Stan Miasta w 2021 r. oraz absolutorium dla działań Burmistrza – oświadczenie klubów

Stan Miasta w 2021 r. oraz absolutorium dla działań Burmistrza – oświadczenie klubów

Podczas XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbyła się 30.06. głównym omawianym punktem był Raport o Stanie Miasta w 2021 r. Była to część procedury, która kończy się podjęciem uchwał o wotum zaufania uraz udzieleniem absolutorium Panu Burmistrzowi. Dla urzędującego włodarza każdego miasta jest to jedna z kluczowych uchwał, ponieważ odmowa udzielenia absolutorium może stać się przyczyną ogłoszenia REFERENDUM o ODWOŁANIE. Taka procedura obowiązuje co roku.

Ten rok jednak wyraźnie różnił się od poprzednich. Podczas głosowania „ZA” udzieleniem wotum zaufania było tylko 11 z 21 radnych Rady Miejskiej! Aż 10 radnych było PRZECIWKO. Minęło już kilka dni, ale brak jest tej informacji na stronie internetowej Miasta www.mragowo.pl i stronie facebookowej. Faktycznie nie ma powodu do chwalenia się.

Kluby Radnych Mrągowskiej wspólnoty Samorządowej oraz Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej przygotowały wspólne oświadczenie w tej sprawie.

Transmisję z sesji znajdziesz pod tym linkiem:

https://crv.pl/sesja-archiwalna-warminskomazurskier-rada_miejska_mragowa-kadencja_1-sesja_56

Mrągowo, 30.06.2022 r.

Kluby radnych

Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE RAPORTU O STANIE MIASTA W 2021 r.

Kluby radnych po analizie informacji zawartych w Raporcie o stanie Miasta Mrągowa w 2021 r., zwłaszcza uwzględniając informację w nim NIE ZAWARTE, z których najważniejsze to m. in. słaba jakość zarządzania naszym miastem, brak sprawowania kontroli nad majątkiem miejskim, zwłaszcza jeśli chodzi o spółkę Mrongoville, na co wskazał raport NIKu, brak poszanowania funduszy publicznych oraz przepisów prawa np. wymiana nawierzchni ul. Kościelnej, aroganckie traktowanie rodzimych przedsiębiorców, a zwłaszcza brak planowania i realizacji nowych inwestycji miejskich sprawiają, że nie możemy zgodzić się z optymizmem Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego i będziemy głosowali PRZECIWKO przyjęciu raportu.

Naszym mieszkańcom zwracamy uwagę na niektóre zapisy Raportu, które należy przedstawić realistycznie.

Rada Miejska przyjęła w 2021 r. na wniosek Pana Burmistrza kontrowersyjne uchwały, z których wymienić można:

– Uchwała XXI/9/2021 z 28.01.2021 w sprawie zamiaru połączenia spółek kapitałowych MECu i ZWiKU, czyli nieprzemyślany pomysł Pana Burmistrza. Burmistrz wprowadził wiele zamieszania i niepokoju wśród pracowników, ale od półtora roku nic nie słychać, by dążył do jej zrealizowania.

– Uchwała XXXI/13/2021 z 28.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Mrągowo do współpracy partnerskiej w celu realizacji projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka-Biskupiec-Mrągowo-Mikołajki-Orzysz” w ramach Programu Kolej Plus, która okazała się tylko nieudanym zabiegiem PRowym Burmistrza, odkrywając jednocześnie jego słabe zdolności negocjacyjne.

Niepokoją następujące zapisy raportu:

 • Skokowy wzrost nakładów na administrację publiczną o aż 20,13% do prawie 9 mln zł, czego nie da się wytłumaczyć podwyżkami wynagrodzenia pracowników, bo te nastąpiły z końcem 2021 r.

 • Coraz większy bałagan w jednostkach podległych spowodowany m in. nagłymi zmianami kadrowymi w 8 na 12 instytucji. Zaznaczyć należy, że większość kadry zarządzającej nie miała wcześniej związku z naszym miastem.

Poprzedni rok był kolejnym rokiem niezrealizowania obietnic wyborczych Stanisława Bułajewskiego, z których można wymienić te najważniejsze np.: budowa miejskiego ośrodka SPA z basenami, tężniami – dostępnego dla wszystkich; budowa nowoczesnych tras rowerowych i biegowych; (niezależnie od budżetu obywatelskiego) oddanie do dyspozycji Radom Seniora i Radom Młodych) do 1% budżetu miasta na tzw. Inicjatywy Obywatelskie, budowa Skateparku dla dzieci i młodzieży z prawdziwego zdarzenia; uregulować, poprzez podjęcie stosownych uchwał kwestię preferencji dla mrągowskich firm biorących udział w przetargach miejskich; wprowadzić przyjazną Platformę Komunikacji oraz współpracy między mieszkańcami, inwestorami a urzędem miasta; stopniowo obniżać podatki lokalne, odblokować większe tereny pod budownictwo wielorodzinne w takim zakresie by ceny metra nowobudowanych mieszkań spadły o ok. 20% – 30%; przeznaczyć większe tereny pod budownictwo jednorodzinne sprzedając działki przygotowane pod budowę, tzn. działki w pełni uzbrojone, aby uniknąć obecnego chaosu i zachować „ład budowlany”; każdego roku oddać do użytku minimum jeden komunalny budynek wielorodzinny; będziemy pracować nad projektem połączenia jezior mrągowskich ze szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Doraczyński                              
                                                                                                               Robert Wróbel
Przewodniczący Klubu Radnych  
                                                                                                            Przewodniczący Klubu Radnych
Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej              
                                                                                                   Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej