Stoi na stacji lokomotywa ………

Stoi na stacji lokomotywa ………

Dzisiaj, decyzją ministra Marcina Horały, bierzemy współodpowiedzialność finansową za odtworzenie jej istotnej części, linii do Mikołajek i Mrągowa” – MÓWI STANISŁAW BUŁAJEWSKI, BURMISTRZ MRĄGOWA.

 

Harmonogram zdarzeń

27 stycznia br.

W lokalnych oraz niektórych ogólnopolskich mediach pojawia się informacja o podpisaniu porozumienia dającego „ogromne szanse” na powrót kolei do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na której skorzystają wszyscy mieszkańcy i odwiedzający nasz rejon turyści.

Chodzi tu o modernizację linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki, która została zakwalifikowana do drugiego etapu naboru w ramach Programu Kolej+.

W ramach podpisanego porozumienia spółka Centralny Port Komunikacyjny dofinansuje prace przygotowawcze dla modernizacji linii nr 223 a kwota dofinansowania deklarowana ze strony CPK wyniesie do 20 mln zł.

Resztę potrzebnego wkładu własnego samorządu sfinansuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz władze Mrągowa, Biskupca i Orzysza. Inwestorem w ramach Programu Kolej+ będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Łączny koszt całej inwestycji ma wynieść ok. 400 mln zł.

Informacje ten temat możecie znaleźć pod poniższymi linkami:

Informacja opublikowana na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego: https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci/kolej-na-mazury-cpk-dofinansuje-modernizacje-linii-przez-mragowo-i-mikolajki

Informacja opublikowana na stronie miasta Mrągowo: https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6424-kolej-na-mazury-cpk-dofinansuje-modernizacje-linii-przez-mragowo-i-mikolajki?fbclid=IwAR1i5PiVsNaJPRh00k5cb6ubaC7Qdq6AXtbH7A8GhnqkeePqc8r-4R64TAU

Tym samym wydarzeniem chwali się także Pani Senator Małgorzata Kopiczko, która reprezentuje PiS.

Informacja na ten temat znalazła się w materiale elk.wm.pl pod tytułem – „Dzięki pomocy Senator Kopiczko pociągi znowu pojadą linią 223”: https://elk.wm.pl/690022,Dzieki-pomocy-Senator-Kopiczko-pociagi-znowu-pojada-linia-232.html?fbclid=IwAR1BCBgM5B0IhGlTaHy8bGOkXMiRs_KI7cD9du2UKxkBLVveMu29bb9IWtI

 

28 stycznia br.

godz. 10.00

Rozpoczyna się kolejna „korespondencyjna” sesja Rady Miejskiej, która nie pozwala radnym na swobodną dyskusję, a podczas której ważą się losy przyszłości spółek miejskich. To podczas tej sesji Burmistrz postanawia wprowadzić do porządku obrad „podrzutka”, tj. uchwałę która pojawia się nagle i bez zapowiedzi.

godz. 10.30

Radni po otrzymaniu ogólnych informacji, które zostały przedstawione słownie przez Burmistrza na temat podpisanego porozumienia ze spółką CPK, wprowadzają do porządku obrad uchwałę, którą mają otrzymać do zapoznania się pocztą elektroniczną.

godz. 11.26

Radni otrzymują na swoje skrzynki mailowe materiały dotyczące zmienionej uchwały o połączeniu spółek miejskich oraz projekt uchwały dotyczącej modernizacji linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki

KOLEJ Plus porozumienie o współpracy – załącznik do uchwały

Z uzasadnieni uchwały podpisanego przez Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego:

„Szacowana wartość całkowita projektu wynosi obecnie ok. 650 000 000 zł, natomiast szacowana wartość wkładu własnego wynosi 80 250 000 zł. W chwili obecnej Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zadeklarował sfinansowanie połowy wkładu własnego, pozostawiając konieczność zadeklarowania pozostałej kwoty na poziomie 40 125 000 zł, przez samorządy znajdujące się na trasie linii kolejowej Czerwonka – Orzysz, w terminie do końca stycznia 2021 r.” Na dzień dzisiejszy (29.01.2021 r) udział zadeklarował tylko jeden samorząd – Miasto Mrągowo!

godz. 16.40

Głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej modernizacji linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki.

Już po pobieżnej analizie przesłanego projektu uchwały, uzasadnienia oraz treści porozumienia pojawia się sporo pytań i wątpliwości. Wątpliwości nie do samego projektu powrotu pociągów na linię kolejową nr 223, ale co do formy zawarcia porozumienia oraz ewentualnych kosztów finansowych dla budżetu naszego miasta na kolejne lata.

Pierwszą i najważniejszą wątpliwością jest sama wartość projektu. W swoim komunikacie i grafikach Centralny Port Komunikacyjny podaję kwotę 400 000 000 zł. Zaś w uzasadnieniu Burmistrza znajdujemy już kwotę 650 000 000. Skąd wzrost o kwotę bagatela – 250 000 000 zł.

Trochę szkolnej matematyki

Kolejną wątpliwość budzi fakt dofinansowania wkładu własnego samorządów na poziomie 80 250 000 zł. Wiemy, iż zgodnie z projektem 50 % wkładu własnego dofinansować ma Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego zaś drugie 50% samorządy znajdujące się na trasie linii kolejowej Czerwonka – Orzysz.

Nasuwają się zatem kolejne pytania! Dlaczego dwa pozostałe samorządy wymienione w komunikacie Centralnego Portu Komunikacyjnego, tj. Biskupiec i Orzysz nie podpisały na dzień dzisiejszy tj. 29.02.2021 r. takiego porozumienia. Dlaczego inne samorządy naszego powiatu, których dotyczy projekt (Mikołajki, Gmina Mrągowo, Sorkwity) nie podjęły tak ryzykownych deklaracji?

Dodajmy, że temat modernizacji linii kolejowej nr 223 dotyczy dziesięciu samorządów a TYLKO Burmistrz Mrągowa w asyście europosła Karskiego z PIS podpisuje porozumienie.

 

Stanowisko Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej w tej sprawie!

Szanowni Państwo!

Wszystkim radnym Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej zależy na przywróceniu linii kolejowej nr 223, która da nam możliwość podróżowania zarówno w kierunku Olsztyna czy Ełku. Dokładnie wiemy, że kolej to ważny i nieodzowny element transportu osobowego oraz transportu przemysłowego. Kolej pozwala na rozwój miasta pod względem turystycznym i gospodarczym.

Lecz nie możemy zgodzić się na zbyt pochopne decyzje, które podejmowane są przez Burmistrza i niektórych radnych na podstawie komunikatów propagandowych partii rządzącej i mają wyłącznie postać niesprecyzowanych porozumień oraz pięknych slajdów, które znamy z telewizji publicznej.

Jako radni ponosimy odpowiedzialność za rozwój oraz budżet naszego miasta. Czy mamy bezrefleksyjnie zobowiązać się do ponoszenia kosztów inwestycji rządowej kosztem lokalnego budżetu (inwestycje lokalne, organizacja imprez kulturalnych czy sportowych)? Dlaczego takiej decyzji nie podjęły inne samorządy?

Szanowni Państwo. Jesteśmy otwarci na rozmowy, negocjacje i lobbowanie w tej kwestii, ale nie możemy pochopnie podejmować tak odpowiedzialnych decyzji. Jesteśmy ZA rozwojem naszego miasta, ale w sposób rozsądny i w pełni przemyślany.

Z poważaniem

Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

 

źródło zdj. nagłówkowego: http://kolejowe.dbv.pl/news.php?rowstart=55

Czy Burmistrz planuje przejęcie ZWiKu przez MEC?

Czy Burmistrz planuje przejęcie ZWiKu przez MEC?

22.01.2021.

W dniu dzisiejszym do Pana burmistrza Stanisława Bułajewskiego oraz radnych Rady Miejskiej wpłynęło pismo od pracowników ZWiK w Mrągowie w sprawie uchwały o połączeniu spółek.

W piśmie wyrażają oni swoje obawy, ale i oburzenie wynikające z braku wcześniejszych konsultacji w sprawie. Zwracają uwagę na lakoniczne uzasadnienie oraz brak rzetelnej analizy. Zadają kilka ważnych pytań, które zamieszczamy poniżej (pisownia oryginalna)

“Przedstawione argumenty w uzasadnieniu do projektu uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek kapitałowych, która jest ujęta w porządku obrad Rady Miejskiej, planowanej na dzień 28.01.2021 r., są lakoniczne. Do uchwały nie są dołączone szczegółowe analizy, co naszym zdaniem uniemożliwia Radnym Rady Miejskiej podjęcie racjonalnej decyzji podczas głosowania.
Uważamy, że mamy prawo do rzetelnej informacji oraz możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące nas pytania, między innymi:
– Jakie byłyby oszczędności z planowanego połączenia spółek
– Co oznacza “poprawić konkurencyjność”
– Co oznacza “zwiększenie efektywności zarządzania w związku z uproszczeniem istniejących struktur”
– Co oznacza “Przewidywana redukcja kosztów funkcjonowania połączonych spółek wynikająca z zespolenia ich zasobów”
– Czy połączenie spółek nie będzie skutkować faktyczną redukcją zatrudnienia”

 

Na prośbę pracowników ZWiK podpisy zostały usunięte.

21.01.2021.

W godzinach wieczornych na stronie urzędowej zostało zamieszczone oświadczenie Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego “ w sprawie przekazywania nieprawdziwych informacji i wprowadzania w błąd pracowników ZWiK przez niektórych radnych MIS i MWS.” W oświadczeniu znajduje się wiele manipulacji i przysłowiowego “odwracania kota ogonem”. Można odnieść nawet wrażenie, że stanowi ono próbę zepchnięcia odpowiedzialności za własne błędy w komunikacji ze społeczeństwem, niedostatecznie przygotowanie się do trudnego przedsięwzięcia na innych.

Do treści Oświadczenia klub radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej w najbliższym czasie się odniesie. 

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6419-oswiadczenie-burmistrza-mragowa-ws-przekazywania-nieprawdziwych-informacji-i-wprowadzania-w-blad-pracownikow-zwik-przez-radnych-mws-i-mis

21.01.2021.

Pojawiła się informacja na stronie Urzędu Miejskiego www.mragowo.pl w sprawie video-konferencji Pana Burmistrza. Jednym z tematów będzie sprawa reorganizacji miejskich spółek komunalnych:

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6416-zapraszamy-na-live-z-burmistrzem-stanislawem-bulajewskim-23-stycznia-2021

„W najbliższą sobotę, 23 stycznia, o godz. 15:00, zapraszamy na spotkanie z burmistrzem Mrągowa Stanisławem Bułajewskim.

Podczas video-konferencji, która odbędzie się w internecie, burmistrz poruszy następujące tematy:

– podsumowanie roku 2020,
– plany na rok 2021,
– projekt reorganizacji miejskich spółek komunalnych.

Tematy są bardzo istotne, bo przy niektórych pojawiły się nieprawdziwe informacje. Będę mógł je zdementować. Mam tu szczególnie na myśli planowane zmiany w miejskich spółkach komunalnych – mówi burmistrz Bułajewski.”

21.01.2021.

Klub radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej w związku z informacją zawartą w uzasadnieniu uchwały, że przeprowadzone analizy wskazują na korzyści wynikające z połączenia spółek, zwrócił się z zapytaniem do OPZZ Konfederacja Pracy przy ZWiK w Mrągowie czy pracownicy byli zaangażowani w prace analityczne. Niestety z otrzymanej odpowiedzi wynika, że związek „nie uczestniczył oraz nie został nawet poinformowany o przeprowadzaniu owej. O projekcie uchwały dotyczącej połączenia ZWiK oraz MEC w Mrągowie dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych.”

21.01.2021 r.

Klub Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, w związku z bardzo ogólnikowym uzasadnieniem uchwały dotyczącym tak dużego przedsięwzięcia, ale też brakiem do tej pory jakichkolwiek działań urzędowych w tym kierunku, kieruje mailowo pismo do Pana Burmistrza Stanisłąwa Bułajewskiego z pytaniami. Odpowiedzi z pewnością przyczynią się do racjonalnych decyzji podczas głosowania powyższej uchwały. Gdy otrzymamy odpowiedzi poinformujemy Państwa.

20.01.2021 r.

Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej jako pierwsi nagłaśniają temat przejęcia ZWiKu przez MEC w mediach społecznościowych. 

20.01.2021 r.

Radni otrzymali materiały na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w trybie korespondencyjnym (smsy i maile) w dniu 28.01.2021 r. Jednym z punktów porządku obrad jest procedowanie projektu uchwały likwidującej spółkę miejską ZWiK i przeniesienie jej majątku oraz zadań do spółki MEC.