XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie odbędzie się w trybie korespondencyjnym 26 listopada 2020 2 (czwartek) o 10.00.

Porządek obrad przewiduje:

W pkt 4. jako uchwała nr 5. „proponuje” się zmianę Statutu Miasta polegającą na likwidacji Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia. Czy dziedziny naszego życia, którymi zajmuje się komisja są już dla Pana Burmistrza bez znaczenia?