Klub Radnych MIS

Klub Radnych MIS

Informujemy Państwa, iż nasi radni powołali do życia Klub Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej działający w ramach Rady Miejskiej w Mrągowie!
Członkami Klubu Radnych MIS zostali:
Cybul Waldemar ,
Magda Lewkowicz,
Agnieszka Pytel,
Kamil Wojno,
Bogusław Wilk,
Robert Wróbel.

Co daje powołanie Klubu Radnych:

§ 65. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady a także inicjatywa uchwałodawcza na zasadach określonych w ustawie.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli

*Statut Miasta Mrągowo