„Dlaczego burmistrz chce mieć swojego przewodniczącego” ciąg dalszy, czyli pięć sesji Rady Miejskiej w 1,5 miesiąca.

Zaledwie 1,5 miesiąca temu grupa radnych odwołała Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie Waldemara Cybula (19.09.2019). Od tamtego czasu odbyło się aż pięć sesji (cztery w trybie nadzwyczajnym, jedną przeniesiono na inny termin), dwukrotnie wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym kwestionował uchwały, ale nie chaos jest najgorszy! Przede wszystkim zmiana Przewodniczącego negatywnie wpłynęła na kulturę prowadzenia dyskusji oraz kulturę pracy.

Czy można mówić o opozycyjnych radnych w małych miejscowościach?

Nie ma sporów ideologicznych. A budowa chodnika czy finansowanie szkoły nie zależy od tego, kto ma zapatrywania lewicowe czy prawicowe. Do tej pory, WSZYSTKIE uchwały jakie Pan burmistrz przedkładał Radzie Miejskiej były uchwalane. Bez znaczenia, kto był Przewodniczącym. Jak więc interpretować słowa Pana burmistrza Stanisława Bułajewskiego z XV sesji z 28 października: „Widzę tu głupie uśmiechy niektórych osób, ale nie pozwolimy Wam doprowadzić do ruiny tego miasta, bo Wam zależy na tym, by się źle działo w mieście i byłby być może problem, że sąd administracyjny, nie daj Boże, rozstrzygnąłby że rzeczywiście  sesja była nielegalna. Nie dopuścimy do tego, by się Wam to udało, bo Wam nie zależy by się dobrze w mieście działo tylko źle. Nie możecie się cały czas pogodzić  z tym, że mieszkańcy miasta Mrągowa wybrali na kadencję Stanisława Bułajewskiego i próbujecie podkładać mu nogi. My to naprawimy, szanujemy rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody, bo nie chcemy podejmować  ryzyka na którym Wam zależy”.

Część radnych obecnej Rady Miejskiej w Mrągowie podejmując decyzję w sprawie poszczególnych uchwał chce głosować świadomie, zgodnie z sumieniem, a więc znać wszystkie „za” i „przeciw”. Zadawanie pytań stało się jednak synonimem „totalnej opozycji”.

Jedynie uchwały źle przygotowane pod względem prawnym i źle zwołane sesje zostały zakwestionowane przez Wojewodę, ale na to wpływu poszczególni radni nie mają. Pojawił się podział na MY i ONI. Czy nie próbuje się zrzucić winy za własne błędy w postaci nieprzygotowanych poprawnie sesji (brak posiedzeń Komisji), „nieprzychylne” rozstrzygnięcia Wojewody na innych? Niestety następstwem takiego podejścia staje się coraz większa arogancja, brak szacunku dla dyskutantów (odłączanie mikrofonów, pyskówki w stosunku do radnych zadających pytania), poczucie bezkarności oraz oczywiste grubiaństwo. Prowadzący obrady (radni Miksza oraz Nikonor) nie byli skłonni reagować na takie działania.

Krótkie streszczenie ostatnich sesji Rady Miejskiej

XII Sesja (zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – dalej w trybie nadzwyczajnym) odbyła się 19 września o godz. 9.00 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej. Powołano także po raz pierwszy radnego Henryka Nikonora na Przewodniczącego. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 17 października Wojewoda uznał wybór za nieważny.

XII Sesja wznowienie posiedzenia tego samego dnia o godz. 18.15 i jej natychmiastowe zamkniecie. Zwołanie przez wiceprzewodniczącego Mariana Mikszę XIII sesji.

http://nowiny24.net/2019/09/19/przetasowania-w-mragowskiej-radzie-kilka-dni-po-roszadach-w-powiecie/

XIII Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbyła się 19 września o godz. 18.45 w sprawie powołania Przewodniczącego.

Powołano po raz drugi Henryka Nikonora. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21 października Wojewoda uznał ten wybór za nieważny.

http://nowiny24.net/2019/10/23/wojewoda-uniewaznil-uchwale-mragowska-rada-bez-przewodniczacego/

http://nowiny24.net/2019/09/20/radni-jak-w-amoku-dwie-sesje-w-jeden-dzien/

http://mragowo24.info/news/7029-mragowo-bez-przewodniczacego-rady

XIV Sesja przeniesiona z 26 września na 3  października na godz. 15.00.

W trosce o ważność sesji radni MISu oraz MWS zwrócili uwagę by sesję nie prowadził wątpliwie wybrany pod względem prawnym radny Nikonor, bo grozi to ewentualną nieskutecznością przyjętych uchwał. Niestety tego fragmentu sesji (ok. 15 min.) brak w archiwum transmisji.

Brakujący fragment sesji znajdą Państwo na: www.mis.mragowo.pl/416/xiv-sesja-ktorej-wlasciwie-nie-bylo

Sesja zostanie zapamiętana z tego, że radni „grupy trzymającej władzę” przerywali wypowiedzi odłączając mikrofony, przedwcześnie zamykali dyskusję oraz przeszkadzali wprowadzając chaos wypowiadając się poza mikrofonem.

XV Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się 28 października o godz. 9.00 w sprawie powołania Przewodniczącego. Po raz trzeci wybrano radnego Henryka Nikonora. W pamięci zapadnie chaotyczne jej prowadzenie przez wiceprzewodniczącego Mariana Mikszę.

Odpowiedz Pana burmistrza Stanisława Bułajewskiego na pytanie radnego Kamila Wojny: „Sesja nadzwyczajna rządzi się swoimi prawami. Porządek obrad jest prawidłowy  Przybyłem na tą sesję, żeby już nie było jakiejś delikatnej wpadki. Chcę Panu powiedzieć jeśli chodzi o wojewodę. Wojewoda zakwestionował te dwie sesje. Nie byłoby żadnego problemu abyśmy poszli dalej, poszli do sądu administracyjnego, bo rozstrzygnięcia sądów administracyjnych są i takie i takie i bylibyśmy w stanie obronić i jedna i drugą i trzecią sesję. Widzę tu głupie uśmiechy  niektórych osób, ale nie pozwolimy Wam doprowadzić do ruiny tego miasta, bo Wam zależy na tym, by się źle działo w mieście i byłby być może problem, że sąd administracyjny, nie daj Boże, rozstrzygnąłby że rzeczywiście  sesja była nielegalna. Nie dopuścimy do tego by się Wam to udało, bo Wam nie zależy by się dobrze w mieście działo tylko źle. Nie możecie się cały czas pogodzić  z tym, że mieszkańcy miasta Mrągowa wybrali na kadencję Stanisława Bułajewskiego  i próbujecie podkładać mu nogi. My to naprawimy, szanujemy rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody, bo nie chcemy podejmować  ryzyka na którym Wam zależy.

http://mragowo24.info/news/7052-do-trzech-sesji-sztuka-chaos-na-krolewieckiej – 28.10

http://nowiny24.net/2019/10/28/do-trzech-razy-sztuka-przewodniczacym-rady-miejskiej-ponownie-henryk-nikonor/?fbclid=IwAR08fPsadpTd4d_2SsX0y-u3lS_LCvgmz1_oVZcnLjdcB_j8-HKv9aBdRHM

XVI Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się 31października o godz. 10.00.

Zgodnie z uzasadnieniem pana burmistrza dr. hab. Stanisława Bułajewskiego: „W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody … niezbędne jest wyeliminowanie z obrotu prawnego wszystkich uchwał podjętych przez Radę Miejską w Mrągowie na sesji z dnia 3 października 2019 roku i podjęcie ich na nowo”.

Sesja nieprzygotowana, ponieważ okazało się, że prawnie wskazane by było, by uchwały miały opinię komisji Rady Miejskiej. Komisje jednak przed Rady nie zostały zwołane. Należało więc odbyć tego dnia niezaplanowane posiedzenia Komisji. Dlatego też widzowie internetowi, co jakiś czas dowiadywali się o przedłużeniu przerwy Sesji, by komisje mogły obradować. Ostatecznie Sesja skończył się po 18.00.

XIV Sesja, której właściwie nie było

Nowo wybrany przewodnicy Henryk Nikonor poprowadził  3 października XVI Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie. Spotkanie radnych rozpoczęło się o godz. 15.00. Była to sesja, której właściwie nie było. Okazało się bowiem, że z powodu błędów na niej poczynionych, należało zwołać dwie kolejne sesje. Sesję XV, bo trzeba było powołać po raz trzeci Przewodniczącego oraz sesję XVI by ponownie uchwalić już uchwalone na XIV sesji uchwały.

Niestety brakuje ok. 15 min. transmisji XIV Sesji: https://crv.pl/sesja-archiwalna-warminskomazurskier-rada_miejska_mragowa-kadencja_1-sesja_15

Dlatego też przedstawiamy Państwu projekt protokołu XIV Sesji z zaznaczonym początkowym fragmentem sesji, którego niestety nie zobaczycie Państwo w transmisji.

W trosce o ważność sesji radni MISu oraz MWS zwrócili uwagę by sesję nie prowadził wątpliwie wybrany pod względem prawnym radny Nikonor, bo grozi to ewentualną nieskutecznością przyjętych uchwał. Niestety tego fragmentu sesji (ok. 15 min.) brak w transmisji archiwalnych. Dlaczego?

Sesja zostanie zapamiętana z tego, że radni „grupy trzymającej władzę” przerywali wypowiedzi odłączając mikrofony, przedwcześnie zamykali dyskusję oraz przeszkadzali wprowadzając chaos wypowiadając się poza mikrofonem.

Zapraszamy do lektury projektu protokołu z XIV Sesji z 03.10.

Poniżej brakujący fragment transmisji:

PROTOKÓŁ NR XIV/2019

z sesji Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbyła się w dniu 03.10.2019 roku, o godz. 15.00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał klauzulę informacyjną.

Pkt 1

Otwarcie sesji 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie Henryk Nikonor oficjalnie rozpoczął sesję Rady Miejskiej witając Burmistrza, Wiceburmistrza, Kierowników Jednostek, Kierowników Referatów Urzędu Miejskiego, przybyłych gości, Radnych Rady Miejskiej, oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 19  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Załącznik Nr 1

Lista obecności radnych

Załącznik Nr 2

Lista zaproszonych gości.

Pkt 2

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o zmianę porządku obrad w punkcie 3 polegającą na rozszerzeniu punktu o zatwierdzenie protokołów Nr XII i Nr XIII z dnia 19.09.2019 r.

Radni przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem do porządku zaproponowanych zmian. W wyniku głosowania jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą porządku obrad.

Załącznik Nr 3

Imienny wykaz głosowania radnych.

Porządek sesji po zmianach:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ogłoszenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów Nr XI/2019 z 22.08.2019 roku, Nr XII/2019 z 19.09.2019 r., Nr XIII/2019 z 19.09.2019 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przygotowanie szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Mrągowo za I półrocze roku 2019
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)         wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o informacje na temat kandydatów na ławników sądowych,

2)         powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

3)         ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych – ul. Mickiewicza i ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie,

4)         wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej na osiedlu Metalowców,

5)         określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mrągowie oraz szczegółowych  warunków jego funkcjonowania,

6)         utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie oraz nadania statutu

7)         wyrażenia zgody ba odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej przy ulicy Królewieckiej 17,

8)         przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo – składowych,

9)         ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

10)       uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów usług turystycznych,

11)       uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo,

12)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2019 – 2026,

13)       zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2019,

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie posiedzenia.                                                       

Radny Tomasz Doraczyński zwrócił uwagę, czy ze względu na to, iż uchwała o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej została zaskarżona do Wojewody nie byłoby bezpieczniej, aby dzisiejszą sesję prowadził wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Radny Dominik Tarnowski poinformował, iż uchwały podjęte na dzisiejszej sesji będą obowiązywały do póki ewentualnie WSA nie uchyliłoby wyboru przewodniczącego. Podnoszone przez radnych uwagi nie stanowią poważnego naruszenia prawa, zdaniem radnego cała sesja przeprowadzona była w sposób odpowiedni łącznie z jej zwołaniem.  Znacznie większe wątpliwości budzi zwołanie sesji na godz. 9.00 przez nieobecnego w Polsce Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 Radca Prawny Dariusz Bączek póki Wojewoda Warmińsko – Mazurski nie wyda żadnego rozstrzygnięcia jest domniemanie legalności, czyli uchwały zostały podjęte w sposób prawidłowy . Istotną kwestią dotyczącą XIII sesji jest kwestia wyboru komisji skrutacyjnej, która nie budzi żadnych wątpliwości, a sama uchwała o wyborze ma charakter deklaratoryjny i potwierdza tylko wynik potwierdzony w głosowaniu. Dlatego tutaj, okoliczności które są podnoszone i Wojewoda Warmińsko – Mazurski aktualnie je weryfikuje mogą zostać uznane jako nieistotne i niemające wpływu na sam kształt uchwały. Uchwała dopóki nie jest uchylona jest prawomocna dlatego też Pan Henryk Nikonor powinien tą sesję prowadzić.

 Radny Tomasz Doraczyński zapytał czy radca jest pewny, że wszystko będzie w porządku.

 Radca w odpowiedzi poinformował, iż takiej deklaracji nikt w tej chwili dać nie może, gdyż nadzór Wojewody jest organem niezależnym, na który osoba prowadząca prawną obsługę Rady Miejskiej nie ma żadnego wpływu, a cała procedura będzie przedmiotem kontroli.

Na tym etapie procedowanie jest legalne do czasu, aż Wojewoda nie wyda potencjalnego rozstrzygnięcia nadzorczego należy traktować, że wszystko jest legalne, nie można na tym etapie w żaden sposób stwierdzić, że uchwała o wyborze przewodniczącego jest nielegalna, bądź podjęta z naruszeniem prawa, tym samym rada również nie ma kompetencji do tego żeby stwierdzić nieważność uchwały.

Radny Robert Wróbel zwrócił się z pytaniem do radnych, którzy brali udział w sesji, na której został wybrany przewodniczący, czy zastanawiali się nad konsekwencjami gdyby okazało się, że z wyborem przewodniczącego podczas XIII sesji są jakieś problemy i cała dzisiejsza sesja zostałaby zakwestionowana, ponieważ została otwarta i przeprowadzona przez osobę do tego nie powołaną, a jedną z dzisiejszych uchwał jest bardzo ważna sprawa wydzielenia Środowiskowego Domu Pomocy. W przypadku gdyby się okazało, że za kilka tygodni Wojewoda zakwestionuje legalność tej sesji, to może się okazać że prowadzenie sesji przez Pana Nikonora będzie nieważne i co wtedy? Co będzie wtedy ze Środowiskowym Domem Pomocy, który do końca roku powinien być formalnie wydzielony, może się okazać że będzie to tragedia wielu rodzin.

 Radny Dominik Tarnowski stwierdził, że jedyną tragedią jaka jest na dzisiejszej sesji, jest to iż grupa radnych próbuje podważać legalny wybór przewodniczącego. Grupa radnych próbuje podważać decyzje większości Rady Miejskiej. Radny ma nadzieję, że to nie grupa radnych stoi za skarżepyctwem do Wojewody i że to nie grupa radnych będzie autorami ewentualnej skargi do WSA, bo można odwrócić pytanie radnego Wróbla, a co jeżeli okażże się, że skarga do Wojewody będzie nieskuteczna i uchwały z dwóch poprzednich sesji nie zostaną uchylone? Co będzie jak WSA i NSA też nie uchyli tych uchwał, jakie konsekwencje wobec siebie podejmie grupa radnych? Poda się do dymisji, złoży mandaty ze wstydu, radny ma nadzieję, że tak będzie.

Zachowanie grupy radnych jest zachowaniem skandalicznym, które nigdy nie powinno mieć miejsca w Radzie Miejskiej, nie przyjść na sesję i skarżyć za plecami uchwały, które są legalnie podjęte. Wystarczyło, żeby przewodniczący wyjechał do Grecji i twierdzi się, że wniosek o zwołanie sesji został złożony nieodpowiednio, a przewodniczący wysyłał tylko dziwne maile, a o swoim urlopie mailowo radnych nie poinformował. O urlopie radni dowiedzieli się po złożeniu wniosku w biurze rady.

Na dzień dzisiejszy podważanie decyzji podjętych legalnie na XII i XIII sesji Rady Miejskiej jest godzeniem w demokrację lokalną, działaniem na szkodę miasta i mieszkańców.

 Radny Robert Wróbel w odpowiedzi powiedział, że jeżeli okaże się, że faktycznie wybór przewodniczącego jest ważny i nie będzie żadnych wątpliwości. W przypadku gdyby się okazało, że uchwały dzisiejsze i kolejne będą prawomocne jak najbardziej radni będą się cieszyć, ale na razie ze względu na wątpliwości zgłaszają takie, a nie inne uwagi.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Miksza stwierdził, że radni przyszli dzisiaj w jednym celu, żeby zbojkotować sesję i siać zamęt, to jest cel, udowodnić za wszelką cenę, że wybór Henryka Nikonora  na przewodniczącego jest nielegalny. Trzeba było przyjść na sesję.

W związku z tym radny zgłasza wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do porządku obrad.

Radny Tomasz Doraczyński nie może się zgodzić z przedmówcą, są pewne wątpliwości, zostały one zgłoszone i jest oczekiwanie pewnych reakcji, jeśli nie to trudno. W żadnej wypowiedzi grupy radnych nie padły żadne oskarżenia dotyczące działań, mówi się tylko o wątpliwościach, a na tym polega demokracja.

 

Ciąg dalszy sesji w pliku powyżej.