Panu Burmistrzowi bardzo zależało w 2023 r., na uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zezwalającego na budowę w Mrągowie budynków wysokich. Po dwukrotnym odrzuceniu przez Radę Miejską projektu uchwały, jego upór w forsowaniu interesów deweloperów był bardzo zastanawiający. Mimo dwukrotnego odrzucenia kontrowersyjnego planu, nadal obowiązuje przecież stary, ale aktualny plan.

W ostatnim czasie, w trakcie wyborów parlamentarnych pojawiła się możliwość rządowego dofinansowania budowy powiatowej hali sportowej przy CKZiU oraz skateparku na plaży os. Grunwaldzkiego. Niestety rodzaj hali sportowej nie jest zgodny z zapisami planu. Należałoby uwzględnić nowe zapisy w stary planie zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ w Radzie Miejskiej zasiadają radni będący pracownikami jednostek podległych starostwu, Burmistrz Bułajewski posunął się nawet do sugerowania w oficjalnym piśmie do Starostwa Powiatowego, że jedynym sposobem uwzględnienia potrzeb jednostki powiatowej jest zmiana zdania tychże radnych odnośnie wieżowca przy ul. Oficerskiej, a więc warunkiem jest zmiana zdania i głosowanie „za” planami Burmistrza.

By wyjść z sytuacji patowej, radni Klubu Wspólna Sprawa, zaliczani przez Burmistrza Bułajewskiego do opozycji, zaproponowała rozszerzenie sesji w dniu 21.12.2023 r. o punkt uchwały dającej możliwość aktualizacji OBOWIĄZUJACEGO planu zagospodarowania o wskazane wyżej potrzebne inwestycje.

Wbrew swoim ustawowym obowiązkom Przewodniczący Rady Henryk Nikonor nie rozszerzył porządku posiedzenia o zaproponowany projekt uchwały. Tym samym złamał ustawę o samorządzie gminnym oraz Statut Miasta Mrągowa. Takiego działanie motywował opiniami prawnymi. Do dzisiaj tych opinii prawnych jednak nikt nie widział.

Obecnie wraca temat opinii prawnej, na którą powoływał się Przewodniczący Henryk Nikonor odrzucając wniosek klubu radnych Wspólna Sprawa o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady sesji Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2023 r.

Jak się okazało wniosek i temat projektu uchwały wzbudził popłoch w szeregach władzy. W związku z czym Pan Przewodniczący w dniu 18 grudnia 2023 r. przesłał do wiadomości klubu informację o odmowie wprowadzenia projektu uchwały powołując się na opinię prawną urzędu.

Informacja Przewodniczącego o odmowie wprowadzenia projektu uchwały.pdf

W związku z odmową i przedstawioną argumentacją przez Przewodniczącego, w dniu 20 grudnia 2023 r. radny Waldemar Cybul zwrócił się z pismem do Pana Nikonora z wnioskiem „o PILNE udostępnienie treści stanowiska obsługi prawnej urzędu miejskiego i przesłanie go na moją skrzynkę mailową”.

 Prośba o udostepnienie opinii prawnej.pdf

 Niestety radni nie doczekali się upublicznienia opinii do rozpoczęcia sesji. A w trakcie jej trwania można było usłyszeć jedynie bełkot prawniczy, który próbował forsować Burmistrz Bułajewski wspólnie z radcą prawnym reprezentującym Kancelarię Prawną Marcin Adamczyk Jerzy Jankowski
i Partnerzy s.c.

Kilka dni po sesji radny Waldemar Cybul otrzymał odpowiedź na swój wniosek dotyczący opinii, ale niestety nie była to opinia, na którą wszyscy czekali.

Odpowiedź Przewodniczącego przesłana po sesji RM

Dlatego też kolejny raz postanowiliśmy wystąpić o poszukiwaną opinię, ale tym razem w formie dostępu do informacji publicznej kierując ją do Burmistrza Miasta jako organu kierującego miastem.

Treść zapytania kierowana do Burmistrza!

Klub Radnych  Rady Miejskiej – Wspólna Sprawa, wystąpił do Przewodniczącego Rady Miejskiej
z wnioskiem o wprowadzenie projektu uchwały na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), na posiedzenie Rady Miejskiej (21.12.2023 r.). W otrzymanej odpowiedzi odrzucającej wniosek Klubu Radnych Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powołał się na stanowisko obsługi prawnej urzędu miejskiego nie przytaczając jego treści.

W związku z powyższym proszę o udostępnienie informacji w zakresie: 

  1. Proszę o udostepnienie treści stanowiska obsługi prawnej Urzędu Miejskiego, które zostało przygotowane dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie, na którą Przewodniczący powołuje się w piśmie z dnia 18 grudnia 2023 r. 
  1. Proszę o udostępnienie faktur (skan – faktura i opis) za obsługa prawną realizowaną przez

Kancelarię Prawną Marcin Adamczyk Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c. za okres od stycznia 2023 r. do dnia złożenia wniosku.

Wniosek o dostęp do informacji publicznej.pdf

Niestety zapadła cisza i mimo wymaganego upływu czasu (ustawowe 14 dni) nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania. Nie dziwi nas reakcja Burmistrza Bułajewskiego, który niewygodne tematy pomija lub unika udzielenia odpowiedzi. We wniosku oprócz pytania o opinie prawną prosiliśmy również udostepnienie faktur, które wystawia kancelaria prawna Marcin Adamczyk Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c. na tutejszy urząd. Podstawą takiego żądania są informacje, iż Burmistrz wykorzystuje kancelarię do przeciągania sprawy z samowolą budowlaną na ul. Kościelnej (odwołania od decyzji WKZ w Olsztynie do Ministerstwa Kultury) oraz fakt, że wspomniana kancelaria prawna była autorem apelacji dla radnego Dominika Tarnowskiego od wyroku skazującego za pomówienie radnego Mariana Mikszy.

Czy milczenie Urzędu może potwierdzać te pytania i jak zachowa się komisja skarg wniosków i petycji rozpatrując złożoną w tej sprawie skargę na opieszałość Burmistrza?