Program wyborczy kandydata na
Burmistrza Mrągowa Waldemara Cybula

oraz kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego
Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Wspólne miasto Wspólna przyszłość!

Szanowni Mieszkańcy Mrągowa,

21 października br. odbędą się wybory samorządowe, w których wybierzemy Burmistrza  oraz radnych Rady Miejskiej. Chcemy zmieniać Nasze miasto dlatego przedstawiamy Państwu długofalowy, konkretny i realny program, który będziemy realizować.
Jest to dobry program dla Mrągowa, dlatego prosimy Państwa o głos na kandydatów KW Mrągowska Inicjatywa Społeczna oraz na mnie jako kandydata na Burmistrza.

 Mrągowska Inicjatywa Społeczna stawia na przejrzystość działań oraz rzeczywisty dialog społeczny, gdzie mieszkaniec jest partnerem. Podstawowym filarem rozwoju jest lokalna przedsiębiorczość, w tym turystyka. Zapewnimy należyte urzędowe wsparcie dla rozwoju gospodarczego, nie tylko pozyskując nowych przedsiębiorców na terenach inwestycyjnych, ale także ożywiając śródmieście.

Promocja gospodarcza i turystyczna stanie się ważny aspektem działań Mrągowa. Mrągowo to miasto turystyczne, w którym ogromną rolę odgrywa infrastruktura sportowo – rekreacyjna. Poprawa warunków aktywnego wypoczynku i rekreacji to nasz cel.

Zapoznaj się z programem MIS-u dla Mrągowa!

Mrągowski Pakiet Biznesu

Mrągowski Pakiet Biznesu pobudzi działanie lokalnych firm oraz przyciągnie kolejnych inwestorów. Stawiamy na przejrzystość działań i profesjonalne podejście a przede wszystkim na promocję gospodarczą Mrągowa!

 • Powołamy Zespół obsługi inwestora i przedsiębiorcy w Urzędzie, zajmującym się wsparciem merytorycznym i prawnym, a przede wszystkim realizującym promocję gospodarczą
 • Wprowadzimy transparentne działanie Miasta w stosunku do przedsiębiorców, partnerstwo od początku do końca
 • Mrągowo musi wykorzystać gospodarczo modernizację drogi szybkiego ruchu nr 16, która dotrze bezpośrednio do naszych terenów inwestycyjnych!
 • zagospodarowanie przygotowanych i stworzenie nowych terenów inwestycyjnych w naszym mieście,
 • wprowadzenie procedury „szybkiej ścieżki legislacyjnej” w Urzędzie Miejskim dla inwestujących na terenach miasta,
 • Wsparcie lokalnego biznesu poprzez modernizację targowiska miejskiego
 • wprowadzenie programu wsparcia budownictwa mieszkalnego

 

Aktywny mieszkaniec

 • Stworzenie strefy relaksu i aktywności na plaży miejskiej przy oś. Grunwaldzkim
  (unowocześnienie boisk, stworzenie zaplecza socjalno-gastronomicznego)
 • modernizacja stadionu miejskiego wraz z bieżnią tartanową
 • wspieranie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych
 • stypendia dla sportowo uzdolnionej młodzieży oraz promowanie młodych talentów
 • modernizacja i przedłużenie promenady nad jeziorem Czos
 • wprowadzenie „bonów sportowych” ze środków profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
 • stworzenie Mrągowskiego Centrum Sportu – jednego, miejskiego zarządcy infrastruktury struktury sportowej i rekreacyjnej
 • Połączenie ścieżek rowerowych
 • Przejrzysty podział środków przeznaczonych na sport
 • Stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku w parku Sikorskiego

 

Edukacja dzieci i młodzieży

To inwestycja w przyszłość. Szkoła musi być miejscem bezpiecznym, przyjaznym i otwartym, musi zapewniać jak najlepsze warunki rozwoju naszych dzieci.

 

 • Zwiększenie oferty sportowo – rekreacyjnej poprzez efektywne wykorzystanie istniejących obiektów sportowych dzięki utworzeniu Mrągowskiego Centrum Sportu
 • Programu Nauczania Pływania dla dzieci ze szkół podstawowych
 • System stypendialny dla dzieci i młodzieży zdolnej
 • Działania zwiększające liczbę miejsc w przedszkolach, żłobkach oraz wspieranie punktów opieki nad dzieckiem
 • Budowa nowego przedszkola miejskiego
 • Nowoczesne wyposażenie pracowni szkolnych
 • Wsparcie działalności organizacji zajmujących się edukacją młodzieży np. harcerstwo
 • Powołanie Rady Młodzieży

 

 

Mieszkaniec Partnerem Miasta

Miasto Mrągowo musi być parterem dla mieszkańców, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców, stowarzyszeń.

 

 • By dobrze zarządzać miastem należy otworzyć Ratusz na dialog z mieszkańcami.
 • Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi (place zabaw, parkingi, monitoring)
 • Nadanie odpowiedniej rangi dla współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi
 • Budżet Obywatelski bardziej obywatelski
 • Polityka społeczna oparta na współpracy z organizacjami oraz przedstawicielami powołanych organów doradczych (Rada Sportu, Rada Seniorów, Rada Biznesu)
 • Dzienny Dom Opieki Seniora

 

 

Komunikacja i transport

 

 • Aktywne działania w porozumieniu z innymi Samorządami w celu przywrócenia funkcjonowania linii kolejowej do Mrągowa
 • Bezpłatna komunikacja miejska dla mieszkańców Mrągowa
 • Poprawa dostępności przestrzeni parkingowej dzięki stworzeniu systemu informacji miejskiej o parkingach
 • Poprawa infrastruktury parkingowej w obrębie plaży miejskiej oraz mrągowskiego amfiteatru

 

 

Program dla śródmieścia

Wspólne rozumienie miasta jako przestrzeni codziennego życia i aktywności towarzyskiej, społecznej, kulturalnej i obywatelskiej

 

 • Dostosowanie centrum miasta nad jeziorem do realizacji wydarzeń kulturalnych i plenerowych
 • Realizacja projektów zmierzających do odrodzenia działalności gospodarczej w śródmieściu
 • Bezpłatna komunikacja miejska dla mieszkańców Mrągowa, by zmniejszyć ruch samochodowy
 • Rewitalizacja ulic w obrębie ulicy Roosevelta
 • Poprawa stanu nawierzchni ulic Warszawskiej i Królewieckiej

 

 

Inwestycje miejskie

 

 • Projekt „słoneczna szkoła” polegający na wdrożeniu programu instalacji kolektorów słonecznych na budynkachszkolnych
 • Budowa nowego przedszkola miejskiego
 • Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej, kanalizacji burzowej.
 • Modernizacja oświetlenia miejskiego w oparciu o technologie odnawialnych źródeł energii
 • Modernizacja targowiska miejskiego
 • Poprawa stanu nawierzchni ulic Warszawskiej i Królewieckiej
 • Poprawienie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie monitoringu miejskiego
 • wdrożenie programu ograniczającego zanieczyszczenie smogiem

 

 

Promocja turystyczna i kulturalna

 

 • Stworzenie budżetu i programu promocji turystyczno-kulturalnej miasta
 • Organizacja Jarmarku Mazurskiego podsumowującego sezon
 • Dzień Promocji Mrągowskich Stowarzyszeń
 • Współpraca z lokalnymi Samorządami w zakresie promocji turystycznej

 

Mrągowskie Centrum Sportu

Rozwój sportu szkolnego, powszechnego, wyczynowego oraz zróżnicowane formy aktywności fizycznej to nasz cel.

Dlaczego w Mrągowie potrzebne jest Mrągowskie Centrum Sportu?

Ponieważ:

– pojawi się jeden zarządca obiektów sportowych w mieście, który będzie odpowiadał za ich prawidłowe funkcjonowanie,
– rozwinie promocję dużych imprez sportowych w naszym mieście,
– profesjonalnie przygotuje bezpłatne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
– zapewni efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na profilaktykę,
– ustali wspólny kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych,
– zadba o modernizację  istniejących obiektów sportowych i tworzenie nowych