Komisja Edukacji spotkała się w Szkole Podstawowej nr 1. Gorący temat termomodernizacji

Komisja Edukacji spotkała się w Szkole Podstawowej nr 1. Gorący temat termomodernizacji

Dnia 2 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia Rady Miejskiej w Mrągowie, które dotyczyło pilnego tematu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Bohaterów Warszawy. Po wizytach w Młodzieżowym Domu Kultury, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika, Środowiskowym Domu Samopomocy było to już kolejne spotkanie „wyjściowe” komisji, podczas którego omawiano problemy funkcjonowania konkretnej placówki miejskiej.

Gospodarzem spotkania był dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Pan Dariusz Żyłowski. Poza radnymi komisji udział wzięli zaproszeni goście: burmistrz Tadeusz Łapka, wicedyrektor pani Agnieszka Lubowiecka, pracownicy UM między innymi kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Pan Kamil Rozberg.

ZAKRES PRAC

Spotkanie rozpoczęto od omówienia bardzo rozległego zakresu prac termomodernizacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową. W budynku głównym zostaną:

– wymienione okna z parapetami wewnętrznymi,

– zabezpieczone studzienki piwniczne,

– wyburzona konstrukcja betonowa dawnego zsypu węgla z usunięciem podziemnej części zsypu, wyburzone sąsiadujące studzienki,

– zamontowane osłony na grzejniki,

– ocieplone poddasze w tym strop nad aulą, docieplenie połaci dachu w świetle klatki schodowej

– wykonane roboty malarskie

W skrzydle wschodnim prace będą polegały na: demontażu drzwi zewnętrznych, wymianie okien, wyburzeniu daszków nad wejściem do kuchni, usunięciu starych obróbek blacharskich, demontażu wszelkich tabliczek, montażu nowych parapetów, osłon na grzejniki, termomodernizacji elewacji, montażu płytek elewacyjnych, remoncie pomieszczeń kuchennych.

W skrzydle północnym wymienione zostaną okna, instalacja c. o., instalacja  elektryczna. Do kuchni zakupiony zostanie piec konwekcyjno-parowy.

Po omówieniu zakresu prac, które są przewidziane w dokumentacji poruszono kwestie dotyczące przebiegu całej inwestycji oraz problemów związanych z przeniesieniem uczniów do budynków szkolnych przy ul. Kopernika i z tym związaną pracą w systemie dwuzmianowym, szybkości realizacji inwestycji, a wiec terminu rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia.

Poruszono również temat związany z Młodzieżowym Domem Kultury i jego przenosinami na czas remontu.

Była to kolejna komisja, która odbywała się w instytucji której dotyczył temat posiedzenia. Obecni radni Waldemar Cybul, Agnieszka Pytel, Magdalena Lewkowicz, Robert Wróbel, Ewa Szałachowska, Daniel Jakubas. Gościnnie w komisji brali udział radny Jakub Doraczyński i Marian Miksza