Droga jak szwajcarski ser! Urzędowe perypetie z ul. Rynkową

Droga jak szwajcarski ser! Urzędowe perypetie z ul. Rynkową

W dniu wczorajszym na profilu Spotted & Społeczność & Info – Mrągowo pojawił się post dotyczący dziur na ul. Rynkowej. Dla osób, które nie znają dokładnie naszego miasta wyjaśniamy, że temat dotyczy łącznika między największym osiedlem, tj. os. Mazurskim a ul. Mrongowiusza i Okulickiego. Sam post wywołał dość burzliwą dyskusję na temat stanu nawierzchni naszych ulic. Dodajmy, w tym miejscu, że temat (ul. Rynkowa) był monitowany w UM przez naszych radnych już w maju ub., ale jak widać po ilości dziur w drodze nie udało się tego problemu rozwiązać. Co było tego przyczyną?

Kto zapłaci za naprawę uszkodzonych aut na ul. Rynkowej?

Treść wpisu: https://www.facebook.com/groups/mragowo/permalink/2782450252059356/

Odwołując się do opublikowanego postu postanowiliśmy pokazać Państwu jaki szacunek dla mieszkańców, ich bezpieczeństwa ma zarządzający naszym miastem. Otóż w sprawie dziur
i uszkodzeń na ul. Rynkowej już prawie rok temu zwróciliśmy się z interpretacją do Pana Burmistrza (interpelacja z dnia 17 maja 2021 r.), w której informowaliśmy o złym stanie nawierzchni ulicy Rynkowej oraz uszkodzeniach przy włazach studzienek kanalizacyjnych.

Pierwsza interpelacja w sprawie ul. Rynkowej – 2021.05.17

W dniu 31 maja 2021 r. otrzymaliśmy odpowiedź, w której to Burmistrz Bułajewski zarzucił nam, że nasza interpelacja, informacja, pismo, wniosek czy jak byśmy tego nie nazwali, nie spełnia wymogów ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym, nie może być rozpatrzona jako interpelacja, tj. pozostanie bez rozpatrzenia. Po udzieleniu wykładu na temat, jak powinna wyglądać wzorcowa interpelacja Pan Burmistrz był łaskaw udzielić nam kilku wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

W swojej odpowiedzi zapewniał nas i uspokajał, że sytuacja studzienek jest na bieżąco monitorowana a urzędnicy właściwego referatu dokładają wszelkich starań w zakresie doraźnych remontów, jak również przekazywania zgłoszeń do Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który jako administrator urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dokonuje napraw.

Odpowiedź UM na interpelację w sprawie ul. Rynkowej – 2021.05.31

Po upływie pewnego czasu od otrzymanej odpowiedzi postanowiliśmy zweryfikować sytuację na ul. Rynkowej i sprawdzić stan nawierzchni. Niestety po dokonaniu wizji lokalnej okazało się, że ilość ubytków nie ulega zmniejszeniu, ale wręcz powiększyła się. Dlatego też postanowiliśmy zapytać bezpośrednio Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który jak informował nas Pan Burmistrz jest administratorem urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, o przyczynę niewykonania remontu na ul. Rynkowej. W swoim zapytaniu z dnia 27 października 2021 r. pytaliśmy między innymi o to czy w okresie od 17 maja 2021 r. spółka ZWiK otrzymała zgłoszenia dotyczące naprawy doraźnej studzienek kanalizacyjnych na ul. Rynkowej.

Pytanie do ZWiK w sprawie ul. Rynkowej – 2021.10.27

W dniu 02 listopada 2021 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora spółki ZWiK. Otrzymana odpowiedź była dla nas bardzo zaskakująca. Okazuje się, że miasto poprosiło spółkę o sprawdzenie studzienek na ul. Rynkowej pod kątem ich naprawy. Po dokonanej analizie, do miasta została przesłana przez spółkę ZWiK oferta naprawy 28 studzienek (wymiana włazów wraz z podbudową i odtworzeniem nawierzchni). Niestety zdaniem włodarzy miasta kwota 31 600,00 zł netto była zbyt wysoka i miasto zleciło naprawę tylko czterech największych dziur. A co z pozostałymi?

Odpowiedź ZWiK w sprawie ul. Rynkowej – 2021.11.02

Czy w budżecie brak pieniędzy na remont ale są na podwyżkę wynagrodzenia Burmistrza?

Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie o stan finansowy miasta? Jaki jest stan faktyczny, jeśli koszt wykonania naprawy nawierzchni na ul. Rynkowej za kwotę 31 600,00 zł netto jest zbyt wysoki a Pan Burmistrz zgłasza do środków pochodzących z Polskiego Ładu wykonanie zadaszenia amfiteatru za ok. 20 milionów złotych. Czy nie warto było zgłosić naprawy tej ulicy jak i kilku innych, które pilnie tego wymagają???

Szybka droga – ulicy Torowej?

Na uwagę mieszkańców os. Mazurskiego zasługuje temat nowej drogi na ul. Torowej. Otóż po drugiej stronie torów kolejowych miasto zleciło wykonanie dodatkowej drogi do ogrodów działkowych. Ta inwestycja jest również owiana dziwną tajemnicą. Do dzisiaj nikt z UM nie odpowiada nam na podstawowe pytania o to ile kosztuje nas ta inwestycja i w jakim celu jest realizowana?!

W dniu 01 grudnia 2021 r. po odpowiedzi otrzymanej ze ZWiK Mrągowo, postanowiliśmy ponownie zapytać o sprawę remontu ul. Rynkowej Urząd Miasta. W swoim piśmie z dnia 01 grudnia 2021 r. pytamy między innymi:

„W odpowiedzi podpisanej przez Pana z dnia 31 maja 2021 r., uspokajał nas Pan, że sytuacja studzienek jest na bieżąco monitorowana a urzędnicy dokonują wszelkich starań w zakresie doraźnych remontów oraz przekazują zgłoszenia do właściwego organu, tj. ZWiK Mrągowo, który jest administratorem urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Niestety stan studzienek i nawierzchni ul. Rynkowej od maja br. niestety nie uległ poprawie mimo pańskich zapewnień.”

Kolejne pismo do UM w Mrągowie w sprawie ul. Rynkowej – 2021.12.01

Dodajmy, że zapytanie z 01 grudnia 2021 r. zostało do Urzędu Miasta skierowane za pośrednictwem Przewodniczącego RM, który interpelację przekazuje do Burmistrza. Zgodnie z wcześniej przytaczaną przez Burmistrza ustawą o samorządzie gminnym, ma on ustawowy OBOWIĄZEK do udzielenia odpowiedzi na interpelację lub zapytanie radnego w terminie 14 dni. Niestety kolejny raz Burmistrz Bułajewski, który przypomnijmy jest doktorem prawa, zlekceważył zapytania kierowane w imieniu mieszkańców przez naszych radnych.

Przepychanki na kruczki prawne?

W dniu 19 stycznia 2022 r. radny Waldemar Cybul, otrzymał odpowiedź z UM, która o dziwo datowana była na 14 stycznia 2022 r. Dziwić może fakt, że mail dociera dopiero pięć dni od momentu podpisania pisma oraz ponad miesiąc od złożenia interpelacji. Skąd takie działania Burmistrza wyjaśnimy poniżej.

W swoim piśmie nasz włodarz próbuje zatuszować brak odpowiedzi na złożoną interpelację (01.12.2002r.) zasłaniając się artykułem 63 kpa. i stwierdzeniem, że podania wnoszone mailem nie będą rozpatrywane. Jednakże Pan Burmistrz zapomniał o tym, że złożone pismo było interpelacją kierowaną za pośrednictwem Przewodniczącego RM i w formie drukowanej jest składane do sekretariatu UM.

Odpowiedź z UM w Mrągowie w sprawie interpelacji – 2022.01.14

Należy się w tym miejscu wyjaśnienie skąd taka nerwowość u naszego Burmistrza. Jak pisaliśmy wyżej, pismo w sprawie ul. Rynkowej wysyłane było do UM w formie interpelacji radnego. Burmistrz ma OBOWIĄZEK odpowiedzi na taką interpelację w ciągu 14 dni od jej złożenia. Jak już wiemy, taka odpowiedź nie wpłynęła w wymaganym terminie. Dlatego w związku z lekceważeniem obowiązków jakie ciążą na Burmistrzu, w dniu 07 stycznia 2022 r. radny Waldemar Cybul złożył skargę do Rady Miejskiej na bezczynność Burmistrza.

Treść skargi na bezczynność Burmistrza – 2022.01.07

Jak już łatwo zauważyć i wywnioskować, nerwowe pismo dotyczące braku rozpatrzenia odpowiedzi na interpelację z dnia 01 grudnia 20221 r. jest próbą uniknięcia odpowiedzialności za niedopełnienie swoich obowiązków. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, tj. 24 lutego 2022 r. zapytamy co dalej remontem na ul. Rynkowej. Natomiast radni, już po raz kolejny, będą musieli się pochylić nad rozpatrzeniem treści skargi i podjąć decyzję czy Burmistrz nie dopełnił swoich obowiązków. Zobaczymy jak zachowają się i zagłosują radni z ekipy Burmistrza. Czy zaakceptują łamanie przepisów ustawy o samorządzie gminnym?!

Nie zmienia to faktu, że problem dziur na ulicy Rynkowej nie został rozwiązany a mieszkańcy coraz bardziej narzekają. Stan drogi stanowi niebezpieczeństwo dla poruszających się po niej pojazdów. Dlatego raz jeszcze skierowaliśmy do UM pismo w tej sprawie.

Kolejne zapytanie do Burmistrza – 2022.02.07

Panie Burmistrzu, zachęcamy kolejny raz z tego miejsca do pracy nad sprawami, które dotyczą mieszkańców tego miasta!

A co sądzą Państwo na temat tak załatwianych problemów mieszkańców naszego miasta? Czy tak powinien postępować gospodarz, który wybrany jest dla wszystkich nie tylko tych swoich?

Czego politycy nie mówią w sprawie modernizacji linii kolejowej do Mrągowa?

Czego politycy nie mówią w sprawie modernizacji linii kolejowej do Mrągowa?

Około rok temu w naszym mieście zaczęło być głośno o modernizacji linii kolejowej prowadzącej  przez Mrągowo i powrocie kolei. Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej wielokrotnie wskazywali, że sprawa modernizacji linii kolejowej powinna być realizowana w ramach struktur rządowych, bo samorządów lokalnych po prostu nie stać finansowo na tak duże inwestycje. Ze względu na charakter inwestycji projekt będzie „rozgrywał” się ponad naszymi głowami.

W całą akcję bardzo zaangażował się Burmistrz Stanisław Bułajewski, który jako jedyny przedstawiciel samorządów, których na trasie linii kolejowej nr 223 jest aż dziesięć, udał się do ministra Horały w celu podpisania porozumienia. O jednoosobowym podpisaniu dokumentów w świetle kamer, Burmistrz poinformował dopiero po fakcie radnych Rady Miejskiej oraz mieszkańców. Niestety już wtedy było jasne, że są to wyłącznie działania o charakterze medialnym, gdyż Burmistrz nie ma żadnej „mocy sprawczej”.

Po roku od głośnych zapewnień o sukcesie, które prezentował Pan Burmistrz Bułajewski warto zadać następujące pytania:
Dlaczego poziom decyzyjny tylko w niewielkim stopniu dotyczy samorządów lokalnych?
Dlaczego wmawia się mieszkańcom, że udział finansowania kolei zależy od udziału samorządów?
Czy i kiedy dojdzie do modernizacji linii kolejowej nr 223?

W dniu 26.01.2022 r. na mrągowskim peronie kolejowym odbyła się konferencja polityków PiSu reprezentujących struktury regionalne w towarzystwie Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego. Spotkanie dotyczyło modernizacji linii kolejowej nr 223 w ramach Programu Kolej Plus.

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/7231-modernizacji-linii-kolejowej-223-biegnacej-przez-mragowo-konferencja-prasowa-video-foto

W odpowiedzi na to w dniu 1.02.2022 r. Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Marek Brzezin wydał oficjalne stanowisko w sprawie projektu modernizacji linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Biskupiec – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz w ramach programu uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolej plus do 2028 r.:

https://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/7288-linia-kolejowa-nr-223-stanowisko-marszalka

Pan Marszałek wyraził „głębokie poparcie i osobiste zaangażowanie” w rozwój transportu kolejowego w naszym regionie oraz przedstawił przebiegu partnerstwa z samorządami lokalnymi.

W tym artykule chcemy zwrócić Państwa uwagę na główne kwestie poruszone przez Pana Marszałka, odnośnie finansowania inwestycji w ramach programu Kolej Plus zawartymi w jego stanowisku:

1. „Konstrukcja Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku zakłada, że po stronie samorządów wnioskujących o dofinansowanie modernizacji linii kolejowej jest zobowiązanie pokrycia wkładu własnego w wysokości 15% wartości inwestycji, a także sfinansowanie wszystkich kosztów niekwalifikowanych (i podatku VAT od nich), do których zalicza się m. in. budowa i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej (drogi i chodniki do przystanków, parkingi, węzły przesiadkowe, infrastruktura handlowa, dworce kolejowe).

Braki budżetowe samorządów

W trakcie konferencji prasowej przeprowadzonej na mrągowskim dworcu PKP, politycy reprezentujący partię rządzącą oraz Pan Burmistrz nie wspomnieli, że planowany koszt inwestycji to minimum 851 mln zł, a więc wzrost jest prawie dwukrotny od zakładanego. Zaś planowany udział finansowy samorządów w tym projekcie to kwota ok 128 mln zł., przy wsparciu kwotą 20 mln zł ze strony Centralnego Portu Komunikacyjnego. Urząd Marszałkowski zapewnił o finansowym wsparciu na poziomie ok. 60 mln. zł, a to oznacza, że pozostałe samorządy lokalne, czyli miasteczka gminy, przez które przebiega linia, powinny łącznie zagwarantować finansowanie na poziomie 40 mln zł! Mrągowo jest największym miastem na linii kolejowej, a i tak dysponuje rocznym budżetem inwestycyjny na poziomie ok. 10 mln zł.

Żaden samorząd nie dysponuje budżetem koniecznym na zapewnienie tak dużego dofinansowania przez kilka lat! Większość środków finansowych, z których realizuje się inwestycje lokalne, przez lata byłyby zaangażowane w realizację zadania wojewódzkiego i rządowego. 

Udział finansowy strony rządowej w postaci 85% jest w całości finansowane ze środków unijnych. Oznacza to, że partner reprezentujący rząd nie wykorzystuje środków własnych, tylko unijne. Dlaczego więc samorządy mają finansować przedsięwzięcie z własnych budżetów?

Radni Rady Miejskiej w Mrągowie wyrazili wolę partycypacji samorządu w projekcie w kwocie 4 mln zł, co i tak jest ogromnym obciążeniem dla budżetu miasta, ale było to przed wzrostem kosztów do 128 mln zł.! O tym pisaliśmy w jedynym z poprzednich artykułów:

Stoi na stacji lokomotywa ………

Z poprzedniego artykułu:

Nasuwają się zatem kolejne pytania! Dlaczego dwa pozostałe samorządy wymienione w komunikacie Centralnego Portu Komunikacyjnego, tj. Biskupiec i Orzysz nie podpisały na dzień dzisiejszy takiego porozumienia. Dlaczego inne samorządy naszego powiatu, których dotyczy projekt (Mikołajki, Gmina Mrągowo, Sorkwity) nie podjęły tak ryzykownych deklaracji?

Dzisiaj wiemy, że do podpisania porozumienia rok temu zostały zaproszone WSZYSTKIE samorządy, których dotyczył temat modernizacji linii kolejowej nr 223. Warto w tym miejscu zadać pytanie – dlaczego tylko Burmistrz Stanisław Bułajewski zdecydował się je podpisać i wystąpić po fakcie do Rady Miejskiej o przyjęcie uchwały intencyjnej w tej sprawie? 

koszty niekwalifikowane

Niestety wstępne wyliczenia planowanej inwestycji nie uwzględniają tzw. kosztów niekwalifikowanych, które w przypadku tak dużych inwestycji infrastrukturalnych będą z pewnością bardzo wysokie.

To w ramach kosztów niekwalifikowanych, mają powstać między innymi: bocznice kolejowe dla pociągów towarowych, na których zarabiać będzie wyłącznie PKP, infrastruktura towarzysząca (drogi i chodniki do przystanków, parkingi, węzły przesiadkowe, infrastruktura handlowa, dworce kolejowe).

Warto w tym miejscu zapytać – Dlaczego linię kolejową Szczytno – Pisz – Ełk zmodernizowano bez wkładu finansowego samorządów w 2020 r., a przy naszej linii wymaga się zabezpieczenia finansowego ze strony lokalnych samorządów?

https://www.olsztyn24.com/news/34343-pociagi-wrocily-na-trase-szczytno—pisz.html

2. „Wytworzone w procesie budowlanym elementy infrastruktury kolejowej jako środki trwałe ma następnie przejąć na majątek spółka PKP Polskie Linie Kolejowe – zarządca infrastruktury kolejowej. To oznacza, że mimo zapewnienia wkładu własnego do projektu oraz pokrycia kosztów niekwalifikowanych przez samorządy, wnioskodawca (w tym przypadku województwo i partnerzy) nie będzie miał żadnej podmiotowości w zakresie własności wytworzonej infrastruktury, na którą wykłada środki.”

3. Utrzymanie linii kolejowej

Należy pamiętać, że samo uruchomienie linii kolejowej to nie wszystkie koszty obciążające samorządy. Pozostaje kwestia jej utrzymania. Marszałek zadeklarował utrzymanie kursów 4 par pociągów przez okres 5 lat, co będzie obciążać budżet Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 13 mln zł rocznie. Jak będzie wyglądało finansowanie linii po tym czasie? Dzisiaj nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie! Pewne jest jednak, że koszty utrzymania spadną na samorządy, czyli mieszkańców regionu.

Samorządy mają współfinansować projekt oraz utrzymywać linię po modernizacji. Jednak to PKP będzie nią zarządzać. Jest to warunek konieczny do funkcjonowania linii kolejowej. Czy może być bardziej widoczny znak, że modernizacja linii kolejowych jest zadaniem rządowym? Czy wsparcie polityków PiSu, którzy słusznie zauważają rangę tej linii kolejowej dla naszego województwa i regionu, a którzy reprezentującą wojewódzkie struktury partii rządzącej, mających przełożenie we władzach centralnych pomoże?

Jak widać kwestia uruchomienia linii kolejowej nr 223 nie jest sprawą prostą do zrealizowania. Wierzymy jednak, że rząd, spółka PKP PLK oraz samorząd województwa znajdą niezbędne środki finansowe a pociągi wrócą do Mrągowa. Mamy też nadzieję, że sprawa powrotu kolei nie jest tylko po to by zbić na niej potrzebny politykom kapitał polityczny?