Nowy radny w szeregach Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Nowy radny w szeregach Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Warto było przypomnieć sobie te słowa. Jest w nich mowa o reprezentowaniu wspólnoty, rzetelnej pracy na rzecz ogółu mieszkańców. Nie ma tu ani słowa o otrzymywaniu stanowisk pracy dla swoich znajomych czy członków swojej rodziny.

Właśnie dzisiaj, podczas posiedzenia sesji, takie ślubowanie złożył nowy Radny Rady Miejskiej w Mrągowie Mirosław Moczydłowski, który zastąpił w radzie Magdalenę Lewkowicz, która zrezygnowała z pełnienia mandatu.

Zmiany w składzie Klubu Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Po złożeniu ślubowania i oficjalnym objęciu mandatu radny Rady Miejskiej Mirosław Moczydłowski złożył wniosek o włączenie go w radzie do Klubu Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej.

W związku z tym skład osobowy Klubu Radnych MIS wygląda następująco:

– Robert Wróbel – Przewodniczący Klubu

– Waldemar Cybul

– Agnieszka Pytel

– Mirosław Moczydłowski

Z przykrością musimy również poinformować wyborców, którzy w wyborach oddali głosy na Mrągowską Inicjatywę Społeczną, że radny Kamil Wojno opuścił szeregi Klub Radnych MISu bez podania konkretnej przyczyny.

Przedstawienie nowego radnego

Mirosław Moczydłowski ma 59 lat. Mieszka w Mrągowie od urodzenia. Ma żonę i dwie córki. Ukończył Politechnikę Białostocką. Był dyrektorem Mrągowskiego Centrum Kształcenia a od września 2018 r., po przekształceniu jest dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Jest to największa szkoła w powiecie mrągowskim. Był radnym poprzedniej kadencji. W wyborach samorządowych w 2018 r. startował z list wyborczych Komitetu Wyborczego Wyborców Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej.

Czy Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z.o.o. to jeszcze spółka miejska?

Czy Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z.o.o. to jeszcze spółka miejska?

„Szanowny Panie Burmistrzu,

W programie XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27.08.2020 r. jednym z punktów była co prawda analiza finansowa spółki miejskiej  Mrongoville, jednakże ze względu na nieobecność prezesa zarządu dyskusja w tej sprawie się nie odbyła. Punkt ten nie był rozpatrywany także przez żadną komisję Rady Miejskiej przed wspomnianą sesją.

Mimo zapowiedzi, że sprawozdanie spółki będzie analizowane to jednak brak jest takiego punktu w programie XXVI Sesji. W obliczu braku publicznej dyskusji na poprzedniej Sesji wydaje się zasadne by na nadchodzącej Sesji Rada Miejska zajęła się takim punktem. „Spotkanie z prezesem zarządu…” jak zostało to sformułowane w programie posiedzenia jednej z Komisji przed obecną Sesją nie spełnia wielu, wydawało by się pożądanych, warunków publicznej dyskusji jak chociażby: transparentność działań, ale i zwykłej uczciwości wobec mieszkańców i ich poważnego traktowania.

Dlatego też Klub Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej zwraca się do Pana Burmistrza o rozszerzenie w formie autopoprawki programu nadchodzącej Sesji o analizę sprawozdania spółki miejskiej Mrongoville.”

Maila o takiej treści Klub Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej wystosował w piątek (18.09) do Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego. W odpowiedzi otrzymaliśmy jedynie zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się we wtorek (22 września) o 15.30. Treść odpowiedzi Burmistrza w załączniku.

Należy tu zaznaczyć, że posiedzenia komisji nie są niestety transmitowane czy nagrywane, więc nie mogliście Państwo na bieżąco śledzić dyskusji, która dotyczyła analizy finansowej spółki Mrongoville za rok 2019.

Podczas dyskusji zostało zadanych wiele pytań, na które nie uzyskaliśmy wyczerpującej odpowiedzi. Uzupełnienie i wyjaśnienia mamy dostać w formie pisemnej.

W związku z zaistniała sytuacją, w tym miejscu pojawiają się ważne pytania. Dlaczego Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski nie chciał by publicznie przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniem finansowym miejskiej spółki „Mrongoville”? Dlaczego mieszkańcy i media nie mogą usłyszeć pytań zadawanych Dyrektorowi Zarządu a co najważniejsze usłyszeć odpowiedzi na te pytania? Dlaczego spółka Mrongoville jest inaczej traktowana jak pozostałe? Czy Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z.o.o. to jeszcze spółka miejska?

Zdjęcie nagłówkowe: www.mrongoville.pl