Apel w sprawie podszywania się pod organ Gminy

Apel w sprawie podszywania się pod organ Gminy

APEL RADY MIEJSKIEJ

z dnia 03 listopada 2021 r.

W SPRAWIE PODSZYWANIA SIĘ POD ORGAN GMINY JAKIM JEST RADA MIEJSKA W MRĄGOWIE

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), § 66 ust. 1 pkt. 3 ppkt. 4 Statutu Miasta Mrągowa, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Mrągowie nr L/7/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mrągowa (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 5051) Rada Miejska w Mrągowie,

uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Mrągowie to ustawowy organ administracji samorządowej, którego zadaniem jest reprezentowanie społeczności mieszkańców. Rada Miejska stanowi lokalne prawo oraz pełni funkcję kontrolną gminy a skład Rady Miejskiej w Mrągowie stanowi 21 radnych wybranych w wyborach samorządowych.

Jednym z podstawowych zadań wybranych radnych jest ich komunikacja z mieszkańcami miasta. Formy komunikacji nie zostały w żaden sposób unormowane prawnie i stanowią osobisty wybór każdego radnego, zależnie od jego zaangażowania w pełniony mandat, pomysłowości ale też kultury osobistej.

Niestety w związku z kłamliwymi i obraźliwymi atakami na radnych miejskich w mediach społecznościowych, które pojawiają się na profilu społecznościowym FB, na stronach „Radni Rady Miejskiej w Mrągowie” oraz „Radni Miasta Mrągowa”, Rada Miejska w Mrągowie wyraża w sposób zdecydowany sprzeciw dla takich działań!

Manipulacje, które publikowane są na w/w profilach nie mogą być stosowane w życiu osobistym a tym bardziej na poziomie społecznym podczas dyskusji publicznej. Ponadto nazwy tych profili społecznościowych sugerują bezpośredni związek z radnymi oraz Radą Miejską a tym samym wprowadzają opinię publiczną w błąd.

INFORMUJEMY WSZYTKICH MIESZKAŃCÓW, ŻE RADA MIEJSKA W MRĄGOWIE NIE ADMINISTRUJE I NIE PROWADZI ŻADNYCH STRON LUB PROFILI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH!

PONADTO RADA MIEJSKA NIE PRZEKAZAŁA INNYM PODMIOTOM PRAWA DO JEJ REPREZENTOWANIA CZY WYRAŻANIA W JEJ IMIENIU JAKIEJKOLWIEK OPINI.

W związku z tym zwracamy się z apelem do osoby, która jest administratorem w/w profili o natychmiastowe zaprzestanie podszywania się pod ustawowy organ władzy samorządowej jakim jest Rada Miejska w Mrągowie.

Zobowiązujemy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie do poinformowania organów ścigania o fakcie podszywania się przez osoby trzecie pod organy administracji samorządowej co wprowadza opinię społeczną w błąd.

Zobowiązujemy Burmistrza Miasta do publikacji powyższego apelu na stronie urzędu miejskiego, profilu społecznościowym FB miasta oraz w biuletynie miejskim.

Rada Miejska stoi na stanowisku, że wolność słowa i prawo do krytyki przysługują każdemu, jednakże podszywanie się pod organ administracji samorządowej, która wprowadza w błąd opinię społeczną jest niedopuszczalne.

 

Radni Rady Miejskiej w Mrągowie