Co zrobi Mrągowo jako członek Związku Miast Polskich?

Co zrobi Mrągowo jako członek Związku Miast Polskich?

W dniu dzisiejszym Związek Miast Polskich (Mrągowo jest członkiem) wystosował komunikat, w którym ostrzega włodarzy miast przed bezprawnym przekazywaniem rejestrów wyborczych z danymi osobowymi mieszkańców operatorowi wyborów jakim stała się Poczta Polska. Stanowisko zostało poparte komunikatem Państwowej Komisji Wyborczej.

Pełna treść komunikatu:

http://www.miasta.pl/aktualnosci/komunikat-zmp-a5678f5f-236a-4c2b-80d4-800876085530

Do 10 maja pozostało jednak mało czasu! Jak podkreśla Związek obecne uregulowania prawne nie pozwalają burmistrzom przekazywać nowych rejestrów wyborczych. Czy burmistrz Mrągowa, jak by nie było doktor prawa i coraz większy sympatyk prawicy, ulegnie i przekaże szybko rejestry, by nie sprawiać problemów koalicjantom z PISu?

Wspólne oświadczenie Klubów Radnych MIS oraz MWS

Wspólne oświadczenie Klubów Radnych MIS oraz MWS

Szanowni Mieszkańcy,
od jakiegoś czasu z niepokojem obserwujemy postępującą destabilizację funkcjonowania Rady Miejskiej w naszym mieście a wybrany w kontrowersyjnych okolicznościach, Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor, pełni swoją funkcję już niemal pół roku.

Aktualny zastój w przepływie dokumentów, opieszałość i nieprzestrzeganie procedur to aktualny wizerunek działań rady miejskiej. Rozumiemy, że obecny czas jest czasem wyjątkowym ale pamiętajmy jednak, że stan zagrożenia epidemicznego nie zwalnia nas z pełnienia swoich obowiązków.

Nie może on być usprawiedliwieniem przewlekłości i bezczynności, a wręcz przeciwnie sytuacja taka powinna mobilizować do zajmowania się na bieżąco problemami, które pojawiają się w naszym Mieście.

W związku z powyższym w imieniu klubów radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej zwróciliśmy się z wnioskiem do Przewodniczącego Henryka Nikonora o wprowadzenie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu Rady Miejskiej.

Pełna treść wniosku w załączonym linku: wniosek-o-zmian-funkcjonowania

Oświadczenie Klubu Radnych MWS

Zdjęcie: Urząd Miasta Mrągowo

Czy to tylko lekceważenie, bezczynność  czy już zaniedbanie?

Czy to tylko lekceważenie, bezczynność czy już zaniedbanie?

W dniu 3 kwietnia zostało wystosowane mailowo zapytanie do Pana Burmistrza. Temat istotny, ale nie o to tu chodzi. Sprawa dotyczyła organizacji wyborów prezydenckich na terenie miasta Mrągowa. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Jeżeli radny reprezentuje mieszkańców, to czy ich zlekceważono?

Tylko nieśmiało się przypominamy i proponujemy rozwiązanie. Jednocześnie chcielibyśmy zachować dotychczasową konwencję udzielanych odpowiedzi

  1. czy uczestniczył Pan w pracach nad przygotowaniem stanowiska prezentowanego przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, członkiem którego jest Gmina Miasto Mrągowo, a dotyczącego zmiany terminu wyborów na Prezydenta RP,

Nie, ale jest mi znane* / Tak*

  1. czy Urząd Miasta Mrągowo jest w stanie w okresie ograniczonego dostępu do urzędów w tym do Urzędu Stanu Cywilnego, logistycznie i technicznie zorganizować bezpieczną dla naszych mieszkańców procedurę głosowania także w wersji korespondencyjnej,

Tak * / Nie * / Trudno na razie stwierdzić. Zarządzenia zmieniają się tak szybko*

  1. kiedy i jaką decyzję podejmie Pan w obecnej sytuacji, która dotyczyć będzie organizacji wyborów na Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r.

W najbliższym czasie* / Decyzja nie zależy ode mnie*

*niepotrzebne skreślić

Pełna treść zapytania:  interpelacja-wybory-2020

Oświadczenie w sprawie nieprzemyślanej polityki kadrowej i braku poszanowania funduszy publicznych.

Oświadczenie w sprawie nieprzemyślanej polityki kadrowej i braku poszanowania funduszy publicznych.

Mrągowo, dnia 21 kwietnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Szanowny Panie Burmistrzu,

Ponad rok temu bezpośrednią przyczyną rezygnacji radnych Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej ze wspierania pańskich działań, była decyzja dotycząca zatrudnienia w naszym mieście drugiego wiceburmistrza. Od samego początku uważaliśmy ten pomysł za bezzasadny, który tak jak podejrzewaliśmy niczemu konkretnemu się nie przysłużył.

W interpelacjach składanych do Pana pytaliśmy o działania podejmowane przez drugiego wiceburmistrza oraz środki finansowe, które w tamtym czasie otrzymywał za swoją pracę. Wtedy odsyłał Pan nas do Facebooka, gdzie mieliśmy sami szukać aktywności II wiceburmistrza. Było to dosyć trudne, bo niewiele w sumie tego było. Jedynie zdjęcia z imprez miejskich, w których Panowie uczestniczyli czy rautów w ambasadzie chińskiej. Innym radnym i klubom, które zadawały w tej sprawie pytania, odpowiadał Pan równie „nierzeczowo”.

Po ponad roku, ogłoszona w niedzielny poranek informacja o rozwiązaniu umowy o pracę z Panem Krystianem Korzyckim bardzo nas ucieszyła. Sądziliśmy, że dotarły do Pana nasze sugestie, iż pensję powinno otrzymywać się za pracę na stanowisku, a nie tylko za stanowisko!

Ale radość była chwilowa. Wyjaśnienia zawarte w materiale www.mrągowo.pl i na Pana oficjalnym profilu Facebook, iż Pan Korzycki po zdobyciu doświadczenia za publiczne środki rozpocznie pracę w spółce miejskiej TBS Karo, było dla nas wielkim rozczarowaniem i jaskrawym przykładem eksportowania „swoich” na ciepłe i bezpieczne posadki.

Jako Klub Mrągowskiej Inicjatyw Społecznej nie akceptujemy nieprzemyślanej polityki kadrowej i braku poszanowania funduszy publicznych. Z przyczyn niewiadomych, zatrudnianie znajomych w spółkach miejskich staje się powoli specjalnością Mrągowa.

O wynikach finansowych spółki TBS Karo niedługo się dowiemy ze sprawozdania z działalności. Już jednak wiadomo, że po Pańskich decyzjach i zmianie Dyrektora, spółka straciła wiele wspólnot ze swojego zasobu.

Z poważaniem

Radni Rady Miejskiej

Mrągowska Inicjatywa Społeczna

Czy i kiedy burmistrz rozpocznie w końcu największą inwestycję w historii Mrągowa?

Czy i kiedy burmistrz rozpocznie w końcu największą inwestycję w historii Mrągowa?

– To największy projekt inwestycyjny w historii Mrągowa – mówił w styczniu Stanisław Bułajewski, Burmistrz Miasta Mrągowo. – Jego realizacja ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo umożliwi również przebudowę dróg w śródmieściu, a także pozwoli na wykorzystanie wielu terenów na potrzeby inwestycyjne i budownictwa. Mowa o budowie kolektorów deszczowych w Mrągowie.

Pozostało już tylko kilka dni na podpisanie umowy z wykonawcą! Ta strategiczna inwestycja powinna rozpocząć się jak najszybciej. Dlaczego więc tak długo czekamy? Czy jedyną wadą inwestycji, którą wykonuje się raz na sto lat, jest to że została złożona w poprzedniej kadencji?

Treść kolejnej interpelacji w tej sprawie:

Interpelacja w sprawie kolektorów deszczowych

Pełna treść artykułu: http://www.mragowo.pl/aktualnosci/5480-miasto-szuka-wykonawcy-kolektora-deszczowego-to-najwieksza-inwestycja-od-lat