Sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Poniższa treść z programem ukazała się na stronie Urzędu Miejskiego:

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie. Zaproszenie

Na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 16 pkt 1, Statutu Miasta Mrągowa, na wniosek grupy radnych

ZWOŁUJĘ

XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Ogłoszenie porządku obrad.
  3. Analiza Raportu o stanie Gminy Miasta Mrągowo za rok 2020.
  4. Analiza sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
  8. Zamknięcie posiedzenia.