WYDARZENIA KULTURALNE

dostęp do dóbr kultury

MIASTO PRZYJAZNĄ PRZESTRZENIĄ

tworzenie miejsc aktywności towarzyskiej i kulturalnej

MIESZKANIEC PARTNEREM

wspólne miasto – wspólna przyszłość

PROMOCJA MRĄGOWA

opracowanie strategii promocyjnej miastać

MRĄGOWSKI PAKIET BIZNESU

przedsiębiorca partnerem samorządu

Jak to jest naprawdę z remontem ul. Kościelnej?

Przypominamy, że Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Zatem w związku z przedstawionymi faktami, chcemy zapytać Pana Burmistrza, nie o to czy mijał się z prawdą, nie o to czy też może manipulował, bo mieszkańcy na podstawie...

czytaj dalej