Ile zapłacimy za śmieci w 2021 roku! Zapraszamy na transmisję XXVII Sesji Rady.

Ile zapłacimy za śmieci w 2021 roku! Zapraszamy na transmisję XXVII Sesji Rady.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia transmisji XXVII Sesji Rady Miejskie w Mrągowie, która odbędzie się 29 października 2020 o godz. 10.00 w tzw. trybie KORESPONDENCYJNYM (porządek obrad poniżej).

Tu warto zadać pytanie, dlaczego właśnie w takim trybie?

Większość samorządów z naszego regionu w obecnej sytuacji zdecydowało się na tradycyjny tryb sesji, co nie jest trudne zachowując obostrzenia epidemiologiczne dla ok. 25 osób. Już wiosną sugerowaliśmy, by do organizacji sesji wykorzystać salę widowiskową CKiT lub halę widowiskowo – sportową przy ul. Kopernika. Niestety bezskutecznie!

A może prawdziwą przyczyną takiej formy zwołania sesji są uchwały, które znajdują się w porządku obrad i dotyczą podwyżek tzw. opłaty śmieciowej dla mieszkańców?! Trzeba przyznać, że pandemia i wszystkie związane z tym ograniczenia są bardzo na rękę Burmistrzowi, w tym możliwość zdalnego prowadzenia sesji i tym samym unikanie dyskusji na drażliwe tematy.

A jak to było i jest z tymi śmieciami?!

Faktem jest, że wprowadzone przepisy ogólnokrajowe powodują wzrost kosztów utrzymania systemu zagospodarowania śmieciami, co prowadzi do wzrostu opłaty śmieciowej. Ale tego wzrostu można uniknąć lub go bardzo ograniczyć poprzez działania podejmowane przez samorząd. Podstawowym działaniem samorządu jest zmobilizowanie mieszkańców do segregacji odpadów i tym samym  zmniejszenie ilości przekazywanych do zagospodarowania odpadów zmieszanych.

Ostatnia debata w Radzie Miejskiej na temat opłaty śmieciowej miała miejsce 28.02.2019 roku. Cytując Pana Burmistrza Stanisława Bugajewskiego z 28.02.2020 r.: „… bo to Burmistrz ma mieć wizję i pomysły i te pomysły mają być wdrażane przez pracowników…”, „…teraz będą wdrażane takie programy o jakich się Państwu jeszcze nie śniło, które sprowokują mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów i w konsekwencji doprowadzą do obniżki cen.”

Wygląda na to, że władze miasta przez ten okres zrobiły niewiele w sprawie gospodarki odpadami, a teraz cenę za to mają zapłacić mieszkańcy. Czyżby to było kolejne pustosłowie Pana Stanisława Bułajewskiego?

A może się jednak mylimy i by mieć pewność chcemy zadać kilka istotnych pytań:  

– czy od ubiegłego roku pan Burmistrz podjął działania, które miałyby na celu minimalizację podwyżek? Jeśli tak, to prosimy o podanie jakie to były działania.

– czy pan Burmistrz przygotował jakieś mechanizmy zabezpieczające mieszkańców wspólnot i spółdzielni przed podrzucaniem śmieci przez osoby, które nie są członkami wspólnot czy spółdzielni?

– czy poza konkursem na śmietnik do segregacji śmieci, pan Burmistrz podejmował działania promujące segregację śmieci i zwiększenie zachowań proekologicznych?

Najprościej jest bowiem podnieść opłatę, wziąć kredyt, ale niestety przez takie działania nie rozwiążemy realnych problemów. Czy też się na to zgadzacie?!

Planowana wysokość wzrostu opłaty śmieciowej

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:
1) od bardzo małych gospodarstw domowych (1 os.) w wysokości 21 zł (było 15 zł)
2) od małych gospodarstw domowych (2 os.) w wysokości 42 zł (było 30 zł)
3) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 os.) w wysokości 69 zł (było 49 zł)
4) od dużych gospodarstw domowych (od 6 os.) w wysokości 87 zł (było 62 zł)

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie zaplanowanej na 29.10.2020 r o godz. 10.00

 Program XXVII Sesji Rady Miejskiej z projektami uchwał

Planowane sesje samorządów oraz tryb ich zwołania:

Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w trybie zwyczajnym wyznaczona na 27.10.2020:

https://bip.warmia.mazury.pl/1500/porzadek-obrad-xx-sesji-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-dniu-27-pazdziernika-2020-r.-godz.-11.00.html

Olecko, w trybie zdalnym wyznaczona na 30.10.2020: https://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=13710

Węgorzewo, w trybie zdalnym wyznaczona na 28.10.2020,  https://bip.wegorzewo.pl/organy/1539/dokumenty/11956/lista/1

Ełk, w trybie zdalnym wyznaczona na 21.10.2020: http://elk.esesja.pl/posiedzenie/c5fefe4d-7f70-4

Gołdap, w trybie zwyczajnym wyznaczona na 27.10.2020: http://bip.goldap.pl/pl/1401/28953/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-goldapi-odbedzie-sie-w-dniu-27-1-22-r-.html

Lidzbark Warmiński, w trybie zwyczajnym wyznaczona na 28.10.2020: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132647

Pisz, w trybie zwyczajnym wyznaczona na 28.10.2020: http://bip.pisz.hi.pl/index.php?wiad=21893

Czy spółka miejska Mrongoville podąża w dobrym kierunku?

Czy spółka miejska Mrongoville podąża w dobrym kierunku?

Podczas obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbyła się w dniu 24 września br., jednym z podejmowanych tematów było przyjęcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2021 r.”.

W trakcie dyskusji, która dotyczyła przyjęcia tej uchwały, radny Tadeusz Orzoł (MWS) zgłosił poprawkę do programu, w której wnioskował by spółki miejskie (Mrongoville) nie prowadziły sprzedaży alkoholu. I się zaczęło…!

Na sali obrad rozgorzała dyskusja a zaproponowany wniosek bardzo się nie spodobał radnym TRZYMAJĄCYM WŁADZĘ z Panem Burmistrzem Stanisławem Bułajewskim na czele. Warto zadać w tym miejsku pytanie. Dlaczego?

Już wyjaśniamy. W dniu 22 września br., na dwa dni przed Sesją odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w której uczestniczył Dyrektor Zarządu spółki miejskiej Mrongoville. Mimo naszego wniosku by analiza tej spółki odbyła się na sesji, jak miesiąc wcześniej innych spółek, otrzymaliśmy niestety odpowiedź odrzucającą naszą propozycję.

Z prezentacji przedstawionej przez Dyrektora Zarządu spółki, dużej ilości pytań zadawanych przez radnych, okazało się, że dla spółki podstawowym i głównym źródłem przychodu jest sprzedaż alkoholu! Niestety opinia publiczna nie miała możliwości usłyszeć tłumaczenia Dyrektora Zarządu, bo obrady komisji nie były transmitowane. Nie wiemy jak będzie wyglądał protokół z jej posiedzenia i zapisane w nim fakty.

Krótka historia spółki i dylemat nazewniczy

Miasteczko Westernowe „Mrongoville” sp. z o. o., bo o niej będzie mowa, to spółka miejska, która powstała po wybudowaniu miasteczka Westernowego. Jej zadaniem było do tej pory głównie dzierżawienie majątku Miasteczka Westernowego w imieniu Miasta Mrągowa. Spółka nie była nastawiona na zysk, a jedyne jej dochody to dzierżawa majątku Miasteczka Mrongoville podmiotom prywatnym.

Dzierżawcami Mrongoville do tej pory było wiele podmiotów, a obecnie teren dzierżawi firma z Mrągowa – Mrongoville Family Town, czyli podmiot prywatny. Ale nie o niej BĘDZIE TU MOWA.

Jak to się stało, że od ostatnich wyborów do dzisiaj, spółka miejska Mrongoville, nad którą nadzór właścicielski sprawuje Burmistrz Stanisław Bułajewski stała się firmą, która handluje alkoholem?

Kilka tygodni po wygranych wyborach Stanisław Bułajewski zaczął zastępować dotychczasowych członków zarządów spółek miejskich ludźmi ze swojego Komitetu Wyborczego lub też innymi swoimi znajomymi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz ludźmi spoza Mrągowa. Po wymianie zarządów spółek przyszedł czas na podwyżki wynagrodzeń „dla swoich” w zarządach spółek (Interpelacja MIS OP.0003.81.2019). Taki sam sposób działania zastosowano wobec spółki Miasteczko Westernowe „Mrongoville” sp. z o.o.

Wiosną 2019 r., CKiT przeprowadza przetarg na dzierżawę lokalu pod amfiteatrem, w którym od kilku sezonów mieściła się restauracja. Do przetargu staje 2 oferentów. Pierwszy to dotychczasowy dzierżawca lokalu, prowadzący „Estradę”. Druga osoba startowała w wyborach z komitetu wyborczego Burmistrza. Co ciekawe podczas przetargu cały  czas podbijała stawkę czynszu (Po zmianach w spółkach została mianowana na stanowisko prokurenta tejże spółki). Ostatecznie przetarg z kwotą 50 tys. miesięcznie wygrywa dotychczasowy dzierżawca, jednak po kilku dniach rezygnuje i nie dochodzi do podpisania umowy dzierżawy z CKiT.

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/4929-informacja-burmistrza-ws-lokalu-gastronomicznego-pod-amfiteatrem-i-parkingu-przy-ulicy-gizyckiej?

Spółka miejska zaczyna zajmować się alkoholem!
Wydaje się, że od samego początku pomysł był taki, by spółka miejska i związani z nią ludzie Burmistrza przejęli lokal po restauracji Estrada.

„Postanowiłem wtedy, że zgodnie z prawem, podejmiemy próbę wydzierżawienia lokalu organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej, ewentualnie tego typu działalność gastronomiczną mogłaby prowadzić spółka miejska Miasteczko Westernowe „Mrongoville” – powiedział Burmistrz Bułajewski.

Dlaczego nie spróbowano ponownie wydzierżawienia podmiotowi prywatnemu na podstawie przetargu? Dlaczego właściwie spółka miejska, będąca pod jednoosobowym nadzorem właścicielskim Burmistrza Mrągowa miałaby zajmować się prowadzaniem restauracji?

Warto tutaj wyjaśnić celowość tworzenia spółek miejskich. Aby spółka kapitałowa mogła zostać założona przez gminę, jej działalność musi polegać WYŁĄCZNIE na wykonywaniu zadań publicznych. Gmina nie może więc ani tworzyć spółki, ani do niej przystępować w żadnym innym celu, jak tylko do realizacji tych zadań. Zadania publiczne, które może wykonywać gmina to zadania własne, a więc należące wyłącznie do jej właściwości. Czy zadaniem Miasta jest tworzenie konkurencyjnych na rynku restauracji, a obecnie sprzedaż alkoholu?

Liczenie zysków i strat dla Mrągowa!

Czy mieszkańcy Mrągowa zyskali na takich działaniach Pana Burmistrza? Jak się okazuje z przedstawionego sprawozdania spółka nie wnosi nic do budżetu miejskiego. Z przedstawionego radnym rachunku zysków i strat sporządzonych za okres 2019 r. wynika, że główny przychód spółki pochodził ze sprzedaży alkoholu podczas imprez na amfiteatrze – 280 455,37 zł. W ostatecznym rozliczeniu spółka przyniosła stratę w kwocie -127 600, 32 zł.

Czy zadaniem Miasta jest zarabiać czy raczej tracić na alkoholu? To powinien być obszar wolnej konkurencji dla mrągowskich przedsiębiorców. Dlaczego nie dzierżawi się stoisk podczas imprez a oddaje się bezpłatnie dla spółki miejskiej Mrongoville?

Analizując temat spółki Mrongoville i jej działalności na terenie amfiteatru warto się pokusić o bilans zysków i strat:

Jakie są minusy zaistniałej sytuacji?:

  • likwidacja pięknej restauracji Estrada, która była atrakcją tamtego miejsca,
  • stworzenie średniej jakości kawiarni sprzedającej lody i gofry, a podczas imprez piwo,
  • brak wpływów z dzierżawy lokalu. Wcześniej może były niewielkie, ale jednak były,
  • brak wpływów z dzierżawy stoisk na terenie amfiteatru podczas imprez,
  • kolejne straty finansowe spółki mimo zatrudnienia II wiceburmistrza, który miał się osobiście zajmować ta spółką.

A jakie są plusy z zaistniałej sytuacji?

  • rozwój programu „moja drużyna na miejskim” w Mrągowie, bo jak inaczej nazwać obsadzenie przyjaciółmi i znajomymi Burmistrza miejsc w zarządzie spółki.

Czy tak powinno wyglądać zarządzanie spółkami a tym samym miastem?

 

Zdj. nagłówkowe: www.mragowo.pl