WYDARZENIA KULTURALNE

dostęp do dóbr kultury

MIASTO PRZYJAZNĄ PRZESTRZENIĄ

tworzenie miejsc aktywności towarzyskiej i kulturalnej

MIESZKANIEC PARTNEREM

wspólne miasto – wspólna przyszłość

PROMOCJA MRĄGOWA

opracowanie strategii promocyjnej miastać

MRĄGOWSKI PAKIET BIZNESU

przedsiębiorca partnerem samorządu

Czy spółka miejska Mrongoville podąża w dobrym kierunku?

Podczas obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbyła się w dniu 24 września br., jednym z podejmowanych tematów było przyjęcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2021 r.”. W trakcie dyskusji,...

czytaj dalej

Nowy radny w szeregach Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Warto było przypomnieć sobie te słowa. Jest w nich mowa o reprezentowaniu...

czytaj dalej