WYDARZENIA KULTURALNE

dostęp do dóbr kultury

MIASTO PRZYJAZNĄ PRZESTRZENIĄ

tworzenie miejsc aktywności towarzyskiej i kulturalnej

MIESZKANIEC PARTNEREM

wspólne miasto – wspólna przyszłość

PROMOCJA MRĄGOWA

opracowanie strategii promocyjnej miastać

MRĄGOWSKI PAKIET BIZNESU

przedsiębiorca partnerem samorządu

Po co Burmistrzowi ochrona „swoich” radnych?

Po co Burmistrzowi ochrona „swoich” radnych?

Ustawa o samorządzie gminnym, która jest „swoistym drogowskazem” dla funkcjonowania samorządów lokalnych (miejskich, gminnych) w artykule 18a informuje, iż samorząd lokalny w celu kontroli działań podejmowanych przez Burmistrza oraz kontroli gminnych jednostek...

czytaj dalej
Co do ukrycia ma Pan Burmistrz?

Co do ukrycia ma Pan Burmistrz?

Wszyscy obywatele naszego kraju, niezależnie od pełnionej funkcji mają prawo do tego by móc sprawdzać, kontrolować i weryfikować działania podejmowane przez władze publiczne. Niezależnie od tego działania te czy dotyczą lokalnych władz samorządowych czy też władz na...

czytaj dalej
Co z jakością powietrza w Mrągowie?

Co z jakością powietrza w Mrągowie?

Ochrona środowiska oraz klimatu to aktualnie jedne z najważniejszych kierunków działania Komisji Europejskiej, polskiego rządu oraz samorządów lokalnych na wszystkich szczeblach. W okresie zimy, kiedy rozpoczyna się tzw. sezon grzewczy jak bumerang powraca temat...

czytaj dalej