O zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza

O zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza

Mimo, że nie widać realizacji inwestycji obiecywanych przez Stanisława Bułajewskiego w jego programie wyborczym, to chętnie korzysta on z pomysłów i projektów poprzedniej kadencji. Właśnie dobiega końca inwestycja „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej”. W dniu 23.09. na stronie facebookowej Miasta Mragowo ukazało się nagranie prezentujące tą oraz drugą inwestycję w Parku im. gen. Sikorskiego (o której jeszcze napiszemy w oddzielnym artykule). Władze naszego miasta bardzo łatwo przypisały sobie sukces za realizacje pierwszej inwestycji, tymczasem jeszcze w zeszłym roku w sierpniu Burmistrz Stanisław Bułajewski nie myślał o realizacji tego przedsięwzięcia. Nawet nie myślał skorzystać z gotowego projektu! Jak to naprawdę było z realizacją zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy u. Sienkiewicza i komu zawdzięczamy ten projekt? Dlaczego czekaliśmy trzy lata na jego realizację? I kolejne ważne pytanie. Kiedy Burmistrz Stanisław Bułajewski zacznie realizować poważne inwestycje w oparciu o swój program wyborczy?

Link do nagrania z 23.09 prezentującego zaawansowanie prac przy inwestycji: https://fb.watch/8jOjNuI0kd/

Początki projektu w Mrągowskim Budżecie Obywatelskim 2019 i perypetie przy jego realizacji

W 2018 r. do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego został zgłoszony projekt “Doposażenie zaplecza ulic Plutonowej, Żołnierskiej i Sienkiewicza”. Pomysłodawcą był Andrzej Badurek. Dzięki jego zaangażowaniu zajął on 3. miejsce z 301 głosami. Został przeznaczony do realizacji w 2019 r.

W ciągu 2019 r. nie został on jednak zrealizowany, mimo że Urząd Miejski pracował nad nim zlecając wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (marzec). Niestety oferent, który po wygranym zapytaniu ofertowym miał realizować przedsięwzięcie zrezygnował (9 400,00 zł), a kolejny według Urzędu zaproponował kwotę zbyt wysoką (15 990,00 zł). Postępowanie unieważniono.

Link do zapytania ofertowego: https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/zamowienie/199/opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-zagospodarowanie-terenu-rekreacyjno-sportowego-przy-ul.-sienkiewicza-plutonowa-i-zolnierska.html

Miesiąc później ogłoszono następne postępowanie. W wyniku, którego wybrano drugiego w kolejności oferenta (kwota 21 955,50 zł), ponieważ pierwszy zrezygnował z podpisania umowy.

Jednym z punktów zamówienia było dostarczenie przez oferenta „Operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym”. Niestety wymóg jego otrzymania opóźnił całą realizację, ponieważ oferent prowadził przez kilka miesięcy rozmowy w Wodami Polskimi. W ich wyniku ustalono, że dokument nie nie jest konieczny. Opóźnienia zaważyły o realizacji całego projektu! Termin przekazania kompletnej dokumentacji Zamawiającemu ustalono na 30.08.2019 r.

https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/zamowienie/206/opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-zagospodarowanie-terenu-rekreacyjno-sportowego-przy-ul.-sienkiewicza-plutonowa-i-zolnierska.html

Sesja XIV i pierwsza informacja o problemach przy realizacji.

W trakcie XIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 3 października 2019 r. radny Robert Wróbel zadał Burmistrzowi pytanie odnośnie realizacji tego projektu w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wtedy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o problemach z dokumentacja (wspomniany operat wodnoprawny). Później okazało się, że dokument nie był przez Wody Polskie wymagany, ale dokumentacja została wykonana, a o całym projekcie z czasem zapomniano.

 

Wnioski do budżetu na 2021 r,

Z końcem września 2020 r. Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia Rady Miejskiej wystosowała do Burmistrza wnioski do realizacji na 2021 r. Jednym z nich była relacja omawianej inwestycji z następującym uzasadnieniem: „Ze względu na wykonanie projektu opracowanie techniczne zadania zostało już wykonane. Warto, więc skorzystać z istniejącego projektu i zagospodarować właściwie puste miejsce w centrum osiedlowym.

Osobą, która zgłaszała w 2018 r projekt do MBO był zmarły w 2020 r., wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskie Pan Andrzej Badurek. Był on zasłużonym społecznikiem i dziennikarzem, ale też radnym miejskim. Ze względu na dokonania jest zasadne by w ten sposób uhonorować Pana A. Badurka.” Zwolennicy budowy w Mrągowie Skate Parku również znajdą tam coś dla siebie.

Budżet miasta to dokument autorski Burmistrza. Niestety wnioski komisji nie zostały uwzględnione.

pobierz: wnioski do budżetu 2021

Pojawienie się zapomnianego projektu i zdziwienie Pana Burmistrza

W trakcie XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 sierpnia 2020 r., czyli chwilę przed konstruowaniem budżetu miasta na rok 2021, radny Robert Wróbel zadał pytanie Burmistrzowi Stanisławowi Bułajewskiemu odnośnie wykorzystania gotowego projektu. Radny zasugerował także rozważenie nadania terenowi rekreacyjnemu, po ewentualnej realizacji projektu imienia pomysłodawcy, czyli Andrzeja Badurka, który zmarł niestety w 2020 r. Okazało się, że Pan Burmistrz już raczej o projekcie nie pamięta, ale podziękował za sugestię.

 

Realizacja projektu w 2021 roku.

Relacja przedsięwzięcia została przez Burmistrza Stanisława Bułajewskiego wpisana do budżetu na 2021 r. Przetarg na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej” został rozstrzygnięty 21.07 br.

Link do przetargu na roboty budowlane: https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/zamowienie/304/zagospodarowanie-terenu-rekreacyjno-sportowego-przy-ul.-sienkiewicza-ul.-plutonowej-i-ul.-zolnierskiej.html 

 

Kim był pomysłodawca zagospodarowania terenu rekreacyjnego? Trochę o Andrzeju Badurku

Andrzej Badurek był radnym miejskim w latach 2014 – 2018, przedsiębiorcą, dziennikarzem, członkiem i przewodniczącym mrągowskiego koła Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jego publikacje prasowe opisujące Mrągowo i okolice oraz mieszkańców można było przeczytać m.in. na łamach „Kuriera Mrągowskiego” oraz na innych lokalnych mediów. Często gościł w mrągowskim Radio Melo.

Od 1989 roku był członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, w tym przez wiele lat jego prezesem. Zainicjował wtedy m.in. Festiwal Kultury Mazurskiej, który najpierw odbywał się w Pieckach, a następnie został przeniesiony do Sorkwit.

Andrzej Badurek miał 71 lat. Zmarł 28 czerwca 2020 r. 

Do tej pory Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski niestety nie odniósł się do sugestii uhonorowania, przynajmniej w niewielkim zakresie, Andrzeja Badurka. A wystarczyłaby przynajmniej niewielka tabliczka wspominająca pomysłodawcę zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza. 

Masz pomysł co można zrobić w Mrągowie? Złóż wniosek do budżetu miasta na 2022 r.

Masz pomysł co można zrobić w Mrągowie? Złóż wniosek do budżetu miasta na 2022 r.

Mieszkańcy naszego miasta mogą mieć wpływ na sposób wydawania pieniędzy z budżetu miasta pośrednio – przez wybranych przez siebie radnych i bezpośrednio – wtedy, gdy składają wnioski do budżetu. Tylko do 30 września do godz. pracy Urzędu, czyli do 15.30 każdy mieszkaniec Mrągowa może składać wnioski do budżetu miasta na 2022 r.

Jak powinien wyglądać nasz wniosek?

Uzasadnienie nie musi być długie – można je zamknąć w kilku, kilkunastu zdaniach. Co ważne, we wniosku musimy również podać dokładną lokalizację przedmiotu naszego wniosku.

Wniosków można złożyć dowolną ilość. Nie potrzeba zbierać dodatkowych podpisów mieszkańców, wystarczy podpis wnioskodawcy.

Co dołączyć? Gdzie i jak złożyć pismo?

Do wniosku można dodać załączniki. To ważne, ponieważ każda dodatkowa informacja ułatwi urzędnikom ocenę zadania, oszacowanie kosztów czy też lokalizację przedsięwzięcia. Stąd też do naszego pisma można dołączyć zdjęcia, skany, mapki, opinie, artykuły prasowe, a nawet przykłady rozwiązań zaczerpnięte z innych miast. Można również wskazać dodatkowe źródła finansowania.

Pismo z załącznikami możemy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego (na miejscu możemy otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku) lub przesłać mailowo (skan) w formie załącznika na adres [email protected].

Pliki do pobrania:

WNIOSEK-DO-BUDZETU Mrągowa-NA-2022-R (word)

WNIOSEK-DO-BUDZETU Mrągowa-NA-2022-R (pdf)

rw