Jak to jest naprawdę z remontem ul. Kościelnej?

Jak to jest naprawdę z remontem ul. Kościelnej?

Przypominamy, że Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Zatem w związku z przedstawionymi faktami, chcemy zapytać Pana Burmistrza, nie o to czy mijał się z prawdą, nie o to czy też może manipulował, bo mieszkańcy na podstawie przedstawionych materiałów sami sobie odpowiedzą na tą kwestie, ale chcemy postawić pytanie prawne. Czy Urząd Miejski w Mrągowie przekroczył swoje uprawnienia i czy nie dochował obowiązujących procedur podejmując remont ul. Kościelnej?

W dniu 19 października 2020 r. rozpoczął się długo wyczekiwany remont ul. Kościelnej w naszym mieście. W czasie prowadzonych prac, gdy zrywano starą i zniszczoną nawierzchnię asfaltową wielu mieszkańców cieszyło się, że wreszcie ten kawałek Mrągowa doczeka się nowego wizerunku. Ale bardzo szybko, nadzieja przerodziła się w wielkie rozczarowanie. Okazało się niestety, że niewielką uliczkę w historycznym śródmieściu zalano po prostu asfaltem. Fakt ten wzbudził ogromne kontrowersje oraz spowodował lawinę nieprzychylnych komentarzy w mediach społecznościowych. Temat został poruszony między innymi przez radnego Jakuba Doraczyńskiego z MWS:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=214984106710768&id=110460153829831

Oczywistym dla każdego mieszkańca jest fakt, że taka klimatyczna uliczka w zabytkowym centrum miasta powinna mieć inną nawierzchnię. Takim przykładem, jest odnowiona kilka lat temu ul. Staromiejska, gdzie położono piękną kostkę granitową. Po burzy niezadowolenia w mediach społecznościowych okazało się, że prace zostały wstrzymane i przez dłuższy czas na miejscu „remontu” nic się nie działo. Postanowiliśmy to sprawdzić!

Co z ulicą Kościelną Panie Burmistrzu?

Podczas XXVIII korespondencyjnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2020 r. Jakub Doraczyński zadał pytanie odnośnie stanu robót na ul. Kościelnej.

Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski udzielił wszystkim odpowiedzi, że: „Jak Państwo dobrze wiecie, chodziło nam o naprawę nawierzchni na ul. Kościelnej, ale w związku z tym, że pewien kawałek od. ul. Ratuszowej po zdemontowaniu nawierzchni asfaltowej zauważyliśmy, że tak zwane „kocie łby” są w dosyć dobrym stanie podjąłem decyzję o tym żeby zgłosić się do Konserwatora i uzgodnić dalsze działania odnośnie tego fragmentu, więc podchodzimy do tej ulicy w wielkim szacunkiem, z szacunkiem do Konserwatora zabytków. Będziemy teraz uzgadniać z Konserwatorem w jakim stopniu będziemy naprawiali ten fragment, który wyłonił się spod nawierzchni asfaltowej. I tyle!”

Postanowiliśmy to sprawdzić już wcześniej. W związku z tym w dniu 18 listopada 2020 radny Robert Wróbel z Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z prośbą o udzielenie kilku odpowiedzi odnośnie procedur jakie urząd miejski powinien spełnić jako inwestor prowadzący remont na obszarze objętym ochroną konserwatorską? Pytał również o to, czy przed rozpoczęciem inwestycji ratusz podejmował kontakt z konserwatorem w tej sprawie by uzyskać odpowiednie zezwolenia na rozpoczęcie zaplanowanej inwestycji?

Przypomnijmy w tym miejscu oczywisty fakt, o którym powinien wiedzieć każdy inwestor, że teren historycznego śródmieścia jest wpisany do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny starego miasta oraz znajduje się w obszarze nawarstwień kulturowych, czyli jest w tzw. strefie archeologicznej. Tym samym oznacza to, że wszelkie prace budowlane czy remontowe powinny uzyskać odpowiednie pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w postaci stosownej decyzji administracyjnej. Otrzymaliśmy następującą odpowiedz:

Wojewódzki Konserwator Zabytków w swojej odpowiedzi na nasze pytanie wyraźnie stwierdza coś odmiennego od tego co przekazał radnym i mieszkańcom podczas sesji Burmistrz! Na jaw wychodzi fakt, że urząd nie dochował procedur i nie uzyskał odpowiednich pozwoleń na rozpoczęcie prac na ul. Kościelnej! Czy można sobie wyobrazić takie postępowanie ze strony urzędu podchodzącego „z szacunkiem” do historycznej uliczki naszego miasta?

Co Pan na to Panie Burmistrzu?

Dlaczego rękoma swoich radnych Burmistrz Stanisław Bułajewski rozwiązał Komisję Edukacji?!

Dlaczego rękoma swoich radnych Burmistrz Stanisław Bułajewski rozwiązał Komisję Edukacji?!

Komisja Edukacji obraduję wbrew woli Pana Burmistrza, czyli historia posiedzenia z 23.10.2020r.

Na dzień 29 października 2020 r. została zaplanowana XXVII Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie. W trakcie jej posiedzenia miały być procedowane bardzo istotne uchwały dotyczące gospodarki śmieciowej, a wśród nich uchwała dotycząca podniesienia opłaty śmieciowej.

Mimo tak ważnych dla mieszkańców tematów oraz głosów radnych opozycji o potrzebie dyskusji nad projektami tych uchwał, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor zdecydował o formule korespondencyjnej Sesji Rady Miejskiej. Dodajmy, że w tym okresie wiele samorządów decydowało się na normalny tryb zwoływania sesji.

Przed sesjami zawsze odbywają się posiedzenia komisji, które przewodniczący komisji pan Rafał Czyżewski (Komisja Budżetu i Finansów) oraz pan Daniel Jakubas (Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) zwołali również w sposób korespondencyjny, bez możliwości przeprowadzenia jakiejkolwiek dyskusji. Natomiast Przewodniczący Robert Wróbel (Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Turystyki), podjął decyzję o zwołaniu posiedzenia komisji w sposób tradycyjny w sali nr 1 UM. W związku z tym o swoich planach poinformował Przewodniczącego Henryka Nikonora.

Po decyzji Przewodniczącego Wróbla wystąpiła spora wymiana korespondencji (maile) pomiędzy Robertem Wróblem, Przewodniczącym Rady Nikonorem oraz z-cą Burmistrza panem Tadeuszem Łapką. Panowie Nikonor i Łapka nie byli w stanie wskazać żadnych prawnych przeciwwskazań do organizacji posiedzenia komisji w normalnym trybie. To znaczy w tradycyjny sposób, który umożliwia przeprowadzenie dyskusji pomiędzy członkami komisji.

Przy komisji liczącej 7 członków wszystkie obostrzenia epidemiologiczne byłyby zachowane. Jednakże pan Burmistrz Stanisław Bułajewski podjął działania w celu utrudnienia posiedzenia komisji, zabraniając urzędnikom miejskim uczestniczenia w jej posiedzeniu. Jak się później okazało, na posiedzeniu nie pojawili się również radni koalicji burmistrzowskiej (pan Daniel Jakubas, pani Ewa Szałachowska). Mimo ich absencji komisja odbyła swoje posiedzenie a zapadające decyzje były ważne (odpowiednie quorum). Po zakończeniu prac komisji do pana Burmistrza zostały przesłane wszystkie pytania i wnioski z jej posiedzenia oraz prośby o dokumenty w sprawach nad którymi obradowała komisja. 

Machina ruszyła!

Jak się wkrótce okazało, w kuluarach pan Burmistrz Stanisław Bułajewski, wspólnie ze swoimi radnymi rozpoczął realizację akcji pod kryptonimem – „likwidacja komisji oświaty”. Co prawda, plan ten wcześniej i chyba nieumyślnie zdradził radny Tarnowski, przy okazji debaty nad podwyżkami o 400 zł diet dla radnych w lipcu, o czym wspominaliśmy we wcześniejszym artykule: https://mis.mragowo.pl/883/bo-komisja-przedstawia-negatywne-opinie-na-propozycje-pana-burmistrza

Jak wynika z przypadkowo wysłanej odpowiedzi na maila przez pana z-cy Burmistrza Tadeusza Łapki, nie tylko do adresata (Henryk Nikonor), ale omyłkowo do większej ilości odbiorców, możemy się dowiedzieć jakie plany zostały wprowadzone w życie już w październiku br.!
Nasuwają się tutaj pytania! Czy Burmistrz w mailu nakazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej odwołanie Roberta Wróbla z funkcji przewodniczącego komisji a przy okazji jej likwidację? Jeśli tak, to sławne już przejęzyczenie Henryka Nikonora gdy, po raz trzeci został prawomocnie wybrany na stanowisko, że w pierwszej kolejności będzie pracował na rzecz pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego, nie było przejęzyczeniem a przyznaniem się do uległości?

Miesiąc później okazuje się, że zapowiedzi radnego Tarnowskiego z lipca oraz „zalecenie” Burmistrza Łapki z października zostały wprowadzone do wykonania! Założony plan jest bardzo prosty. Radni komisji mają mieć jak najmniej możliwości do aktywności w pełnieniu mandatu radnego. Stąd wniosek o likwidację komisji poprzez zmiany zapisu w Statucie Miasta Mrągowa.

Dlaczego Panu Burmistrzowi Stanisławowi Bułajewskiemu zależy na likwidacji Komisji Edukacji?

Od wielu miesięcy radna Agnieszka Pytel mimo comiesięcznych prób nie może stać się członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Głosami radnych koalicyjnych, za każdym razem jej kandydatura jest odrzucana. Powoduje to, że jest obecnie członkiem jednej komisji a zgodnie ze Statutem Miasta ma prawo być członkiem dwóch komisji merytorycznych.

Uczestnicząc w pracach innych komisji nie ma prawa do głosowań, czyli nie współdecyduje, a więc nie może w pełni realizować mandatu radnej!

Przewidujemy, że takie postępowanie dotknie innych radnych, którzy według pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego są opozycyjni. Jest to już kolejny krok uciszenia nieprzychylnych głosów. Szkoda, że pan Burmistrz unika merytorycznej dyskusji i argumentacji a dokonuje działań typu: „mogę i co mi zrobicie!”

Jak widać najprostszym rozwiązaniem jest likwidacja całej komisji a tym samym likwidacja problemu jakim jest Komisja z grupą aktywnych radnych, którzy mają własne zdanie, czasami odmienne od zdania Burmistrza.

By zweryfikować intencje likwidacji komisji, podczas jej ostatniego posiedzenia w dniu 23.11.2020 r. radny Waldemar Cybul zadał pytanie wnioskodawcom likwidacji własnej komisji, czyli Ewie Szałachowskiej oraz Danielowi Jakubasowi następujące pytanie.

Na zadane pytanie odpowiedział tylko Pan radny Daniel Jakubas – treść odpowiedzi poniżej. Zaś radna Ewa Szałachowska nie ustosunkowała się do zadanego pytania. A szkoda.

Czy radni likwidując Komisję Edukacji, Kultury, Zdrowia i Turystyki postąpili zgodnie ze swoją wolą czy raczej wolą Burmistrza? Czy działają na korzyść naszego miasta? Zostawiamy to Państwa ocenie!

„Bo Komisja przedstawia negatywne opinie na propozycje Pana Burmistrza!”

„Bo Komisja przedstawia negatywne opinie na propozycje Pana Burmistrza!”

Komisja Edukacji w nowej kadencji jest bardzo aktywna. Podejmuje nowe tematy, dopytuje się, prosi o dokumenty a najgorsze…., że jest tam aż trzech radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej!

Od stycznia 2019 roku Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski zabrał się za zmiany kadrowe w urzędzie miejskim oraz podległych mu spółkach miejskich, obsadzając stanowiska swoimi ludźmi. Pamiętamy też wszyscy o najdroższym stażu na stanowisku II zastępcy Burmistrza w historii naszego miasta. Pod nowym włodarzem radni miejscy, którzy zgodzili się bezwarunkowo wspierać Burmistrza mogą liczyć na określone korzyści: zachowanie stanowiska w spółce miejskiej lub rozpoczęcie w niej pracy czy chociażby rozpoczęcie kariery w muzealnictwie. Jak szybko się okazało, w tak małych miejscowościach Burmistrz ma duże możliwości wywierania wpływu na radnych. Nie wszyscy potrafili zachować się asertywnie! Niestety do dzisiaj aktywność Burmistrza ogranicza się głównie do internetowej autopromocji. Do dzisiaj nie zdążył zakończyć jeszcze żadnej swojej inwestycji, ale chętnie chwali się projektami przygotowanymi przez znienawidzoną poprzedniczkę uznając je za swoje.

W związku z powyższymi działaniami Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej odmówili wspierania kontrowersyjnych pomysłów, które dla miasta nie przynoszą korzyści a wynikają jedynie ze złych emocji rządzącego Burmistrza. Wspólnie z radnymi Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej wypełniają swój mandat podejmując świadome decyzje w oparciu o przeanalizowane dane i materiały. Ale by tak działać, należy czasami dopytać, złożyć interpelację, poprosić o wyjaśnienie a to z kolei nie podoba się Burmistrzowi Stanisławowi Bułajewskiemu.

Skąd pomysł na likwidację Komisji Edukacji?!

Czy likwidacja komisji to krok ku nowej reformie czy realizacji programu wyborczego? Nie, to kolejna wprowadzana zmiana, która nie przynosi nic pozytywnego a jest jedynie typową zemstą i próbą pokazania władzy! Czy tak powinien działać osoba zaufania publicznego jakim jest Burmistrz, który ma reprezentować mieszkańców. Czy podejmując typowe działania o charakterze „politycznym” można niszczyć tak wiele?

Dla osób, które na co dzień nie śledzą kuchni samorządowej wyjaśniamy, iż w radzie miejskiej funkcjonuje pięć komisji stałych. Dwie z nich są komisjami obowiązkowymi, o których stanowieniu mówi ustawa o samorządzie gminnym, są to komisja rewizyjna oraz skarg, wniosków i petycji.

Kolejne trzy powołane przez radę miejską, to komisje stałe (problemowe). W nich powinni pracować radni, którzy znają się na tematach którymi zajmować ma się dana komisja. W naszej radzie miejskiej są to komisje: Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia.

Na dzień dzisiejszy w składzie komisji ostatniej pracują jeszcze:
Wróbel Robert – Przewodniczący komisji – Kierownik Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej z 12 letnim stażem pracy, były prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej (10 lat)
Waldemar Cybul – wicedyrektor szkoły, nauczyciel, organizator imprez sportowych, masowych, rekreacyjnych
Agnieszka Pytel – dyrektor szkoły, nauczyciel, osoba która od wielu lat zajmuje się sprawami edukacji i młodzieży
Otolia Siemieniec – burmistrz poprzedniej kadencji, osoba znająca problemy miasta od wielu lat
Kamil Wojno – wojskowy, działacz społeczny, organizator imprez sportowych i patriotycznych
Ewa Szałachowska – artystka, osoba znająca się na kulturze, pracownik i opiekun w ŚDS w Mrągowie, który zna doskonale osób wymagających wsparcia
Daniel Jakubas – radny z wieloletnim doświadczeniem zajmujący się wieloma akcjami społecznymi i sportowymi

Analizując skład komisji, widać że mamy do czynienia z fachowcami, którzy mają ogromne doświadczenie i znają się na tym co robią.

Bez wątpienia jest to najbardziej aktywna Komisja mrągowskiej rady, co można sprawdzić zaznajamiając się ze sprawozdaniem za 2019 r. Co ciekawe jest to jedyna komisja, której sprawozdanie jest dostępne mieszkańcom Mrągowa!: Czym zajmowała się Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia w 2019 r.? | Mrągowska Inicjatywa Społeczna

Zapoznaj się z  PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI na 2020

Dlaczego Burmistrz chce likwidacji tej komisji?

Pierwsza zapowiedz likwidacji komisji padła z ust radnego Tarnowskiego, podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 10.07.2020 r. Radny w przypływie szczerości wyjawił powody przyszłej likwidacji. Czy przypadkowo nastąpiło to podczas dyskusji nad projektem uchwały podnoszącej diety radnym o 400 zł? Komisja Edukacji wyraziła negatywną opinię do projektu i TYLKO radni tej komisji wyrażali się negatywnie na temat podwyżki diet.

Odpowiedz Robert Wróbla, Przewodniczego Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia:

 

Analizując skład komisji widać, że większość w niej stanowią radni, którzy nie przyjmują bezrefleksyjnie propozycji Pana Burmistrza a przygotowane propozycje uchwał analizują, sprawdzają i zadają do nich pytania.

Od ostatniego posiedzenia (26.10.2020 r.) komisja do dzisiaj nie otrzymała materiałów i odpowiedzi na kilka istotnych spraw, o które pytała już w sierpniu br. a dotyczyły one następujących kwestii:
– ponowny wniosek komisji o przekazanie informacji odnośnie finansowania oraz podziału środków i zadań w związku z likwidacją sportu i turystki w strukturach CKiT.
– ponowny wniosek o zwołanie posiedzenia grupy radnych z Burmistrzem w celu zaplanowania funkcjonowania sportu i turystyki w Mrągowie. Zmiany mają wejść od stycznia 2021 r.
– temat zakończonego został audyt Młodzieżowego Domu Kultury! Jakie są planowane działania związane z funkcjonowaniem MDK. Wniosek o przekazanie członkom komisji wspomnianego audytu do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany
– brak do dzisiaj informacji o podjętych przez pana Burmistrza działaniach podjętych w związku ze skargą złożoną przez rodziców odnośnie stypendium dla ucznia, które trafiło do komisji w celu wyjaśnienia

Zamiast odpowiedzi i materiałów, o które wnioskowała komisja otrzymaliśmy w materiałach na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie (26.11.br.) propozycję uchwały, której celem jest likwidacja problemów poprzez likwidację samej komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia. Co ważne pod wnioskiem podpisali się wszyscy „radni burmistrza”!

Projekt uchwały o likwidacji Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia wraz z uzasadnieniem i podpisami:

Radni wnioskodawcy uchwały:
Nikonor Henryk
Moroz Bogdan
Miksza Marian
Czyżewski Rafał
Detyna Katarzyna
Jakubas Daniel
Papiernik Dariusz
Parda Grzegorz
Szałachowska Ewa
Tarnowski Dominik
Wilk Bogusław
Zyra Czesław

To nie ostatni artykuł o kulisach likwidacji Komisji!

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie. Co w programie?

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie. Co w programie?

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie odbędzie się w trybie korespondencyjnym 26 listopada 2020 2 (czwartek) o 10.00.

Porządek obrad przewiduje:

W pkt 4. jako uchwała nr 5. „proponuje” się zmianę Statutu Miasta polegającą na likwidacji Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia. Czy dziedziny naszego życia, którymi zajmuje się komisja są już dla Pana Burmistrza bez znaczenia?

Na co poszło 30 000 zł?

Na co poszło 30 000 zł?

Kilka tygodni temu na sesji rady miejskiej, Pan Burmistrz uniknął otwartej dyskusji na temat Spółki Miejskiej Mrongoville, która prowadzi w mrągowskim amfiteatrze Festival Cafe. Podawaną przyczyną odłożenia dyskusji było ponoć zwolnienie lekarskie Dyrektora Zarządu.

Pomimo składanych przez nas wniosków, by omówienie działalności spółki odbyło się na kolejnej sesji, Pan Burmistrz nie wyraził na to zgody. Zaś zgodnie z przyjętą przez miasto strategią, omówienie działalności spółki odbyło się w dniu 22 września br., na spotkaniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W posiedzeniu komisji, tym razem, uczestniczył Dyrektor Zarządu spółki miejskiej Mrongoville. Niestety posiedzenie komisji nie było transmitowane jak posiedzenie sesji.

Możemy jednak poinformować, że podczas posiedzenia komisji, uczestniczący w niej radni mogli zadawać pytania obecnemu Dyrektorowi Zarządu. W wyniku analizy dokumentów spółki za rok 2019 oraz odpowiedzi, których udzielał jej przedstawiciel okazało się, że spółka która powinna zabezpieczać potrzeby mieszkańców „żyje” głównie ze sprzedaży alkoholu!

Czy spółka miejska Mrongoville podąża w dobrym kierunku?

 

Po tym jak odrzucono nasz wniosek o analizę działalności spółki na kolejnej sesji oraz odrzucono wniosek o uzupełnienie protokołu z komisji GiOŚ, wynika że spółka miejska Mrongoville traktowana jest w „specjalny sposób“. Dlatego też postanowiliśmy uważniej przyjrzeć się działalność spółki w tym sezonie (lato 2020).  Okazją do tego była analiza budżetu miejskiego za pierwsze pół roku. Z dokumentów wynika miedzy innymi, że na początku czerwca urząd miejski zapłacił spółce Mrongoville kwotę w wysokości 30 000 zł.

By uzyskać informację, za co miasto zapłaciło spółce tę kwotę, w  dniu 7 października br. została  wystosowana prośba o udostępnienie dokumentów w trybie art. 24 usg., (skan faktury oraz skan zlecenia, który był podstawą do zatwierdzenia wypłaty). Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W związku z powyższym 23.10 wysłaliśmy ponowną prośbę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Kolejnym krokiem było wystosowanie interpelacji, na którą Pan Burmistrz odpowiedział nam, że istotnie faktura została opłacona. Niestety zapomniał odpowiedzieć na inne pytania.

Pomimo naszych wniosków za każdym razem urząd miejski (Pan Burmistrz) szuka pretekstu by uniknąć odpowiedzi i udostępnienia dokumentów, o które wnioskujemy.

Dlatego też po obserwacji poczynań Pana Burmistrza wiemy, że jest nadzwyczaj aktywny i wrażliwy na wydarzenia rozgrywające się w mediach społecznościowych, dlatego chcemy wykorzystać tą formę komunikacji i ponownie poprosić o udzielenie odpowiedzi na zadawane już wcześniej pytania. Liczymy na to, że tym razem Wszyscy otrzymamy na nie odpowiedź.

Prosimy zatem jeszcze raz o udostępnienie następujących informacji:

  1. skan faktury 1/06/2020 wystawionej przez Miasteczko Westernowe Mrongoville sp. z o.o. w dnia 10.06.2020 wraz opisem faktury,
  2. skan dokumentu na podstawie, którego została wzmiankowana faktura wystawiona (umowa, zlecenie, inne?)
  3. informacji czy zakres fakturowanej usługi został w pełni zrealizowany. Jeśli tak to proszę załączyć potwierdzenia tego faktu.

Może Państwo wiedzą na co wydatkowano ze środków publicznych te kwotę? Z informacji pozyskanych „na ulicy” dowiadujemy się, że opłacona faktura pokryła między innymi:

  1. Zlecenie 3-dniowej transmisji telewizyjnej o charakterze promocyjnym,
  2. Wystawa plakatów Pikniku Country,
  3. Wystawę plakatów Festiwalu Kultury Kresowej,
  4. Zakup fotościanki z Festiwalowy Amfiteatrem.

Prosimy Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego o wyjaśnienie sprawy i czekamy na dokumenty!

zdj. nagłówkowe: www.mragowo.pl