Radni MIS pytają

STRONA W TRAKCIE UZUPEŁNIANIA

INTERPELACJE

2019 r.

03.01. Modernizacja promenady w celu przystosowania do wymogów ciągu pieszo – rowerowego na całej długości: OP.0003.16.2019

03.01. Komunikacja miejska: OP.0003.17.2019

03.01. Wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji Parkingowej: OP.0003.18.2019

03.06. W sprawach: 1) Kosztów remontu gabinetu Burmistrza, 2) Wynagrodzenie Burmistrza, 3) Prowadzone audyty, 4) Zmiany kadrowe w UM, 5) Praca zarobkowa Burmistrza, 6) Zmiany osobowe w Radach Nadzorczych: OP.0003.20.2019

03.15. Skatepark przy ul. Mickiewicza: OP.0003.22.2019

03.15. Zagospodarowanie pl. Kajki oraz zielonego skweru przed Przychodnia Zdrowia: OP.0003.23.2019

03.25. Doświetlenie mostku przy ul. Parkowej: OP.0003.30.2019

07.09. Regulamin plakatowania miejskich słupów informacyjnych: OP.0003.65.2019

07.17. Brak wiaty śmietnikowej przy ul. Parkowej: OP.0003.73.2019

08.06. Zalewanie posesji przy ul. Kochanowskiego: OP.0003.72.2019

08.28. Skład Rad Nadzorczych spółek miejskich: OP.0003.81.2019

09.17. Modernizacja nawierzchni Parkuru: OP.0003.88.2019

10.04. Podsumowanie 7 – miesięcznej działalności II wiceburmistrza: OP.0003.96.2019

11.26. Komunikacji miejskiej: OP.0003.114.2019, w odpowiedzi na interpelację z dnia 03.01. OP.0003.17.2019

11.29. Sposób i termin udzielenia rekompensaty nauczycielom w związku z utraconym wynagrodzeniem za okres strajku: OP.0003.115.2019

2020 r.

02.12. Poszerzenie strefy parkowania przy hali sportowo – widowiskowej: OP.0003.8.2020

03.03. Pozwy sądowe skierowane do Miasta Mrągowa: OP.0003.19.2020, w odpowiedzi na odpowiedz na interpelację z 02.11. ?

04.17. Sprawozdania Burmistrza przedstawiane Radzie: OP.0003.24.2020, OP.0003.24.cd.2020

04.20. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mrągowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie: OP.0003.25.2020

04.20. Stan realizacji inwestycji” Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Mrągowa”: OP.003.27.2020

04.20. Podsumowanie rocznej działalności II z-cy Burmistrza Miasta Mrągowa: OP.0003.26.2020

04.23. Dofinansowanie szkoleń z budżetu Miasta Mrągowa: OP.0003.28.2020

05.07. Motywy decyzji o unieważnieniu przetargu na „Budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta Mrągowa”: OP.0003.30.2020

05.12. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie: OP.0003.32.2020

05.15. uzupełnienie niewystarczającej odpowiedzi w sprawie pozwów sądowych oraz ponaglenie w sprawie dokumentów pozwów sądowych (05.04): OP.0003.12.19.2020

05.26. Informacja dotycząca funkcjonowania komunikacji miejskiej w Mrągowie: OP.0003.34.2020

06.01. Badania geologiczne w Parku Słowackiego: OP.0003.36.2020

06.08. Informacji dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej: BR.0003.37.2020 w odpowiedzi na 05.26. Informacja dotycząca funkcjonowania komunikacji miejskiej w Mrągowie: OP.0003.34.2020

09.16. Poprawa drogi w Parku Sikorskiego w kierunku ul. Spacerowej: BR.0003.58.2020

09.16. Badanie geologiczne w Parku Słowackiego: OP.0003.36.2020

10.08. Wydatkowanie kwoty 30 tys. ze środków UM w Mrągowie oraz innych faktur otrzymanych od Miasteczka Westernowego Mrongoville sp. z o. o.: BR.0003.66.2020

10.14. Informacji o wydanych zwolnieniach z  podatku od nieruchomości przedsiębiorców w związku z Covid – 19: BR.0003.64.2020

11.02. Działania podjęte przez UM w związku z zamknięciem cmentarzy i nekropolii: BR.0003.71.2020

11.13. Wydatkowanie środków rządowych przekazanych w postaci promesy podczas kampanii wyborczej: BR.0003.72.2020

11.20. Poprawności przeprowadzenia postępowania konkursu na stypendium Burmistrza: BR.0003.79.2020

11.20. Uzyskanie przez Miasto Mrągowo statutu „Uzdrowiska”: BR.0003.80.2020

2021 r.

02.04. W sprawie czystości powietrza: BR.0003.2.2021

04.20. Usunięcie nieużywanego słupa elektrycznego przy ul. Piaskowej: BR.0003.15.2021 dot. usunięcia nieużywanego słupa elektrycznego przy ul. Piaskowej

05.06 W sprawie stanu Orlika przy ul. Żołnierskiej:  BR.0003.20.2021 dot. prac porządkowych na Orliku przy ul. Żołnierskiej

05.06  W sprawie stanu Orlika przy os. Mazurskim: BR.0003.19.2021 dot. prac porządkowych na Orliku przy ul. Żołnierskiej i Mazurskiej

Interpelacje czekające na odpowiedz

04.19. W sprawie uszkodzeń nawierzchni ul. 8 Maja: interpelacja w sprawie uszkodzeń nawierzchni ul. 8 Maja

04.20. Utrzymanie porządku w pobliżu mrągowskiej promenady: Interpelacja-czystość nabrzeża

04.22. W sprawie wykonania prac porządkowych po zimie na ul. Plutonowej.: Interpelacja – prace porządkowe na ul. Plutonowej

04.22. Usunięcie dziurawego asfaltu przed budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 1C: Interpelacja-nawierzchnia-Wojska-Polskiego 1C

04.22. 

04.23. Dlaczego na stronie www.mragowo.pl brak jest listy nagrodzonych medalem 670-lecia?” lista nagrodzonych medalem 670lecia

04.23. Powiększenie parkingu na terenie byłych Koszar Wojskowych po tzw. placu musztrowym: powiększenie parkingu placu musztrowego

04.23. Zapadnięta studzienka przy Wojska Polskiego 6h: zapadnieta-studzienka-przy-wojska-polskiego-6h

26.04. Przejście dla pieszych przez ul. Plutonową: przejście dla pieszych plutonowa

26.04. Zapadająca się studzienka na ul. Plutonowej: zapadająca się studzienka plutonowa

27.04. Brak łatwo dostępnych informacji o punktach odbioru zużytych baterii: zużyte baterie

28.04. Stan nawierzchni ul. Konopnickiej: Interpelacja – stan nawierzchni ul. Konopnickiej

29.04. Znakowane woreczki  w dystrybutorach pojemników na psie odchody: znakowane woreczki w dystrybutorach pojemników

30.04. Dostęp do informacji publicznej – diety radnych: udostepnienie-informacji-publicznej-diety radnych

04.05. Dotyczy Wykonania prac porządkowych na trenie miejski w obrębie Wojska Polskiego

05.05. Interpelacja – słupki zabezpieczające na ul. Mrongowiusza

05.05. interpelacja_Referat_NZK

07.05. Interpelacja – uszkodzone ławki na promenadzie

10.05. wydatki-ponoszone-na-szkolenia-i-doradztwo-w-zakresie-BHP

11.05. składowisko odpadów soltyskie

11.05. uszkodzony dach przy ul. Mrongowiusza 23

12.05. Interpelacja-poprawa-stanu-oznakowania-na-drogach-miejskich

14.05. Interpelacja-stan-wizerunkowy-Ratusza-Miejskiego

17.05. interpelacja-stan-nawierzchni-ul.-Rynkowej